Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kick-off HVS 2012 Välkomna! Vad har hänt? Vad planeras?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kick-off HVS 2012 Välkomna! Vad har hänt? Vad planeras?"— Presentationens avskrift:

1 Kick-off HVS 2012 Välkomna! Vad har hänt? Vad planeras?

2 Institutionen för hälsa, vård och samhälle Mål
Att vara en lärande organisation som bedriver forskningsanknuten utbildning av hög kvalitet inom hälso- och sjukvårdsområdet, nationellt och internationellt Att bedriva flervetenskaplig forskning av hög kvalitet inom områden som rör människors hälsa och omsorg i ett livs- och samhällsperspektiv Att samtliga medarbetares resurser tas tillvara, respekteras och utvecklas så att också den formella kompetensen bland medarbetarna successivt höjs och antalet disputerade och seniora forskare fortsatt ökar Att utöka samverkan mellan institutionens utbildningsprogram och med hälso- och sjukvården och det omgivande samhället samt olika forskningsmiljöer inom Lunds universitet och andra lärosäten Att verka för en hållbar utveckling vid institutionen, fakulteten, universitetet och i samhället i stort

3 Vad har hänt?

4 Vad har hänt? Arbetsmiljöpolicy
Handlingsplan för psykosocial arbetsmiljö Kompetensförsörjningsstrategi Strategi för utveckling av forskning – åtgärdsplan – forskningsprogram Strategi för uppdragsutbildning Kommunikationsplan – extern kommunikation Miljödiplomering HVS – HSC LUCare- nätverk för hälso- och vårdvetenskaplig forskning Policy för att främja en hållbar utveckling – representation Health Sciences Lab

5 Disputationer och licentiatexamen ht 11 – vt 12
Marianne Larsson Lindahl 11/11 i medicinsk vetenskap med inriktning psykiatri behandlingsforskning Kajsa Landgren 16/12 I vårdvetenskap med inriktning omvårdnad Lisbeth Jönsson licentiatexamen 14/10 i vårdvetenskap med inriktning omvårdnad, Elisabeth Argentzell 17/1 i ämnet vårdvetenskap med inriktning arbetsterapi. Ingibjörg Hjaltadottir 27/1 i ämnet vårdvetenskap med inriktning omvårdnad. Susanne Bondesson 9/2 i ämnet vårdvetenskap med inriktning omvårdnad. Virginia Prendergast 17/2 i ämnet vårdvetenskap med inriktning omvårdnad Björn Slaug 1/6 i ämnet folkhälsovetenskap Irén Tiberg15/6  i ämnet vårdvetenskap med inriktning omvårdnad

6 Professorer Anna-Karin Dykes, reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa
Jan Lexell, rehabiliteringsmedicin

7 Docenter Ulrika Bejerholm (1 sept 2011) Anna Ekwall (1 nov 2011)
Ragnhild Cederlund (1 april 2012) Eva Ekvall Hansson (1 april 2012) Amanda Lundvik Gyllensten (1 maj 2012) Monne Wihlborg (1 juni 2012 Ped. Inst.) Karin Johansson (aug 2012) Flera på gång Anna Ekwall Ami Hommel

8 Befordran till lektor Bertil Lundberg, 120316 Erna Törnqvist, 120316
Marie Hübel, Ingalill Larsson, Annika Sjöström-Strand,

9 Tillsvidareanställda sedan 1/9 2011
Erika Blücher, projektkoordinator Monica Vestling, universitetsadjunkt Ingrid Hilborn, forskningsadministratör Vanja Berggren, universitetslektor Jenny Gårdling, universitetsadjunkt/doktorand Kajsa Landgren, universitetsadjunkt Jan Lexell, professor Christina Brogårdh, universitetslektor Eva I Persson, universitetslektor Stinne Glasdam, universitetslektor Jonas Wihlborg, universitetsadjunkt/doktorand Andreas Rantala, universitetsadjunkt/doktorand Eva Ekvall Hansson, universitetslektor Liselott Persson, universitetslektor Christina Bökberg, universitetsadjunkt/doktorand fr o m 1/9-12 Frida Eek, universitetslektor fr o m 1/9-12

10 Välkomna! Varma gratulationer!

11 Vad planeras? Organisationsöversyn - MBL, fysisk flytt osv
Ytterligare sänkning av OH Utlysning postdoc medel Utlysning LUCare – projektmedel Planering för uppdraget inom GU Uppföljning - utvärdering Frånvaro i sept

12 Vad planeras? Invigning Health Sciences Lab, 14 september
Träna dig i Mindfulness, 3 oktober Workshop – Varför gör patienten inte som vi säger?, 15 nov ”Att söka forskningsmedel” 12 sept osv. Handikappvetenskapens dag, 22 nov på MaH Hälsovetenskapens dag, vår 2012 Mm.


Ladda ner ppt "Kick-off HVS 2012 Välkomna! Vad har hänt? Vad planeras?"

Liknande presentationer


Google-annonser