Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kurspresentation Virtuell produktion Bertil Gustafsson

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kurspresentation Virtuell produktion Bertil Gustafsson"— Presentationens avskrift:

1 Kurspresentation Virtuell produktion 2012 04 18 Bertil Gustafsson
PhD., Senior Lecturer Director of Master's programme in Production Engineering Vice Head of Department Product and Production Development Chalmers University of Technology SE Göteborg, Sweden phone: +46 (0)

2 Challenges in the Production Area
Bertil Gustafsson Challenges in the Production Area Production is of major importance for the welfare and growth of societies: Doubled production efficiency Products and production must have zero net environmental impact. Products and production must be designed to support reuse, remanufacturing and recycling. Safe and inspiring environment for a skilled work-force. Sustainable Production Systems Sustainable Product Development Sustainable Manufacturing Processes Chalmers Production Area of Advance Strong support and financing from the Swedish government ~ 122 MSEK for 5 years. Integrated production research from several Chalmers departments – coordinated by PPU. MPPEN involves PPU, S2, Materials and Manufacturing Technology, and Tech. Management and Economics Two new laboratories: Virtual Development Laboratory and Production Systems Laboratory Coordinated by PPU

3 Kursen Virtuell Produktion:
Bertil Gustafsson Kursen Virtuell Produktion: - Ger förståelse för teorier, metoder och ingenjörsverktyg riktade mot att kunna utveckla produktionsprocesser och förmåga att driva tekniskt komplexa produktionssystem - Fokuserar på den virtuella världens kunskapsfält för en avancerad process- och produktionsutveckling i avsikt att kunna utveckla producerande företags effektivitet, anpassningsförmåga, flexibilitet och omställbarhet - Vill väcka intresse för fortsatta studier i ämnesområdet och fungerar som förberedelse för Chalmers Mastersprogram Production Engineering.

4 Varför Virtuell Produktion?
Bertil Gustafsson Varför Virtuell Produktion? 3D-tekniken öppnade upp möjligheter för idéer att kunna prövas och vidareutvecklas på ett helt nytt sätt oberoende av och innan varje fysisk realisering Information kan bättre återanvändas och därmed effektivisera arbetet med ökad produktivitet som följd Den virtuella världen kan exponeras så att anställda får se simuleringar av projekterade förändringar som berör deras arbete. Envar kan själv få uttala sig och komma med förslag på förbättringar I förlängningen ligger nya möjligheter för dialog också med kunden, nya lärmetoder för alla anställda, nya yrkesroller och ett helt nytt ledarskap – ett helt annorlunda företagande präglat av samarbete. En ny industriell kultur där både framtidens produkter och produktionssystem tas fram genom ökat samarbete och bättre kommunikation människor emellan.

5 Kursens syfte: Kursens mål:
Bertil Gustafsson Kursens syfte: - utveckla teknologernas förståelse för teorier, metoder och ingenjörsverktyg riktade mot att kunna utveckla produktionsprocesser och driva tekniskt komplexa produktionssystem. Kursens mål: - frambringa förståelse för den modern produktionsteknikens grunder - skapa insikt om den virtuella teknikens potential - utveckla färdighet med några av dess verktyg så att en fördjupning i ett kandidatarbete blir möjligt - väcka intresse för fortsatta studier i ämnesområdet och då i synnerhet för Chalmers Mastersprogram Production Engineering.

6 Bertil Gustafsson Skapa ett arbetssätt som samlar hela den produktionstekniska kompetensen i företaget kring gemensamma språk, metoder och mål. Process Planning Time Measurement Cost Calculation Layout Planning Product Design Ergonomics Production Management Factory Flow Simulation NC Simulation & Quality Assurance Robotics/Off-line

7 Bertil Gustafsson

8 Bertil Gustafsson

9 Bertil Gustafsson


Ladda ner ppt "Kurspresentation Virtuell produktion Bertil Gustafsson"

Liknande presentationer


Google-annonser