Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Universities in the ”eye of the hurricane” Interaction – Globalisation – Humboldt – Resources – Innovation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Universities in the ”eye of the hurricane” Interaction – Globalisation – Humboldt – Resources – Innovation."— Presentationens avskrift:

1 Universities in the ”eye of the hurricane” Interaction – Globalisation – Humboldt – Resources – Innovation

2 Professor Anders Flodström, Chancellor •PhD at LiU in 1975 •Professor in Physics at KTH in 1985 •President of LiU in 1995 and of KTH in 1998. •President of Cluster •Företagare 1982-89

3 Den tid vi lever i •New products and services •New Infrastructure; food, energy, environment, transport and communication •1 billion new consumers; Asia, America and Africa •Lifestyle is more important than workstyle •Innovation from below •Global Generations

4 Kunskapssamhället •Som IT och ICT; Robert Solow •Triple Helix •Triangle of Knowledge •Förtroendet för universiteten

5 Svenska situationen, fakta och siffror •14 universitet, 25 högskolor, 300000 studenter, 20000 doktorander och 25000 lärare/forskare –Utbildning spelar en allt större roll i människors liv –40% av en årskull till Universitet och Högskolor – politisk ambition 50%? –Universiteten är en integrerad del av samhällsutvecklingen –Forskare, forskarmiljö och universitet samverkar på ett nytt sätt

6 Globala situationen •Europa har 2000 ”forskningsuniversitet” •USA har 200 •Kina har 100

7 Internationella förhållanden •Harmonisering och ökande konkurrens om studenterna på alla nivåer medför profilering av utbildning och forskning •Ökande konkurrens om forskningsresurser. Resurserna finns i ökande utsträckning i Europa och Globalt; 7 FP, ERC, EIT, NSF •Ökande global samverkan inom forskningen •Fokus på starka forskningsmiljöer

8 En ny struktur för en ny tid •Starkare universitet för att kunna konkurrera i Europa och Globalt –Vad är ett universitet? –Masterutbildningar som konkurrerar framgångsrikt om de bästa studenterna med de bästa internationella universiteten –Större andel EU-forskningsmedel till svenska universitet – Attraktiva för de bästa forskarna –Fria universitet; kontrakt istället för myndighet –Frihet är mångfald inte enfald

9 En ny struktur för en ny tid •Ökat samarbete mellan universitet och högskolor för att stärka svensk forskning och högre utbildning; globalt, nationellt och regionalt –Nya utbildningar –Bättre utnyttjande av nyckelkompetenser –Bättre utnyttjande av forskningsinfrastruktur –Närmare samarbete mellan universitet, högskolor, forskningsinstitut och näringsliv

10 Politik i förändring •”Ideologiska” propositioner •Kvalitet i forskning och högre utbildning –Vi kan mäta med god precision men vad skall vi mäta? –Vi vet vad vi skall mäta men hur mäter vi? •”Frihet” eller avreglering •Nya resurser - avgifter och donationer och kommuner •Gemensamma examina •Nya finansiärer

11 Universitet i förändring •”Fria” universitet •Kontrakt med regeringen i stället för myndighetsstyrning •Kontrakt baserade på kvalitet – inte kvantitet •Ny personalstruktur •Nya universitet – inifrån och utifrån

12 Nya förutsättningar •Ny universitetslag •Rektor och fakultet •Arbetsrätt och rekrytering •Ny resursfördelning för forskning •Ny resursfördelning utbildning •Avgifter eller ”tuition fees” •Eftergymnasiala icke akademiska utbildningar

13 Finansiering •Högre än 1% / Högre än ? •50/50, bas/projekt, baserade på kvalitet och prestation •0 +4 +8, kvalitetsbaserad finansiering av högre utbildning •Samverkan? Enbart projekt? •Internationalisering? Avgifter?

14 Fusioner •Nya forskningsråd, NSF och NIH som modell •Nya universitet •Nya forskningsinstitut, VTT eller Danmark

15 Dags för en ny Humboldt? •Förbryllade politiker och rektorer •Frihet utanför eller innanför •Kunskapssamhället som IT?

16 Vad gör regeringen •Internationaliserings proposition •Forskningsproposition •Studentproposition •Universitetsproposition

17 Konkret för utbildning •Inte fördelning efter utbildningsområden •Inte fördelning efter genomströmning •Kvalitet skall ge pengar

18 Konkret för forskning •Nytt universitetsbegrepp •Mer pengar till universiteten •Hälften föredelas efter indikatorer •Nya nationella forskningsfinansiärer

19 Sverige är en havande elefant! •21 månaders utredningar •Hinner politikerna före nästa val

20 Återstår •Syn på kvalitet •Polarisering melln grund och tillämpad forskning •Struktur •Ekonomisering •Intellektuellt kapital


Ladda ner ppt "Universities in the ”eye of the hurricane” Interaction – Globalisation – Humboldt – Resources – Innovation."

Liknande presentationer


Google-annonser