Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Försäkringsskydd för stipendiater

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Försäkringsskydd för stipendiater"— Presentationens avskrift:

1 Försäkringsskydd för stipendiater
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA 2013

2 Stipendiater har försäkringsskydd
Rätt till lagstadgad pensions- och olycksfallsförsäkring för stipendiatarbete sedan ingången av 2009 Lagstadgat försäkringsskydd LFÖPL-pensionsförsäkring bl.a. ålders- och invalidpension OFLA-arbetsskadeförsäkring Grupplivförsäkring Frivillig tilläggsförsäkring OFLA-olycksfallsförsäkring för fritid

3 Stipendiatarbete som försäkras
Den som utför konstnärligt eller vetenskapligt arbete med stöd av ett i Finland beviljat personligt stipendium eller en arbetsgrupps stipendium försäkras på basis av arbetet om stipendiatarbetet pågår i minst 4 månader utan avbrott arbetsstipendiet omräknat till en årlig arbetsinkomst är minst euro (år 2013) personen inte har ålderspension personen har fyllt 18 men inte 68 år.

4 Grundläggande fakta om försäkringen
För varje stipendium fastställs en egen försäkring för en bestämd försäkringstid vid varje nytt stipendiebeslut granskas särskilt att villkoren för försäkringen uppfylls Försäkringstidens längd bestäms enligt vad stipendiegivaren uppgett om arbetets begynnelse- och slutdatum eller om hur länge arbetet varar Försäkringen börjar gälla den dag stipendiatarbetet inleds Försäkring ska sökas inom 3 månader från att stipendiatarbetet inletts Försäkringen kan fastställas retroaktivt för det innevarande och det föregående året.

5 Försäkringen baseras på arbetsinkomsten
En årlig arbetsinkomst räknas ut för stipendiaten utifrån det personliga stipendiebeloppet och arbetsperioden (stipendiebeloppet - kostnader) x 360 / antal dagar som ingår i arbetsperioden Kostnaderna beaktas bara om stipendiegivaren har uppgett att stipendiet delvis är avsett för kostnader Arbetsinkomsten ändras inte under försäkringstiden indexjusteras ändå varje år Arbetsinkomsten ligger till grund för pensionsintjänandet, OFLA-ersättningarna, LPA-sjukdagpenningen försäkringspremierna

6 Avbrott i försäkringen
Försäkringen kan avbrytas för minst 4 månader Anmälan om avbrottet till LPA och stipendiegivaren Orsaker till avbrott sjukdom, rehabilitering, barnfödsel, vård av barn under 3 år, bevärings- eller civiltjänst, annan liknande orsak övergång till lönearbete kan inte vara grund för avbrott Avbrottet träder i kraft från början av följande månad Minst 4 månader måste återstå av arbetsperioden efter avbrottet

7 Arbete utomlands Arbetet kan försäkras om
villkoren för en försäkring uppfylls stipendiaten omfattas av den finländska sociala tryggheten Avgörs av Pensionsskyddscentralen och FPA Reglerna varierar beroende på land kontakta LPA Kortvariga besök, konferens-, mäss- eller konsertresor fordrar inga specialåtgärder Residensarbete eller längre forskarbesök

8 Försäkringspremier Stipendiaten är själv skyldig att betala avgifterna för sitt försäkringsskydd LPA skickar 1–4 försäkringsfakturor per år om försäkringstiden är högst 6 månader bara en faktura om längre försäkringstid är faktureringsperioden 3 månader Försäkringspremierna är avdragsgilla i beskattningen Vid beskattningen tas dessutom avgifter ut enligt sjukförsäkringslagen på basis av den fastställda arbetsinkomsten Stipendiatens totalkostnad för försäkringsskyddet är ca 14 % av stipendiet

9 Anmälningsskyldighet
Stipendiegivaren ska göra anmälan till LPA om beviljade stipendier Lämnas in så snart alla behövliga uppgifter finns senast 3 månader efter att utbetalningen av stipendiet börjat Närmare anvisningar > Stipendiater > Stipendiegivarens anmälan Bara en anmälan per beviljat stipendium Arbetsgruppledaren ska anmäla Gruppens gemensamma kostnader specificerade Namnen på de personer som arbetar i arbetsgruppen Stipendiaten Skyldig att ansöka om försäkring inom 3 månader från det att arbetet börjat

10 Mer information Internet www.lpa.fi > Stipendiater
Telefontjänst, växel E-post möjlighet till skyddad e-post Försäkringsansökan via LPA:s e-tjänster


Ladda ner ppt "Försäkringsskydd för stipendiater"

Liknande presentationer


Google-annonser