Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skolan för Teknik och hälsa

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skolan för Teknik och hälsa"— Presentationens avskrift:

1 Skolan för Teknik och hälsa
Skolan för Teknik och hälsas vision är ”Att skapa resurser för möjligheter!” som finns i utvecklingsplanen för

2 Tvärvetenskaplig forskning
Tvärvetenskaplig och tillämpad forskning inom: Teknik och hälsa Tillämpad medicinsk teknik Forskning som bidrar till att förhindra skador och främja hälsa Verksamheten omfattar flera forskningsavdelningar och två kompetenscentra Samverkan med externa aktörer

3 Forskarutbildning Skolan för teknik och hälsa erbjuder doktorsprogram inom forskarutbildningsämnena: Teknik och hälsa Tillämpad medicinsk teknik.

4 DASH Design, arbetsmiljö, säkerhet och hälsa
Avdelningen är en del av Centrum för Hälsa och Byggande (CHB). Forskningen bedrivs inom ramen för centrat: ergonomi och design systemsäkerhet skadeprevention, teknik i vård och omsorg.

5 Ergonomi Stor kompetens inom belastningsergonomi, biomekanik, epidemiologi, synergonomi, arbetsorganisation och förändringsmetodik Ljuslaboratoriet en del av Ergonomiavdelningen Driver forsknings och utvecklingsprojekt tillsammans med företag och organisationer Utbildar personal till Företagshälsvården

6 MSSS Medicinska sensorer, signaler och system
Forskning som mäter fysiologiska signaler för att lättare kunna ställa diagnos, övervaka sjukdomsförlopp eller för att förutsäga ett sjukdomsförlopp Exempel på områden för forskning: övervakning av hjärnan hos nyfödda barn som behöver intensivvård övervakning vid hemdialys Idrottsteknologi Det perfekta paddeltaget Ekonomisk löpning

7 Medicinsk teknik Utvecklar nya metoder och förbättrar metoder för diagnostik, monitorering och behandling i sjukvården Forskning inom områdena: ultraljud nuklearmedicinsk avbildning Ett 15-tal forskningsprojekt pågår parallellt

8 Neuronik Ett nytt interdisciplinärt område som fokuserar på det centrala nervsystemet Målet med forskningen är: att minska antalet skador att förbättra vård och rehabilitering för de som skadats Forskningen utgår ifrån humanmodellering och implantat

9 Omgivningsfysiologi Forskning inom tre områden:
Arbets- och termofysiologi Barofysiologi Flygfysiologi Expertstöd åt försvarsmakten Försöksanläggningar: Centrifug Tryckkammare Basäng

10 Strukturell bioteknik - Mikroskopi
Gruppen studerar hur makromolekyler ser ut vid olika biologiska processer där fokus ligger på molekylernas struktur Forskningen syftar till att: Bidra till utvecklingen av nya läkemedel Öka kunskapen om olika sjukdomstillstånd

11 Teknik och kvalitet i vårdsystem
Teknik och kvalitet i vårdsystem är en nystartad avdelning vid Skolan för teknik och hälsa sedan våren Avdelningen avser att bedriva verksamhet inom fyra områden: patientsäkerhet sjukvårdslogistik medicinsk informatik samt management

12 Patientsäkerhet Ämnesområdet patientsäkerhet är tvärvetenskapligt med utgångspunkt i ett systemperspektiv på säkerhet. På skolan finns idag en unik kompetens där teknik och medicin möter varandra.  Forskning Utbildning Patientsäkerhet - teori och praktik 15 hp Functional Resonance Analysis Method (FRAM) – Ny analysmetod för händelser

13 CHB Centrum för hälsa och byggande
Kompetensutveckling och tillämpad forskning inom svensk byggsektor som är inriktat mot ny teknik för byggande och boende utprovad i full skala i samarbete mellan forskare, företag och brukare. Två fullskalelaboratorium

14 CTMH Centrum för teknik i medicin och hälsa Ett samarbete mellan KI, KTH och SLL
Syfte: att bidra till att utveckla Stockholmregionen som ett medicintekniskt centrum i världsklass Verksamhetsområden: Portal Forskning Utbildning Spin-off och Start-up Clinical Innovation Fellowship Speed-dating Symposier och workshops Öppna seminarier


Ladda ner ppt "Skolan för Teknik och hälsa"

Liknande presentationer


Google-annonser