Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Positive Footprint Housing Ett föredöme inom hållbart boende

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Positive Footprint Housing Ett föredöme inom hållbart boende"— Presentationens avskrift:

1 Positive Footprint Housing Ett föredöme inom hållbart boende
och bostadsbyggande

2 Samarbetsprojekt med Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgs Universitet och Johanneberg Science Park.
Ett forsknings- och bostadsprojekt genomförs parallellt. Forskare och studenter kan utvärdera de senaste resultaten i ett fullskalelaboratorium.

3 Riksbyggen som kooperativt företag har sedan starten 1940 agerat samhällsbyggare och arbetat för långsiktigt hållbara bostadsmiljöer Positive Footprint Housing bygger vidare på en lång tradition av demonstrationsbyggande i Göteborgs historia när det gäller boende och bostäder Ett initiativ till att etablera en kunskapsmiljö där vi kan lära oss ännu mer om hållbart bostadsbyggande i framtiden

4 Social hållbarhet, energieffektivitet och minskad miljöpåverkan står i fokus - forskarkompetens inom såväl arkitektur och teknik Att ta tillvara den senaste kunskapen om utformning, energiförbrukning, materialval samt byggmetoder Finna smidiga, flexibla lösningar över tid som underlättar en hållbar livsstil

5 POSITIVE FOOTPRINT HOUSING FORSKNINGSPROJEKT
SAMVERKAN & INNOVATION FORSKNING UTBILDNING POSITIVE FOOTPRINT HOUSING väcka frågor, utbyta erfarenheter söka svar på okända problem Ömsesidigt lärande Masterutbildning Innovation FORSKNINGSPROJEKT BYGGPROJEKT Demonstrator Katalysator Tillämpning i full skala Socialt och ekologisk hållbarhet Hållbart boende UTBILDNINGSPROJEKT Kunskapsinventering Ämnesövergripande problem Kreativ idéutveckling Research by design

6 Markanvisning vid Dr Allards gata, Göteborg
Riksbyggen finansierar forskare och doktorander från Chalmers och Socialt arbete på Göteborgs universitet med målet att ha ett färdigt bostadshus 2016 på Dr Allards gata I nära anslutning till Chalmers. Forskningsprojektet startade i januari 2012. Helt nya möjligheter att attrahera både studenter, forskare och internationella besökare.

7 JOHANNEBERG SCIENCE PARK
erbjuder en neutral miljö för tvärvetenskapligt idé- och kunskapsutbyte som skapa och stimulerar breda samverkansprojekt mellan näringsliv, akademi och offentliga aktörer inom tre profilområden; Samhällsbyggnad, Energi och Material / Nanoteknik. RIKSBYGGEN som kooperativt företag har sedan starten 1940, då med Sveriges första professor i stadsplanering Uno Åhrén som vd, agerat samhällsbyggare och arbetat för långsiktigt hållbara bostadsmiljöer. Vi ville nu ta ett initiativ och etablera en kunskapsmiljö där vi kan lära oss ännu mer om hållbart bostadsbyggande i framtiden, inte bara i teorin, utan även i praktiken. CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA, ARKITEKTUR får nu en demonstrationsmiljö för utveckling av både utbildning och forskning inom boende och bostadsbyggnad, vilket kommer ge helt nya möjligheter att attrahera både studenter, forskare och internationella besökare. GÖTEBORGS UNIVERSITET, SOCIALT ARBETE Social hållbarhet är ett centralt perspektiv i dagens diskussion om sociala relationer och problem i samhället. Det handlar såväl om att förstå och värdera den situation vi lever i, som att hitta en grund för hur den framtida utvecklingen kan påverkas och utformas. Det här projektet ger en spännande möjlighet att arbeta med sådana frågor tillsammans med andra forskare och samhällsaktörer, Mer information om projektet: Kontaktpersoner: Riksbyggen Positive Footprint Housing Michael Ekberg regionchef, Mikael Ahlén projektchef,   Johanneberg Science Park AB Mats Bergh VD, Chalmers Tekniska Högskola, Institutionen för arkitektur Anna Braide Eriksson, Catarina Dyrssén, Sten Gromark, Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete Björn Andersson,

8 Följ vad som händer på: Kontaktperson: Mikael Ahlén projektchef


Ladda ner ppt "Positive Footprint Housing Ett föredöme inom hållbart boende"

Liknande presentationer


Google-annonser