Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DETTA ÄR MALMÖ HÖGSKOLA Inrättades 1998 21 000 studenter 1 300 medarbetare 35% av lärarna har disputerat Sex flervetenskapliga områden för utbildning och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DETTA ÄR MALMÖ HÖGSKOLA Inrättades 1998 21 000 studenter 1 300 medarbetare 35% av lärarna har disputerat Sex flervetenskapliga områden för utbildning och."— Presentationens avskrift:

1 DETTA ÄR MALMÖ HÖGSKOLA Inrättades 1998 21 000 studenter 1 300 medarbetare 35% av lärarna har disputerat Sex flervetenskapliga områden för utbildning och forskning Omsättning: 1 miljard kronor Mitt i Öresundsregionen med 3,5 miljoner invånare Sveriges tio största lärosäten 1. Lunds universitet 2. Göteborgs universitet 3. Stockholms universitet 4. Uppsala universitet 5. Linköpings universitet 6. Umeå universitet 7. Kungliga Tekniska Högskolan 8. Malmö högskola 9. Örebro universitet 10. Mittuniversitetet (baserat på antalet studenter)

2 KÄNNETECKEN FÖR MALMÖ HÖGSKOLA Många yrkesinriktade utbildningar Nära koppling till samhället i forskning och utbildning Nya utbildningsområden Breddad rekrytering Stor samverkan med omgivande samhälle

3 UTBILDNINGSUTBUD 2006-2007: 58 program, 460 kurser. Områden för utbildning och forskning: Fakulteten för Hälsa och samhälle Internationell Migration och Etniska Relationer, (IMER) Konst, kultur och kommunikation, (K3) Lärarutbildningen Odontologiska fakulteten Teknik och samhälle

4 FORSKNING Samhällsrelevans Flervetenskaplighet och nära koppling till grundutbildning Medicinskt vetenskapsområde Forskning sedan 1940-talet i Malmö (Odontologiska fakulteten) 200 forskarstuderande, 50 professorer, antal disputerade forskare (% av lärare). Intäkter (2005) 130 miljoner kronor (57% anslag)

5 STUDENTER 21 000 personer studerar vid Malmö högskola Snittålder 24,7 år 60% kommer från Malmö, 20% från Skåne och 20% från övriga landet 33% har utländsk bakgrund Ett aktivt arbete bedrivs för att rekrytera studenter från studieovana miljöer 76% av Malmö högskolas studenter som examinerades 2002/2003 hade etablerat sig på arbetsmarknaden 2004.

6 SAMVERKAN Exempel på samarbeten Mentorsprojektet Näktergalen Uppdragsutbildningar för näringsliv, kommun och region Forskningsprogrammet Biofilmer Lärande i mångfaldens samhälle Nya medier – Interaktionsdesign Tankesmedjor skola – forskning Entreprenörskap

7 MALMÖ HÖGSKOLA I MALMÖ Universitetsholmen: 1, 2: Lärarutbildningen 1: Orkanenbiblioteket 3, 4: Gemensam förvaltning 4, 5: Studentkåren 5: Studentcentrum 6, 7: IMER 8: K3 9 & 10: Teknik och samhälle

8 MALMÖ HÖGSKOLA I MALMÖ Universitetsjukhuset MAS: 11: Odontologiska fakulteten 12: Hälsa och samhälle

9 www.mah.se

10 Hälsa och samhälle Cirka 3 000 studenter Ungefär 220 anställda 12 programutbildningar Ett antal fristående kurser startar varje termin

11 Hälsa och samhälle Utbildar för arbete med att stödja människors fysiska, psykiska och sociala hälsa Vill lyfta fram sambandet mellan människors hälsa och det samhälle vi lever i Tvärvetenskapligt - samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknik

12 Hälsa och samhälle Erbjuder Grundutbildning Fortbildning Forskning Inom våra ämnesområden

13 Hälsa och samhälle Biomedicinsk laboratorievetenskap / -teknologi Folkhälsovetenskap Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap Hälsa och samhälle Omvårdnad / Vårdvetenskap Socialt arbete

14 Hälsa och samhälle Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 hp Programmet Biomedicinsk teknologi - Teknik, ekonomi och ledarskap, TELMah, 180 hp Folkhälsovetenskapliga programmet, 180 hp Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Äldrepedagogprogrammet, 120 hp Socionomprogrammen, 210 hp, alla med mångkulturell profil: - Funktionshinder och åldrande - Individ, familj och samhälle - Verksamhetsutveckling

15 Hälsa och samhälle Masterprogram, 120 hp Biomedicinsk metodik och teknologi Public Health (Folkhälsovetenskap) Sexologi Specialistutbildningar för sjuksköterskor, 60 hp Barn och ungdom Psykiatri

16 ”TREDJE UPPGIFTEN” Samverkan med det omgivande samhället Samarbete med bl a hälso- och sjukvården sociala sektorn näringslivet i regionen

17 FORSKNING Med i följande forskningsprojekt: Migration, hälsa och social välfärd (med IMER) Biofilmer och biologiska gränsytor (högskolegemensamt)

18 FORSKNING Biomedicinsk laboratorievetenskap: utveckling och förbättring av laboratoriemetodik och metoder inom hälso- och sjukvård mm. Omvårdnad: psykiatrisk vård, äldres hälsa, reproduktiv hälsa, ledarskap, vårdkvalitet mm. Socialt arbete: kön och sexualitet, social omsorg, brott och missbruk, barn-ungdom- familj, åldrande och äldres livsvillkor, männi- skobehandlande organisationer i ett mång- kulturellt samhälle mm.

19 INTERNATIONALISERING Student- och lärarutbyten Forskningssamarbete

20 INTERNATIONALISERING ERASMUS- och NORDPLUS Utbytesavtal med en mängd europeiska länder, till exempel Danmark, Island, Storbritannien och Nederländerna. Avtal med University of Utah, USA. Samarbetsavtal med universitet i Australien.

21 MER OM HÄLSA OCH SAMHÄLLE www.mah.se/hs

22


Ladda ner ppt "DETTA ÄR MALMÖ HÖGSKOLA Inrättades 1998 21 000 studenter 1 300 medarbetare 35% av lärarna har disputerat Sex flervetenskapliga områden för utbildning och."

Liknande presentationer


Google-annonser