Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ministry of Science, Innovation and Higher Education Fact finding mission 6 February 2013 Internationalisering av högre utbildning i Danmark Line Verbik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ministry of Science, Innovation and Higher Education Fact finding mission 6 February 2013 Internationalisering av högre utbildning i Danmark Line Verbik."— Presentationens avskrift:

1 Ministry of Science, Innovation and Higher Education Fact finding mission 6 February 2013 Internationalisering av högre utbildning i Danmark Line Verbik Byriel Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Uddannelsesministeriet Forum för internationalisering, 21. maj 2013

2 Ministry of Science, Innovation and Higher Education Fact finding mission 6 February 2013 Översikt över presentationen Den högre utbildningen och internationalisering Mobilitet och utbildningssamarbete Inkommande mobilitet Kapacitetsuppbyggnad OECD structural mission, april 10th 2013 Forum för internationalisering, 21. maj 2013

3 Ministry of Science, Innovation and Higher Education Fact finding mission 6 February 2013 Utgående studentmobilitet Studentmobilitet till andra länder 2011: Utbyten: 7844 Hela program: 4019 Ramar för utgående studentmobilitet, bl.a. Statens Uddannelsesstøtte (SU) och Utlands- stipendium Forum för internationalisering, 21. maj 2013

4 Ministry of Science, Innovation and Higher Education Fact finding mission 6 February 2013 Mobilitet och utbildnings- samarbete Mycket begränsade data över lärarmobilitet Lärarmobilitet inom Erasmus-programmet Andel av nyanställd vetenskaplig personal på de danska universiteten 2007-2009 vars senaste anställning var i annat land: 21 procent Forum för internationalisering, 21. maj 2013

5 Ministry of Science, Innovation and Higher Education Fact finding mission 6 February 2013 Mobilitet och utbildnings- samarbete (forts.) Krav på mobilitet i doktorandutbildningen (PhD) Andel av nyanställd vetenskaplig personal på de danska universiteten 2007-2009 som hade sin föregående anställning i annat land. 21 procent Utbildningssamarbete – bl.a. gemensamma och dubbla examina

6 Ministry of Science, Innovation and Higher Education Fact finding mission 6 February 2013 Inkommande mobilitet Marknadsföring – internationellt (och nationellt) Samarbete och dialog mellan lärosäten och myndigheter Samarbete och dialog mellan myndigheterna Möjligheter att stanna kvar efter examen för studerande från länder utanför EU/EES Praktiska frågor, bl.a. öppnande av bankkonto och tillgång till undervisning i danska Forum för internationalisering, 21. maj 2013

7 Ministry of Science, Innovation and Higher Education Fact finding mission 6 February 2013 Betalande studenter Regler för studieavgifter (infört 2006) Antal betalande studenter på danska universitetsutbildningar: Källa: Danske Universiteter

8 Ministry of Science, Innovation and Higher Education Fact finding mission 6 February 2013 Stipendier till studerande från länder utanför EU/EES Forum för internationalisering, 21. maj 2013 Friplatser och stipendier (Budget 2013) Universiteten: 50,8 miljoner kr. Yrkesakademier och professionshögskolor: 16,7 miljoner kr. (10 milj. kr. till friplatser, 6,7 milj. kr. till stipendier). Regler för och erfarenheter av fördelning av friplatser och stipendier

9 Ministry of Science, Innovation and Higher Education Fact finding mission 6 February 2013 Kapacitetsuppbyggnad/stipendie- och samarbetsprogram Partnerskapsprogram ”Building Stronger Universities in Developing Countries” (BSU) mellan Danske Universiteter och Danida 60 milj. kr. avsatt till programmets två första år. Partner i Ghana, Kenya, Nepal, Tanzania och Uganda Fyra forskningsområden: 1)miljö och klimat, 2)tillväxt och sysselsättning, 3)hälsa samt 4)stabilitet, demokrati och rättigheter. Nytt stipendieprogram inom BSU-programmet: Målet är att ca. 50 studerande från BSU-partner kommer till Danmark på befintliga 1-2 åriga engelskspråkiga bachelor- och masterprogram. 20 milj. kr. avsatt till en 2-årig pilotomgång. Ca. 20-30 universitetsprogram aktuella, med relevans för de fyra plattformarnas teman. Forum för internationalisering, 21. maj 2013


Ladda ner ppt "Ministry of Science, Innovation and Higher Education Fact finding mission 6 February 2013 Internationalisering av högre utbildning i Danmark Line Verbik."

Liknande presentationer


Google-annonser