Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Institutionen för hälsa vård och samhälle / I Hallström/ Kick off/2010-08-25 Hälso och vårdvetenskaplig forskning vid Institutionen för hälsa, vård och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Institutionen för hälsa vård och samhälle / I Hallström/ Kick off/2010-08-25 Hälso och vårdvetenskaplig forskning vid Institutionen för hälsa, vård och."— Presentationens avskrift:

1 Institutionen för hälsa vård och samhälle / I Hallström/ Kick off/2010-08-25 Hälso och vårdvetenskaplig forskning vid Institutionen för hälsa, vård och samhälle

2 Institutionen för hälsa vård och samhälle / I Hallström/ Kick off/2010-08-25 Extern & fakultetsfinansiering 2006-2009

3 Institutionen för hälsa vård och samhälle / I Hallström/ Kick off/2010-08-25 Forskning Forskningen omfattar alla åldrar, från minsta nyfödda till de äldsta äldre RQ-08 bedömde kvaliteten i forskningen som mycket god till excellent Strategisk planering för att kunna utveckla forskning och infrastruktur Kombinera forskning till större områden

4 Institutionen för hälsa vård och samhälle / I Hallström/ Kick off/2010-08-25 LUCare forskningsprogram Bottom-up – top down - utgångspunkten är den mångfald av befintliga projekt och forskningsprogram i olika faser - rekrytering av seniora forskare inom strategiska områden och utvecklingen av kombinationstjänster samt adjungeringar - koncentration till färre forskningsområde och ett ökad samarbete inom och mellan forskargrupper

5 Institutionen för hälsa vård och samhälle / I Hallström/ Kick off/2010-08-25 LUCare forskningsprogram Syfte: utveckla evidens-baserad verksamhet som främjar hälsa och välbefinnande, utvecklar vård och rehabilitering för personer med långvarig sjukdom fokus på människors behov, betydelsen av det omgivande samhället och hälsoekonomisk utvärdering Forskningen omfattar fem forskningsdomäner (inte forskargrupper!)

6 Institutionen för hälsa vård och samhälle / I Hallström/ Kick off/2010-08-25 LUCare forskningsprogram Barns och familjers hälsa Psykisk hälsa Akut vård Fysisk hälsa och rehabilitering Åldrande och äldre

7 Institutionen för hälsa vård och samhälle / I Hallström/ Kick off/2010-08-25 LUCare Mot en evidens-baserad verksamhet som främjar hälsa & välbefinnande, utvecklar vård & rehabilitering för personer med långvarig sjukdom 2. Vardagsliv 1. Främja hälsa 5. Implemen- tation 4. Mekanismer och processer 3. Person- centrerad vård

8 Institutionen för hälsa vård och samhälle / I Hallström/ Kick off/2010-08-25 LUCare STYRKOR Forskning inom livets alla faser Väl etablerade forsknings centra Utbildning av hög kvalitet Samarbete inom institution, fakultet, andra fakulteter, universitet Samarbete med sjukvård och kommuner Väl etablerad infrastruktur

9 Institutionen för hälsa vård och samhälle / I Hallström/ Kick off/2010-08-25 LUCare STYRKOR Forskning inom livets alla faser Väl etablerade forsknings centra Utbildning av hög kvalitet Samarbete inom institution, fakultet, andra fakulteter, universitet Samarbete med sjukvård och kommuner Väl etablerad infrastruktur UTMANINGAR Generationsskifte Få seniora forskare & lektorer Ingen karriärstege i klinisk verksamhet Balans mellan utbildning, klinisk verksamhet och forskning Extern & fakultetsfinansiering “Kill your darlings”


Ladda ner ppt "Institutionen för hälsa vård och samhälle / I Hallström/ Kick off/2010-08-25 Hälso och vårdvetenskaplig forskning vid Institutionen för hälsa, vård och."

Liknande presentationer


Google-annonser