Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1. Nya regler Tredjelandsmedborgare 2. Försäkring stipendiefinansierade doktorander.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1. Nya regler Tredjelandsmedborgare 2. Försäkring stipendiefinansierade doktorander."— Presentationens avskrift:

1 1. Nya regler Tredjelandsmedborgare 2. Försäkring stipendiefinansierade doktorander

2 Anställning av tredjelandsmedborgare ( ej medlem i EU, ESS-stat eller Schweiz) • Ag skyldighet att kontrollera att At från 3:e land har uppehålls- och/eller arbetstillstånd – Straffbart att ha en person anställd om personen inte har rätt att vistas i Sverige eller saknar föreskrivet arbetstillstånd. (Den person som agerat å arbetsgivarens vägnar). – Spara en kopia av handlingen i 12 månader efter anställningen upphört. – Måste kontrolleras även vid förlängning av tillfälliga anställningar. • Ag skyldighet att underrätta skatteverket vid anställning av tredjelandsmedborgare. (Blankett SKV 1160) – Den 12:e i månaden efter den kalendermånad då anställningen påbörjats. – Alla nya anställningar påbörjade efter 1 augusti 2013. – Vid alla nyanställningar (ej förlängningar inom samma anställning). – Vid byte av anställning (ex. från doktorand till bitr. lektor). – Även om det saknas fullständigt person- eller samordningsnummer (kompletteras senare).

3 Institutionens ansvar – ta reda på om personen som ska anställas är tredjelandsmedborgare och informera personalsamordnaren om detta. – att få in kopia på uppehålls- och/eller arbetstillstånd (bifogas i e-rek). – fylla i och skicka blankett (SKV 1160). Prefekten (eller motsvarande) skriver under (bifoga i e-rek). – Förslag: gör en notering i fältet motivering lön.

4 Personalsamordnare/handläggare/ rekryteringskonsult – Stödjande och rådgivande funktion – Håller e-rek öppet tills underlag är inlämnat

5 IRSO Ändring i Högskoleförordningen för stipendiefinansierade doktorander •1/1-2014 träder en ny försäkring i kraft hos Kammarkollegiet avseende doktorander med stipendier. Denna ska ge stipendiaten tillgång till socialförsäkringsförmåner vid sjukdom eller föräldraledighet •På grund av ändring i högskoleförordningen (1993:100) anges numera följande i 1 kapitlet 11 c. “En högskola ska genom överenskommelse med Kammarkollegiet teckna försäkring för doktorander vars studiefinansiering består av stipendium”. •Förändringen finns i förordning (2013:525).

6 IRSO Ändring i Högskoleförordningen för stipendiefinansierade doktorander Försäkringen ska gälla då doktorandens stipendium bortfaller på grund av frånvaro från studierna vid sjukdom eller föräldraledighet. Ur LU:s Policy och föreskrifter gällande stipendiefinansiering… PE 2013/356, framgår: ”överenskommelse träffas med finansiären om att stipendiet ska kunna förlängas för att säkerställa doktorandens utbildning vid eventuell sjukdom och föräldraledighet.” Detta kommer att ersättas av den nya försäkringen.

7 IRSO Ändring i Högskoleförordningen för stipendiefinansierade doktorander •Premien per stipendiat på heltid är 10 000 kr/år. För deltidsstipendiat betalas endast för motsvarande omfattning. •Premien beräknas på antal uppskattade stipendiater för 2014. (2012 fanns totalt 281 doktorander med stipendiefinansiering i Ladok). • Försäkringen finansieras av respektive institution


Ladda ner ppt "1. Nya regler Tredjelandsmedborgare 2. Försäkring stipendiefinansierade doktorander."

Liknande presentationer


Google-annonser