Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Till dig som funderar på att gå i pension

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Till dig som funderar på att gå i pension"— Presentationens avskrift:

1 Till dig som funderar på att gå i pension
Den här PowerPoint presentationen innehåller: Information om de delar av ålderspensionen som vi som arbetsgivare är med och betalar för - allmän pension och tjänstepension. Vi går igenom hur och när de olika pensionerna kan tas ut. Vi tar upp vad som kan vara bra att känna till beroende på när du planerar att ta ut din pension. Några allmänna tips. Och sist men inte minst vart du kan vända dig för att få svar på dina pensionsfrågor. Alecta

2 Din ålderspension kommer från flera håll
Pensionspyramiden visar att din pension kommer från olika håll. De olika delarna kompletterar varandra. Allmän pension är den lagstadgade delen. Den tjänar du in så länge du har en skattepliktig inkomst upp till taket 7,5 inkomstbasbelopp, cirka kronor i månaden. Tjänstepension är den kollektivavtalade delen som vi som arbetsgivare betalar. Du kan ha tjänat in tjänstepension inom olika avtal under ditt arbetsliv. Det betyder i så fall att du kommer att få pension utbetald från olika håll. Nu när du arbetar hos oss betalar vi till din tjänstepension som heter ITP 2. Privat pension är den del i din totala pension som du själv kan ha valt att spara till. Den kommer vi inte att prata om idag, men kom ihåg att räkna med den i din totala pension.

3 Allmän pension från staten
Allmän pension = inkomstpension, premie-pension och eventuell tilläggspension. Du tjänar in till din pension så länge du har en inkomst och betalar skatt. Du tjänar in till din pension på inkomst upp till 7,5 inkomstbasbelopp. Varje år får du en pensionsprognos från Pensionsmyndigheten i det orange kuvertet. Det betalas in totalt 18,5 procent av din lön upp till taket som är 7,5 inkomstbasbelopp (cirka kr/månad) till din allmänna pension. Vi betalar genom arbetsgivaravgiften och du själv betalar genom den allmänna pensionsavgiften. Av de 18,5 procenten betalas 16 procent in till din inkomstpension, som staten placerar. 2,5 procent går till din premiepension, som du själv påverkar genom att välja i vilka fonder pengarna ska placeras. Valet gör du på pensionsmyndigheten.se Om du är född 1938—53 får du en del av din ålderspension som tilläggspension. Den beräknas enligt reglerna i det förra pensionssystemet, ATP-systemet. Hur mycket du hittills tjänat in och en prognos över hur mycket du beräknas få från de olika delarna i den allmän pensionen får du uppgift om i det orange kuvertet som skickas hem till dig en gång per år. Frågor om allmän pension ställer du till Pensionsmyndigheten.

4 Så tar du ut din allmänna pension
När Hur Tid Att göra Tidigast från 61 års ålder. Ta ut hela pensionen eller delar av den. Du kan ta ut pension samtidigt som du arbetar. Pensionen betalas alltid ut så länge du lever. Du måste själv meddela Pensionsmyndigheten när du vill börja ta ut pensionen. Du väljer själv när du vill ta ut din inkomst- och premiepension. Du kan ta ut dem först från det att du fyllt 61 år, men någon övre åldersgräns finns inte. Kom ihåg att ju tidigare du tar ut din pension desto lägre blir pensionen – den ska ju räcka under en längre tid då. Du kan göra en prognos på och själv lägga in dina önskemål om uttagstid etc. Du kan välja att ta ut hela eller delar av din pension (100, 75, 50 eller 25 procent). Du kan göra uppehåll i utbetalningarna och du kan arbeta samtidigt som du tar ut pension. Kom ihåg att själv kontakta Pensionsmyndigheten när du vill börja ta ut din allmänna pension!

