Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÄRLDENS SKILLNAD.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÄRLDENS SKILLNAD."— Presentationens avskrift:

1 VÄRLDENS SKILLNAD

2 Chalmers – för en hållbar framtid UPPDRAG
VISION Chalmers – för en hållbar framtid UPPDRAG Chalmers ska vara ett utåtriktat tekniskt universitet med global attraktionskraft som bedriver internationellt erkänd utbildning och forskning, kopplad till en professionell innovationsprocess.

3 Kort historia 1829 Chalmerska Slöjdeskolan startas efter en donation av William Chalmers 1937 Chalmers blir en statlig högskola med rätt att promovera tekniska doktorer 1994 Chalmers blir en stiftelsehögskola

4 Attraktiva campus Campus Johanneberg Campus Lindholmen
i centrum av Göteborg är en viktig del av stadsbilden. Campus Lindholmen på expansiva Norra Älvstranden. Ett attraktivt, centralt läge som präglas av kreativitet, dynamik, kunskap och kultur.

5 Forskning över gränser

6 Styrkeområden Energi Information and kommunikationsteknologi
Åtta styrkeområden tydliggör och vidareutvecklar Chalmers profilerade forskning, utbildning och innovation. Styrkeområdena gör det lättare att se kopplingar mellan discipliner och syftar till ökade samarbeten internt och med aktörer i omvärlden. framtid. Energi Information and kommunikationsteknologi Livsvetenskaper Materialvetenskap Nanovetenskap och nanoteknologi Produktion Samhällsbyggnad Transport Hållbar utveckling, innovation och entreprenörskap är drivkrafterna som ska utveckla teknik och lösningar för en hållbar framtid.

7 Intäkter 2 800 MSEK omsättning Grundutbildning Forskning inklusive
forskarutbildning

8 Areas of advance Energy Information and Communication Technology
Chalmers has eight areas of advance where the aim is to bring together research, education and innovation across departmental boundaries and to co-operate with bodies and organisations outside Chalmers. Energy Information and Communication Technology Life Science Materials Science Nanoscience and Nanotechnology Production Built Environment Transportation The eight key areas also have a firm foundation in the basic sciences. Sustainability, innovation and entrepreneurship are strong driving forces.

9 ””””””Chalmers – ett svenskt kunskapsnav på den europeiska arenan Peter Eriksson, Fordonskoordinator
Innehåll: Fordonsforskning på Chalmers Europeiska åttaganden

10 Fordonsforskning vid Chalmers
Fordonsforskningen utgör ca. 1/3 av Chalmers forskning! Ca hälften av Masters studenterna på Chalmers går på Masterprogram som är mer eller mindre relaterade till fordonsområdet. Research areas Produkt och Produktionsteknik Fordonselektronik Material och Tillverkningsteknik Tillämpad Ackustik Logistik + National Excellence Centres   

11 Automotive technology at Chalmers Excellence Centres
f3 - Swedish Knowledge Centre for Renewable Fuels KCK Competence Center for Catalysis SAFER - Vehicle and Traffic Safety Centre Methods and Tools for Virtual Product Realization Wingquist Laboratory is an internationally competitive competence centre for multidisciplinary research within the field of efficient product realization. We contribute to new business opportunities, in new as well as in existing industries, by performing research that meets the need of fast, flexible and highly customized global product and production development processes. Our research is arranged into four Cross-disciplinary strategic areas: Systems Engineering & PLM Geometry Assurance & Robust Design Geometry & Motion Planning Flexible Automation CERC Combustion Engine Research Center SHC Svenskt Hybridfordonscentrum

12 Chalmers aktiv inom nationell fordonsforskning (FFI)
Produktionsteknik Tillverkningsteknik Produktutveckling Fordonselektronik Materialteknik m m

13 Exempel: kopplingar till Gnosjöregionen
Skärteknikcentrum Sverige (SKTC) - medlem i MCR (Metal Cutting Research and Development Centre) vid Chalmers Samverkan inom fortbildning mellan SKTC och Chalmers Professional Education – t ex Modern skärteknisk utbildning

14 Europeiska åttaganden
JobVehElec Chalmers leder ”awareness” EU-projekt Syfte: Ställa om till ett elektrifierat vägtransportsystem Partner: Torino – Aachen – Paris – Warzawa – Karlsruhe SAGE - Region of cluster SAGE (Safe and Green Road Vehicles) Västra Götaland leder projektet Syfte: att formera och binda samman de starkaste fordonsklustrerna inom Europa inom området säkra och miljövänliga vägfordon Partner: d:o KIC – Knowledge and Innovation Centre Starka EU-kluster Omsätter 1 mdr/år under ca. 15 år Transport nästa gång!! Partner: d;o


Ladda ner ppt "VÄRLDENS SKILLNAD."

Liknande presentationer


Google-annonser