Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Familjeåterförening.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Familjeåterförening."— Presentationens avskrift:

1 Familjeåterförening

2 Hur jobbar vi med familjeåterförening?

3 Familjeåterförening en (o)möjlighet - En nulägesrapport
Svårare att återförenas sedan 2009 Ny praxis i januari 2012 Utvecklingen efter januari 2012

4 Migrationsöverdomstolens praxis
Minderåriga syskon söker på anknytning till syster, men systern anses inte kunna styrka att hon är vårdnadshavare och barnens ansökan prövas inte i sak Man ansöker på anknytning till maka, mannens ansökan avslås eftersom han inte har styrkt sin identitet. Makarna har inte levt tillsammans i hemlandet.

5 DNA-domen, 18 januari 2012 Fru och dotter söker på anknytning till man i Sverige, men.. De har inte styrkt sin identitet Vilket beviskrav? Betydelsen av DNA-utredning ? Vem kan företräda barnet? Internationella regler och principer

6 Migrationsveret Tidsbegränsade tillstånd
augusti 2012 rättsligt ställningstagande EU-direktivet inte tillämpligt Välgrundade utsikter till permanent uppehållstillstånd

7 Barns möjlighet att fa sin ansökan prövad
Sex syskon från Afghanistan ansöker om UT till mor Tazkiror och pass utfärdade i Kabul samt dödsintyg gällande far samt intyg om att moster tar hand om dem. MV avvisar pga att barnen inte styrkt ID uppgifterna i pass stämmer inte överens med de uppgifter modern tidigare gett vid asylansökan Migrationsdomstolen: avslog överklagandet

8 Fall 2 Åtta minderåriga barn från Somalia ansöker på anknytning till sina mor, modern gett in ett affadavit där barnens far ger modern ensam vårdnad. Modern har tidigare berättat om alla barnen vid asylansökan dessa uppgifter stämmer inte med nu angivna åldersuppgifter Migrationsverket: inte samstämmiga uppgifter- därför ingen DNA-utredning, barnens talan avvisas Ärendet är överklagas till migrationsdomstolen som skriver att tillförlitligheten i moderns uppgifter kan ifrågasättas pga att det inte framgår av protokoll att modern varit osäker om barnens åldrar

9 Bevisvärdering rörande identitet och släktskap
Exempel: - Eritreansk pojke söker om UT till sin mor - Vid ansökan lämnas främlingspass, id-kort, födelsebevis och pass för sonen in samt intyg om faderns död samt intyg om vårdnad för sonen in - Migrationsverket avvisar ansökan och skriver att modern inte styrkt id och därmed inte kunde styrka att hon var vårdnadshavare för sonen.

10 Anhöriga till skyddsbehövande
Eritreansk kvinna och hennes tre barn söker om UT på anknytning till make/far ger in främlingspass och personbevis för make samt id-handling utfärdat av UNHCR i Etiopien gällande henne och barn. Migrationsverket avslår med hänvisning till ej styrkt id Migrationsdomstol återförvisar och dna-utredning genomförs 99,999% sannolikt att det är en familj Migrationsverket avslår ännu en gång nu med uppgift att makarna uppgifter angående sin samlevnad inte samstämmiga och id inte styrkt

11 Ensamkommande barn Kvinna med tre minderåriga barn ansöker om UT till son i Sverige som kommit som ensamkommande Kopior av pass och tazkiror samt intyg om ensam vårdnad utfärdat från domstolen i Ghazni lämnas in, make död Migrationsverket beviljar moder UT men avslår syskonens pga att modern inte kan styrka att hon är vårdnadshavare för barnen Migrationsdomstolen avslår överklagandet och skriver att modern inte kunnat styrka att hon är vårdnadshavare för barnen

12 Sammanfattning Kraven på skriftlig bevisning och samstämmiga uppgifter
Kraven för att pröva barns ansökningar DNA-utredning inte självklart för barnfamiljer

13 TACK!


Ladda ner ppt "Familjeåterförening."

Liknande presentationer


Google-annonser