Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

(Fri-)rörlighetsdirektivet 2004/38/EG

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "(Fri-)rörlighetsdirektivet 2004/38/EG"— Presentationens avskrift:

1 (Fri-)rörlighetsdirektivet 2004/38/EG
En eftermiddag med fokus på ekonomiskt bistånd till EES-medborgare Göteborg onsdag 23 november 2011 Göteborg onsdag 23 november 2011 Göteborg onsdag 23 november 2011 (Fri-)rörlighetsdirektivet 2004/38/EG Artikel 24 Likabehandling 1. Om inte annat följer av sådana specifika bestämmelser som uttryckligen anges i fördraget och sekundärlagstiftningen skall alla unionsmedborgare som enligt detta direktiv uppehåller sig i den mottagande medlemsstaten åtnjuta samma behandling som den medlemsstatens egna medborgare inom de områden som omfattas av fördraget. Även familjemedlemmar som inte är medborgare i en medlemsstat, men som har uppehållsrätt eller permanent uppehållsrätt, skall åtnjuta denna rättighet.

2 Tänkbara rutiner Uppehållsrätt eller inte? Gjort så gott de kunnat?
Legkontroll Uppehållsrätt eller inte? Gjort så gott de kunnat? Tidsperspektiv för arbetssökande

3 Uppehållsrätt eller inte?
Tänkbara rutiner Uppehållsrätt eller inte? Fyra olika kategorier + deras familjemedlemmar Tre kategorier ska registrera sig på Migrationsverket Den fjärde kategorin, arbetssökande, har uppehållsrätt ”om de har en verklig möjlighet att få en anställning” Två kategorier ska kunna försörja sig själv och sin familj

4 Jämföra kammarrättsdomar som gäller andra personer som flyttat
Tänkbara rutiner Gjort så gott de kunnat? Likabehandling Jämföra kammarrättsdomar som gäller andra personer som flyttat

5 Tidsperspektiv på arbetssökande
Tänkbara rutiner Tidsperspektiv på arbetssökande Sex månader enligt en gammal dom från åttitalet A-kassan har en tremånadersgräns ... Oavsett antal månader, så beviljas ek bistånd för en månad i taget.

6 ”Verklig möjlighet få en anställning”
Tänkbara rutiner ”Verklig möjlighet få en anställning” Personlig egenskaper Specialkunskaper Språk Kontakter Förberedd Har arbetat i Sverige Lokala arbetsmarknaden Tänkbara jobb Konkurrens om dem Af:s bedömning Kan af uppskatta hur många månader det tar för sökanden att få arbete?

7 Sekretess Uppgiftsskyldighet i vissa fall vid förfrågan från polis och Migrationsverket

8 13 kammarrättsdomar 1. Polsk arbetssökande, klarat sig i två månader, seriöst arbetssökande, läste SFI, verklig möjlighet att få ett arbete? 2. Familjemedlem som är tredjelandmedborgare. Rätt att kräva egen försörjning? 3. 54-årig skeppsbyggare som bott i kommunen i åtta månader. Länsrätten gjort en egen tolkning av hur åtta månaders resultatlöst arbetssökande påverkar uppehållsrätten? 4. Familjemedlem som är beroende av dottern för att klara sig, rätt till bistånd? 5. Tysk kvinna som efter sex månaders arbetssökande får börja på arbetspraktik som ska pågå i sex månader, uppehållsrätt?

9 13 kammarrättsdomar 6. Lettisk kvinna, nigeriansk man, gemensam baby, arbetssökande hon läser SFI, han deltidsjobb, varit sex månader i Sverige. Uppehållsrätt? 7. Bott gratis på campingplats mot att ha städat toaletter och gårdsplan, varit i Sverige i två år. Uppehållsrätt? 8. Spelar försörjningsmöjligheterna i hemlandet någon roll för bedömning av rätten till bistånd? 9. Litauisk kvinna med två små barn, separerade för drygt ett år sedan, arbetslös. Uppehållsrätt?

10 13 kammarrättsdomar 10. Polsk medborgare, läser SFI, varit i Sverige i tre månader. Uppehållsrätt? 11. Tysk medborgare bott tre år i Sverige, anmäld på af en månad innan sökte bistånd. Uppehållsrätt? 12. Tyskt par med 14-årig dotter, sökt jobb i 14 månader. Uppehållsrätt? 13. Uppehållsrätt som person med egen försörjning, pension kr i mån. Uppehållsrätt?


Ladda ner ppt "(Fri-)rörlighetsdirektivet 2004/38/EG"

Liknande presentationer


Google-annonser