5 Tjänstepension ITP 2 från din arbetsgivare
Tjänstepensionen = ITP 2 + ITPK Du kan tjäna in tjänstepension fram tills du fyller 65 år. Du tjänar in pension på hela din inkomst - upp till 30 inkomstbasbelopp. ITP 2 ger en på förhand bestämd pension i förhållande till din lön och hur många år du arbetat. ITPK är en mindre del som du placerat själv. Varje år får du en pensionsprognos från Collectum i det röda kuvertet. Din tjänstepension ITP 2 är ett försäkringspaket som består av flera olika delar: Pension till dig själv. Extra ersättning vid sjukdom. Ekonomisk trygghet för dina närmaste vid dödsfall. Varje månad och fram tills du fyller 65 år betalar vi in till din tjänstepension ITP 2 och ITPK. ITP 2 ålderspension är bestämd i förhållande till lön. Här styr din lön och hur länge du varit med i systemet hur mycket pension du får. ITPK är en kompletterande del och hit betalas det in 2 procent av din lön. Du väljer själv var ITPK-pengarna ska placeras och om du behöver ett återbetalningsskydd och/eller familjeskydd. Du som tjänar mer än 7,5 inkomstbasbelopp, kronor per år, har också ITP 2 Familjepension. Det är ett bra skydd, men passar inte alla. Därför kan du välja bort framtida inbetalningar till familjepensionen och i stället få en högre inbetalning till din egen ITPK pension, om det passar dig. Alla val för din tjänstepension gör du hos Collectum. Det är också Collectum som varje år skickar hem ett rött kuvert till dig med en prognos över hur mycket du beräknas få från de olika delarna i ITP 2 och ITPK.

6 När vill du ta ut din tjänstepension?
62? När Hur Tid Tidigast från 55 års ålder. Ta ut hela pensionen eller delar av den. 55? 67? 65? 70? Hela livet ut eller under den tid du själv väljer. Du kan inte ångra dig. För ITP gäller kortast 5 år och för ITPK 2 år. Normalt betalas ålderspensionen ut från 65 år, men om du slutar arbeta tidigare kan du ta ut den redan månaden efter du har fyllt 55 år. Vill du ta ut en del av din pension måste du sluta arbeta till lika stor del. När du fyllt 65 år finns inget krav på att sluta jobba för att börja ta ut pension. Du väljer själv under hur lång tid pensionen ska betalas ut. Gör du inget val, får du pension från ITP 2 hela livet ut. Vill du ha den under en kortare tid, gäller 5 år som kortast möjliga uttagstid. ITPK betalas oftast ut som femårig pension. Men du kan ta ut den hela livet ut eller som kortast under 2 år. Du kan inte ändra utbetalningstiden när väl utbetalningen har startat.

7 Ta ut tjänstepensionen före 65 år
Du måste gå ner i arbetstid om du börjar ta ut din pension. För ITP 2 skickar du in en ansökan till Alecta. För ITPK kontaktar du det/de bolag som du har valt. Om du väljer livslångt uttag blir pensionen lite lägre eftersom den ska räcka under en längre tid. 62 år! Vill du ta ut tjänstepension ITP 2 och ITPK före 65 års ålder måste du sluta arbeta till motsvarande del du vill ta ut den. Vill du få hela pensionen utbetald, måste du sluta arbeta helt eller jobba mindre än åtta timmar per vecka. Meddela Alecta ca 1 – 2 månader före du vill starta att ta ut ITP 2 pensionen. För att börja ta ut ITPK kontaktar du de/det bolag där du valt att placera din ITPK. Tänk på! Om du tar ut pensionen tidigare än 65 år blir pensionen lägre bland annat eftersom den ska betalas ut under en längre tid. Det beror också på att arbetsgivaren inte fortsätter att betala in premier för tjänstepensionen. Ett tips är därför att vänta med att gå i pension tills månaden efter det att du fyllt 62 år. Då kan din ITP 2 och ITPK bli slutbetald genom Alecta. Att tänka på Bättre att vänta tills du fyllt 62 år. Då kan din pension bli slutbetald, som om du hade jobbat kvar till 65 år.

8 Ta ut tjänstepensionen vid 65 år
Du får automatiskt ett brev från Alecta med information cirka tre månader innan du fyller 65 år. Fyll i svarsblanketten och skicka tillbaka. Du kan inte ändra dig när utbetalningen väl har startat. Du får även besked från det/de bolag där du har placerat din ITPK. Du kan arbeta och ta ut pension samtidigt. 65 år! När du fyllt 65 år har vi som arbetsgivare betalat färdigt för din tjänstepension. Detta händer då: Några månader innan du fyller 65 år skickas det ut brev till dig från de försäkringsbolag där du har tjänstepension. Du får också en svarsblankett där du fyller i när och hur du vill ta ut din pension. Saknar du brev från något försäkringsbolag så kontakta dem när du vill börja ta ut din pension. När utbetalningen från din ITP 2 och ITPK väl har startat enligt dina önskemål går det inte att göra uppehåll eller ändringar. Det finns inget som hindrar att du arbetar och tar ut tjänstepensionen samtidigt när du fyllt 65 år. Men tänk på att alla inkomster slås ihop och du får en högre marginalskatt.

