Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samordningsprojekt för införande av anmälnings- och studieavgifter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samordningsprojekt för införande av anmälnings- och studieavgifter"— Presentationens avskrift:

1 Samordningsprojekt för införande av anmälnings- och studieavgifter
24 september 2010 Pierre Bastin

2 Bakgrund Uppdrag från regeringen
till VHS och lärosätena att ”göra nödvändiga förberedelser för att anmälningsavgifter ska kunna tas ut” i samarbete med Migrationsverket, Skatteverket, DI, CSN och SI avser tredjelandsmedborgare - med vissa undantag

3 Bakgrund forts. Grundnivå och avancerad nivå Anmälningsavgift 900 kr
För studier som påbörjas höstterminen 2011 Studenter antas med samma kvalitetskrav (tex behörighet, meriter)

4 Bakgrund forts. Proposition 2009/10:65 Studieavgift
Betald studieavgift villkor för uppehållstillstånd Stipendier Samverkan med Ladokkonsortiet

5 Projektet forts. Projektet lanseras i två etapper
Anmälningsavgifter Studieavgifter Arbetet rapporteras löpande till universitet och högskolor Styrgrupp SUHF har utsett en referensgrupp

6 Betalsidorna – vem ska betala
Vi använde sk ”personas” för att se hur flödet skulle fungera för olika grupper av sökande Genom att använda ”personas" kunde vi se vilken stödinformation de olika grupperna behöver På så vis blev informationen användarvänlig och pedagogisk I tre huvudgrupper

7 1 .Behöver inte betala Mikael – har svenskt medborgarskap och har nyss avslutat sina gymnasiestudier. Yoon – har permanent uppehållstillstånd i Sverige och vill komplettera sina studier för att bli lärare. Evin – har tillfälligt uppehållstillstånd - men inte på grund av studier - och vill börja plugga på universitet/ högskola. Umaru – från Nigeria, har pågående studier (masters programme) och vill anmäla sig till nästa termin

8 2. Behöver inte betala, måste styrka
Sabine – från Tyskland Sabine måste styrka genom att skicka in en kopia på ett giltigt pass, nationellt id-kort eller giltigt identitetskort där medborgar- skapet framgår Maria – från Mexico, gift med en italiensk medborgare som har uppehållsrätt (och bor i) Sverige. Maria vill plugga i Sverige. På grund av sin man har Maria också uppehållsrätt. Om hon ska vara i Sverige längre än 3 månader måste hon skaffa ett uppe- hållskort från Migrationsverket

9 3. Behöver betala Hakim – från Pakistan, vill studera ett masters program i Sverige. Hakim behöver betala Det bästa sättet är online med bankkort Han kan också betala genom att överföra pengar via sin bank

10 Sökande från EU/EES-länder
Alla sökande från EU/EES-länder som vill styrka sin avgiftsfrihet måste skicka in dokument som styrker medborgarskap. Det kan vara: giltigt pass giltigt nationellt ID-kort giltigt identitetskort där medborgarskap framgår

11 Tidplan Masters 1/12 Anmälan till mastersutbildning 17/1 Sista anmälningsdag 28/1 Sista dag för meritpaket, anmälningsavgift och styrkandet av avgiftsfriheten 22/3 Urval 1 Mars-april Beslut om stipendium (U/H, SI)

12 Tidplan Masters 18/4 Sista svarsdagen 20/4 Urval 2
Mars-juni Fakturor skickas löpande efter urval 1 från lärosätet Maj-juli Sista betalningsdag studieavgifter (fastställs av resp. lärosäte) Juli Uppehållstillstånd klart Aug/Sep Terminsstart

13 Information Omfattande arbete för att kunna ge korrekt och tydlig information Avstämning sker med lärosäten, SI, CSN, Skatteverket och Migrationsverket Informationen ska täcka hela området anmälnings- & studieavgifter, betalrutiner, stipendier och uppehållstillstånd

14 Processen på studera.nu

15 Studera.nu

16 Hitta utbildning – engelska

17 Anmälan – ändra/ta bort

18 Anmälan – prioritera

19 Anmälan – Utan sv personnummer

20 Anmälan – Utan sv personnummer

21 Anmälan – bekräftelse…

22 Följ anmälan

23 Betalinfosidan…

24 Betalinfosidan…

25 Betalinfosidan

26 Betalväxeln

27 Bekräftelse på betalning


Ladda ner ppt "Samordningsprojekt för införande av anmälnings- och studieavgifter"

Liknande presentationer


Google-annonser