Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tjänstepension Avtalspension SAF-LO Arbetare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tjänstepension Avtalspension SAF-LO Arbetare"— Presentationens avskrift:

1 Tjänstepension Avtalspension SAF-LO Arbetare 2014-07

2 Avtalspension SAF-LO Från 25 års månaden
Gäller oavsett anställningsform Premie per år Premiebefrielseförsäkring Individuellt val av förvaltare Flexibelt pensionsuttag Flytträtt Fora administrerar Avtalspension SAF-LO

3 Pensionsgrundande inkomst
Ingår Ingår ej Kontant bruttolön per år Kostnadsersättning eller skattepliktig förmån Arvode Inget lönetak Avtalspension SAF-LO

4 Tjänstepension - Avtalspension SAF-LO
25 55 65 år Premie 30 % 4,5 % LÖN 7,5 ibb kr/år Livsvarig eller temporär pension Arbetsgivaren kan betala kompletterande premier Avtalspension SAF-LO

5 Kompletterande premier
Extra pensionsavsättning Gäller anställda arbetare från 25 år Premien rapporteras via Foras internetkontor Fora tar ut en administrativ avgift på inbetald premie Avtalspension SAF-LO

6 Premiebefrielseförsäkring
Under anställning Pensionspremie betalas av försäkringen (25 – 65 år) Gäller vid - sjukdom - livränta enligt lag (arbetsskadeförsäkring) - föräldraledighet (max 13 månader) - graviditetspenning Efter anställning Efterskydd under 90 kalenderdagar (endast sjukdom) Avtalspension SAF-LO

7 Aktivt val Arbetaren väljer Traditionell eller fondförsäkring
Val av förvaltare Efterlevandeskydd - återbetalningsskydd - familjeskydd Flytträtt Avtalspension SAF-LO

8 Jämförelse Traditionell Fond Försäkringsbolaget förvaltar premierna
Garanterat pensionsbelopp Återbäring Pensionens storlek - premier, avkastning och administrativa avgifter avgör Fond Individen väljer förvaltare Inga garanterade pensionsbelopp Fondandelarnas utveckling Pensionens storlek - andelarnas värde Avtalspension SAF-LO

9 Val av förvaltare Traditionell pensionsförsäkring Fondförsäkring
Alecta AMF Folksam Liv Fondförsäkring AMF Danica Pension Folksam-LO Pension Handelsbanken Liv Länsförsäkringar Fondliv Movestic Liv & Pension Nordea Liv & Pension SEB Trygg Liv SPP Liv Fondförsäkring Swedbank Försäkring Ej aktivt val Traditionell försäkring i AMF Avtalspension SAF-LO

10 Efterlevandeskydd Familjeskydd Återbetalningsskydd
Pension till efterlevande Utbetalning i minst 5 år och max 20 år Familjeskydd Max 4 pbb/år Utbetalning max 20 år åldersberoende premie Förmånstagare make/a sambo barn Avtalspension SAF-LO

11 Familjeskydd - exempel kostnad 1pbb
Ålder Premie/år Utbetalning 5 år Utbetalning 20 år 25 år 185 kr 603 kr 35 år 216 kr 703 kr 45 år 295 kr 960 kr 55 år 552 kr * kr 64 år 1 385 kr * kr * upphör vid 70 år Avtalspension SAF-LO

12 Familjeskydd - exempel 45 år
Bruttolön kr utbetalningstid 5 år Premie 4,5 % kr Familjeskydd 1 pbb - 295 kr Bruttolön kr utbetalningstid 20 år Premie 4,5 % kr Familjeskydd 1 pbb - 960 kr Till pension kr Till pension kr Avtalspension SAF-LO

13 Ej aktivt val Konsekvenser Traditionell pensionsförsäkring
Inget återbetalningsskydd Inget familjeskydd AMF förvaltar Avtalspension SAF-LO

14 Översikt 25 år 55 år 65 år Avtalspension SAF-LO Allmän pension
Premiebestämd pension Premiebefrielseförsäkring Förtida uttag Avtalspension SAF-LO

15 Pensionsbesked Avtalspension fr o m 98 - STP Pensionsbelopp
Arbetsgivare Lön Pensionspremie Avtalspension fr o m 98 - STP Pensionsbelopp Valt Bolag AMF förvaltar Avtalspension 96-97 AMF förvaltar Avtalspension SAF-LO

16 Betalning av premier Lönerapportering Preliminära fakturor
Årsavräkning febr april jun aug okt dec År 1 År 2 Överföring pensionspremie Avtalspension SAF-LO

17 Annan pensionslösning - i företaget
Överenskommelse med lokal facklig organisation godkännas centralt Överenskommelse med den anställde godkännas av Pensionsnämnden hos Fora Avtalspension SAF-LO


Ladda ner ppt "Tjänstepension Avtalspension SAF-LO Arbetare"

Liknande presentationer


Google-annonser