Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© LPA 2011 Försäkringar från LPA. © LPA 2011 Full nytta av försäkringarna i LPA LFÖPL-försäkringen är basen för varje jordbrukares, fiskares, renskötares.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© LPA 2011 Försäkringar från LPA. © LPA 2011 Full nytta av försäkringarna i LPA LFÖPL-försäkringen är basen för varje jordbrukares, fiskares, renskötares."— Presentationens avskrift:

1 © LPA 2011 Försäkringar från LPA

2 © LPA 2011 Full nytta av försäkringarna i LPA LFÖPL-försäkringen är basen för varje jordbrukares, fiskares, renskötares och skogsägares företagarverksamhet. Det lönar sig därför att ordna försäkringen i tid. Den sociala tryggheten är då ordnad oberoende av om företagandet är en huvud- eller bisyssla. LFÖPL-försäkringen ger förmåner  olycksfallsersättningar  föräldrapenning och sjukdagpenningar  avbytarservice  trygghet för de anhöriga efter ett dödsfall  arbetspensioner

3 © LPA 2011 LPA försäkrar företagare som arbetar på gården  jordbrukaren  make/maka eller sambo familjemedlemmar som arbetar på gården  företagarens barn och andra nära släktingar I fråga om utomstående anställda ordnar jordbrukaren försäkring för dem i egenskap av arbetsgivare.

4 © LPA 2011 Tillräcklig trygghet Den sociala tryggheten för vuxna beräknas främst på den egna förvärvsinkomsten  för löntagare beräknas den sociala tryggheten på lönen  för lantbruksföretagare beräknas den på LFÖPL-arbetsinkomsten Försäkra dig om tillräcklig trygghet från början. Välj en tillräckligt stor arbetsinkomst!

5 © LPA 2011 Att välja arbetsinkomst Arbetsinkomsten för företagare  gårdens åker- och skogsarealer bestämmer övre och nedre gränser inom vilka man kan välja fritt  en större arbetsinkomst är möjlig om det finns särskilda grunder Arbetsinkomsten för familjemedlemmar  enligt lönen eller arbetsinsatsen OBS! Möjligt att ändra arbetsinkomsten vid förändrade förhållanden.

6 © LPA 2011 Företagaren svarar själv för sina val Liten LFÖPL-arbetsinkomst = liten försäkringspremie = liten dagpenning = liten pension Stor LFÖPL-arbetsinkomst = stor försäkringspremie = stor dagpenning = stor pension

7 © LPA 2011 Ordna pensionsskyddet i tid  se till att försäkringen genast är rätt dimensionerad  redan 18-åringar börjar tjäna in pension  en jordbrukare som senare byter yrke har också kvar det pensionsskydd som tjänats in under jordbrukaråren  pensionsförsäkringen i LPA är lagstadgad och därför en säker trygghet  en jordbrukare kan själv mer än andra påverka sin egen arbetspension  arbetspension betalas livet ut

8 © LPA 2011 Mormors LFÖPL-arbetsinkomst var liten, eftersom  gårdarna var små  enligt lagen kunde husmor ha bara en liten arbetsinkomst  när lagen ändrades blev arbets- inkomsterna ändå bara lite höjda  försäkringstiden var kort Nutidens mormödrar har sin pension i ordning, eftersom deras arbetsinkomst har motsvarat arbetsinsatsen. Varför blev mormors pension så liten?

9 © LPA 2011 Frågor 1. Vem kan få försäkring i LPA? 2. Varför lönar det sig att ta LFÖPL- försäkring? 3. Hur bildas LFÖPL-arbetsinkomsten? 4. Vilken betydelse har LFÖPL-arbets- inkomsten för de förmåner man får? 5. Från vilken ålder börjar man tjäna in pension?


Ladda ner ppt "© LPA 2011 Försäkringar från LPA. © LPA 2011 Full nytta av försäkringarna i LPA LFÖPL-försäkringen är basen för varje jordbrukares, fiskares, renskötares."

Liknande presentationer


Google-annonser