Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avtalsförsäkringar - tjänstemän avdelning 1

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avtalsförsäkringar - tjänstemän avdelning 1"— Presentationens avskrift:

1 Avtalsförsäkringar - tjänstemän avdelning 1
BOLAG GÄLLER VID VEM ANSVARAR FÖR ANMÄLAN? ITP 1 Alecta Collectum Sjukdom För tjänsteman med lön < 7,5 pbb utbetalas ersättning under sjukpenningtid för dag För tjänsteman med lön > 7,5 pbb utbetalas ersättning från dag 91 längst till 65 år. Samtliga tjänstemän erhåller ersättning vid aktivitets-/sjukersättningstid. Ålderspension Ålderspensionen är premiebestämd. Arbetsgivaren betalar en premie om 4,5 % upp till 7,5 ibb/12 och 30 % på lönedelar över 7,5 ibb/12. Pensionen intjänas från 25 års ålder och längst till 65 år om inte annat överenskommits. Aktivt val av tjänsteman. Dödsfall Ersättning till efterlevande om den försäkrade valt ålderspension med återbetalningsskydd och/eller familjeskydd. Företaget Efterlevande TGL Enligt företagets val Vid eget dödsfall utbetalas skattefritt engångsbelopp. Generella förmånstagare är make/a, barn, barnbarn, förälder. Sambo/ eller vilken person som helst kan sättas in som förmånstagare. Företaget/efterlevande TFA AFA Försäkring Arbetsskada Gäller vid arbetsskada i arbetet eller under färd till och från arbetet samt arbetssjukdomar. TFA betalar inkomstersättning vid arbetsolycksfall, kostnader samt ideella ersättningar. Den anställde TRR Trygghetsrådet Arbetslöshet - Arbetsbrist Tjänsteman som blivit uppsagd p g a arbetsbrist, har möjlighet att få rådgivning och stöd av TRR (Trygghetsrådet). Dessutom kan tjänsteman, som är 40 år, har minst 5 års sammanhängande anställningstid i företaget (eller koncernen), få en kontant del, AGE. Företaget/anställd

2 Avtalsförsäkringar - tjänstemän avdelning 2
BOLAG GÄLLER VID VEM ANSVARAR FÖR ANMÄLAN? ITP 2 Alecta    Collectum Sjukdom För tjänsteman med lön < 7,5 pbb utbetalas ersättning under sjukpenningtid för dag För tjänsteman med lön > 7,5 pbb utbetalas ersättning från dag 91 längst till 65 år. Samtliga tjänstemän erhåller ersättning vid aktivitets-/sjukersättningstid. Ålderspension Ålderspensionen är förmånsbestämd. ITPK är en premiebestämd pension och intjänas från 28 års ålder fram till 65 års ålder. Dödsfall Familjepension (förmånsbestämd) till efterlevande make/maka och barn om tjänstemannen har/haft lön > 7,5 ibb. ITPK-val Val av pensionssparande för tjänsteman fr o m 28 års ålder. ITPK-premien är 2 % av lönen. Ersättning till efterlevande om den försäkrade valt ålderspension med återbetalningsskydd och/ eller familjeskydd. Företaget Efterlevande TGL Enligt företagets val Dödsfall Vid eget dödsfall utbetalas skattefritt engångsbelopp. Generella förmånstagare är make/a, barn, barnbarn, förälder. Sambo/ eller vilken person som helst kan sättas in som förmånstagare. Företaget/efterlevande TFA AFA Försäkring Arbetsskada Gäller vid arbetsskada i arbetet eller under färd till och från arbetet samt arbetssjukdomar. TFA betalar inkomstersättning vid arbetsolycksfall, kostnader samt ideella ersättningar. Den anställde TRR Trygghetsrådet Arbetslöshet - Arbetsbrist Tjänsteman som blivit uppsagd p g a arbetsbrist, har möjlighet att få rådgivning och stöd av TRR (Trygghetsrådet). Dessutom kan tjänsteman, som är 40 år, har minst 5 års sammanhängande anställningstid i företaget (eller koncernen), få en kontant del, AGE. Företaget/anställd


Ladda ner ppt "Avtalsförsäkringar - tjänstemän avdelning 1"

Liknande presentationer


Google-annonser