Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fakta om mittuniversitetet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fakta om mittuniversitetet"— Presentationens avskrift:

1 Fakta om mittuniversitetet

2 Mitt i sverige Härnösand Sundsvall Östersund Östersund Härnösand
I Örnsköldsvik finns forskning inom DPC, Digital Printing Center till vilken även en 2-årig distansutbildning till Grafisk produktionsledare med inriktning digitalt tryck är kopplad. Sundsvall

3 Historia 1842 Lärarutbildning och nautisk utbildning i Härnösand
1971 Socialhögskolan i Östersund 1977 Högskolan i Sundsvall/Härnösand & Högskolan i Östersund 1993 Mitthögskolan 1995 Vårdhögskolorna till Mitthögskolan 2001 Naturvetenskapligt vetenskapsområde 2003 Generell magisterrättighet och civilingenjörsutbildning 2005 Mittuniversitetet För mer information se boken ”Sveriges nästa universitet – Mitthögskolans första 10 år”. Utgiven av Mitthögskolan september Se

4 fakta 15 000 studenter 550 kurser 45 utbildningsprogram
35 magister/master 235 forskarstuderande 1 000 anställda 58% forskarutbildade lärare 927 mkr i intäkter Antal studenter är en avrundad siffra och motsvaras av antal individer läsåret 2012/2013 som valt en kurs på Mittuniversitetet. Oavsett om dom läser hel- eller deltid, program eller kurs. Antal forskarstuderande 235 avser totalt antal individer i forskarutbildning vid Mittuniversitetet 2012. Antal anställda avser antalet individer som är anställda, både hel- och deltid. Det exakta antalet anställda individer 2012 var 1070 personer 927 Mkr i intäkter år 2012, varav 60% kommer från grundutbildningen och 40% kommer från forskningen

5 Utvecklingsplan Närhet, nytta, nyfikenhet ledord för utvecklingen
Arbetslivsnära utbildning Forskning i samverkan och samproduktion utifrån visionen Skog och fjäll som resurser för näringsliv och livskvalitet Mittuniversitetets styrelse beslutade 2009 om en utvecklingsplan för perioden , vid styrelsen den 18 feb 2013 förväntas en förlängning med endast smärre (främst redaktionella) ändringar, fram till 2015 beslutas. Planen anger riktningen för utvecklingen och kompletteras med strategier och handlingsplaner för de olika verksamhetsområdena. Under 2010 arbetades en ny utbildningsstrategi fram för Strategins fokus är att uppnå excellens inom e-lärande och arbetslivsanknytning. Det är områden där Mittuniversitetet har lång tradition och goda förutsättningar att nå målet. Det är också områden som är efterfrågade av studenterna och som genererar kvalitet och attraktivitet. Mittuniversitetet ska enligt utbildningsstrategin fortsätta att utveckla utbildningsutbudet för att motsvara omvärldens krav. Det ska finnas ett tydligt fokus på för Mittuniversitetet unika utbildningar och tanken är att bygga Sommaruniversitetet till ett varumärke. Det är också angeläget att söka allianser med andra lärosäten. Även när det gäller forskningen betonas samverkan med omvärlden i utvecklingsplanen: Samproduktion med externa aktörer och ökad extern finansiering ska eftersträvas. Under 2011 arbetades en forskningsstrategi fram och under 2012/13 pågår arbetet med en strategi för verksamhetens förutsättningar.

6 Fyra profilerade forskningsområden
Innehåller: Skogen som resurs (centrumbildning FSCN) Industriell informationsteknologi och digitala tjänster (centrumbildning STC) Hälsa, idrott och sportteknologi (centrumbildning NVC) Turism och upplevelser (centrumbildning ETOUR)

7 Andra viktiga forskningsområden
Entreprenörskap och företagsutveckling Bank, försäkring, pension Medier och kommunikation Lärande, bildning och kulturarv Kris och risk Ämnesforskning bland annat forskning med anknytning till stora och viktiga grundutbildningsområden Ämnesforskning Inom Mittuniversitetet bedrivs forskning inom alla vetenskapsområden. Det ger en stor bredd av forskningsprojekt och en hög kompetens bland lärosätets forskare. Det är bland annat forskning med anknytning till stora och viktiga grundutbildningsområden. Genom att de flesta forskare även undervisar, får studenter på grundnivå och avancerad nivå en naturlig inblick i och koppling till den forskning Mittuniversitetet bedriver inom det aktuella ämnet.

8 Mittuniversitetets organisation


Ladda ner ppt "Fakta om mittuniversitetet"

Liknande presentationer


Google-annonser