Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Folkbokföring av utländska studenter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Folkbokföring av utländska studenter"— Presentationens avskrift:

1 Folkbokföring av utländska studenter
Ingegerd Widell Skatteverket

2 Flytta till/från Sverige
Den som har för avsikt att bo i Sverige ett år eller mer ska folkbokföras (3§ folk-bokföringslagen) Den som kan antas bo utomlands ett år eller mer ska avregistreras från folkbokföringen (20§ folkbokföringslagen) Den som flyttar ska själv anmäla detta

3 Från Skatteverkets hemsida
När du har flyttat till Sverige från utlandet ska du anmäla det vid ett besök på det skattekontor som den nya bostadsorten tillhör. Meddela kontoret i förväg om du behöver tolk vid besöket. Ta med följande: Uppehållstillstånd om du inte är medborgare i ett land inom Norden eller EU/EES. Tillhör du samma familj som en EU- eller EES-medborgare tar du i stället med dig ett intyg om det, t.ex. ett uppehållskort från Migrationsverket. Registreringsbevis om du är EU- eller EES-medborgare.    Pass eller (för EES-stater och Schweiz) nationellt ID-kort Handlingar som styrker ditt civilstånd. Födelseattest för dina eventuella medflyttande barn. Om du planerar att bo i Sverige i ett år eller mer ska du normalt vara folkbokförd här.

4 Problem för SKV - Övertäckning
Utländska studenter är grupp som är svår för Skatteverket att nå ut till. Antalet folkbokförda i Sverige som inte bor kvar i landet uppskattas till ca personer Kan vara medvetna eller omedvetna fel tex utvandring utan anmälan, studier utomlands, arbete utomlands, avliden utomlands.

5 Vad gör Skatteverket? Informerar i samband med skolstart
Infomerar i samband med invandring Bosättningskontroll efter impuls från annan, retur av försändelser eller via DISA (diskrepansrapporteringen) där CSN är först att ansluta sig

6 Behov av information De som inte har folkbokföring liknande den svenska vet många gånger inte att man ska anmäla flyttning till utlandet när man lämnar Sverige Samverkan med högskolor och andra behövs för att få ut denna information

7 Information hos Skatteverket
På svenska och engelska finns: SKV 703”Flytta från Sverige”

8 Antalet beviljade UT för studier ej EU/EES medborgare jmf med invandringsärenden hos Skatteverket
2010 – st (Jan-april) flest ansökningar brukar vara i juni till augusti Nyinvandringar 2008 – 2009 –

9 ID-stöld Det har förekommit att studenter som lämnat landet fått sina identiteter stulna och andra personer har tagit lån mm som lett till skulder i Sverige helt okända för studenten.


Ladda ner ppt "Folkbokföring av utländska studenter"

Liknande presentationer


Google-annonser