9 Ta ut tjänstepensionen efter 65 år
Du tjänar inte in någon ny tjänstepension ITP 2 efter att du fyllt 65 år. Du kan arbeta och ta ut pensionen samtidigt. Om du väljer livslångt uttag blir pensionen lite högre eftersom uttagstiden blir lite kortare. 67 år! Du tjänar inte in någon mer ITP 2 och ITPK om du arbetar efter 65 års ålder. Däremot ska du omfattas av tjänstegrupplivförsäkringen, TGL som är ett skydd för dina efterlevande. Du kan ta ut tjänstepensionen och arbeta samtidigt, men som vi sa tidigare - tänk på att inkomsterna slås ihop och du kan få en högre marginalskatt. Om du vill vänta med att ta ut pensionen från Alecta höjs ditt redan intjänade månadsbelopp något eftersom pensionen ska betalas ut under en kortare tid. Din ITP 2 ökar med cirka 0,47 procent för varje månad som du väntar med ditt uttag om du senare väljer att ta ut den som en livslång pension. Du kan välja att vänta med uttaget av hela din pension eller bara en del av pensionen.

10 Fem tips Logga in i Alectas internetkontor och räkna på din tjänstepension. Därifrån går du vidare till minpension.se för att få en total överblick över alla dina pensioner. Se över vilka skydd till efterlevande som fortsätter och vilka som upphör att gälla när du slutar arbeta. Se över hur du placerat din ITPK. Gör gärna en hushållsbudget och se vad pensionspengarna räcker till. På finns budgetverktyg att använda. Tänk på marginalskatten när du planerar hur du vill ta ut pension. I Alectas internetkontor kan du bland annat få uppgift om hur din tjänstepension påverkas om du vill gå i pension tidigare eller senare än vid 65 års ålder. Du kan också se hur uttagstiden påverkar storleken på din pension. Från Alectas internetkontor kan du gå direkt vidare till för att få en totalöverblick över alla dina pensioner. Se över vilka skydd till efterlevande som du har kvar och vilka som upphör när du slutar att arbeta. Genom att ta bort onödiga efterlevandeskydd ökar du din egen pension. Du som har ITP 2 Familjepension kan exempelvis välja bort framtida inbetalningar och få pensionspremien inbetald till din ITPK istället. Om du vill välja till eller ta bort efterlevandeskyddskydd gör du det hos Collectum. De ITPK pengar som är placerade för 2007 kan ha betydligt högre avgifter än de placeringsalternativ som du kan välja idag. Onödigt höga avgifter påverkar din pension och det kan vara idé att se över var du placerat dina ITPK premier och eventuellt flytta ditt kapital. Gör en hushållsbudget och se om pensionspengarna räcker till det liv du vill ha som pensionär. På finns budgetverktyg. Ta reda på vilken skatt du får när du planerar dina pensionsuttag. Skattegränserna hittar du på

11 Logga in i Alectas internetkontor och räkna själv på din tjänstepension
Logga in på Alectas internetkontor med BankID eller Mobilt BankID och beräkna hur mycket pension du får vid olika uttagstider och med olika uttagsperioder. Därifrån kan du gå vidare till min pension för att få en total överblick över alla dina pensioner.

12 Logga in på minipension.se och skaffa en bild av hela din pension
ger en samlad bild över alla dina pensioner. Här kan du få ungefärliga prognoser över hur den totala pensionen blir med olika uttagstider och olika tidsperioder.

13 När du vill veta mer Tjänstepensionen ITP 2. www.alecta.se
Allmän pension. Exakta siffror om din tjänstepension. Göra val för din tjänstepension. En överblick över alla delar i din totala pension. Gör en enkel hushållsbudget. Budgetkalkylen - Konsumentverket Bra sidor att använda sig av för att få information, hjälpmedel och prognoser.


Ladda ner ppt "Till dig som funderar på att gå i pension"

Liknande presentationer


Google-annonser