Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Etanol från cellulosa Vetenskaplig utvärdering Februari 2011 Vincent Eijsink Jack Saddler Liisa Viikari Roland Wimmerstedt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Etanol från cellulosa Vetenskaplig utvärdering Februari 2011 Vincent Eijsink Jack Saddler Liisa Viikari Roland Wimmerstedt."— Presentationens avskrift:

1 Etanol från cellulosa Vetenskaplig utvärdering Februari 2011 Vincent Eijsink Jack Saddler Liisa Viikari Roland Wimmerstedt

2 Avgränsning Vår utvärdering behandlade alla aktiviteter i programmet förutom arbete i pilot- anläggningen, som var föremål för en separat utvärdering. Nackdelen med detta var att vi inte helt kunde följa interaktioner mellan arbete i olika skalor.

3 Metodologi • Utvärderingsrapporter från projektledarna • Hearing i Lund i tre dagar • Informell sifferranking av projekten efter utvärderings kriterier • Verbal bedömning av projekten • Formulering av slutligt omdöme om programmet

4 Utvärderingskriterier • Vetenskaplig kvalitet och produktivitet • Organisation/genomförande • Måluppfyllelse • Relevans för programmet • Prioritering för ett ev kommande program

5 Generell summering av projektresultat • Majoriteten av projekten höll god internationell standard. Några ligger i den internationella forskningsfronten • Majoriteten av projekten gav ”excellent value for money” • Forskar utbildnings aspekten är väl omhändertagen ”good training of HQP” • Produktionen av IP är god men överföringen till seriösa industriella aktörer kan förbättras

6 Allmän programutvärdering • Ledningsfunktionen har varit god men samverkan mellan projekten kanske kunde förbättrats. Fokus mot kommersialiseringen måste ökas • En viss obalans i finansieringen noterades några områden saknas • Enkel SWOT

7 Styrkor/Möjligheter • Hög kvalitet i internationell jämförelse, excellent forskning • Kontinuerligt stöd under lång tid har medverkat till uppbyggnad av starka forskargrupper • God balans mellan grundläggande och tillämpad forskning • Flexibelt program och smidig organisation

8 Svagheter/Hot • Framgångarna tätt knutna till några få nyckelpersoner • Industriell samverkan saknas i stor utsträckning • Nationella intressen måste säkras och improduktiv konkurrens förhindras vad gäller IP • Viss obalans, vart har t. ex. råvarusidan tagit vägen?

9 Slutsatser och rekommendationer • Ett utmärkt program där en fortsättning varmt rekommenderas • Generellt är resultaten av internationell kvalitet. Vissa projekt ”are driving the field” • Integrationen kanske kan förbättras genom större projekt • Öppna ansökningar rekommenderas • Slå vakt om den goda balans mellan grundläggande och tillämpat som rått

10 • Några områden underrepresenterade • Industriell samverkan i kommande program av största vikt men ska inte vara krav för alla projekt. Utrymme måste finnas för basal forskning • Ytterligare screening av processer map ekonomin behövs

11 The program makes a crucial contribution to Sweden´s excellent reputation in the biofuls area

12 Det här var utvärderingen, nu några personliga reflektioner


Ladda ner ppt "Etanol från cellulosa Vetenskaplig utvärdering Februari 2011 Vincent Eijsink Jack Saddler Liisa Viikari Roland Wimmerstedt."

Liknande presentationer


Google-annonser