Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FÖRMÅN KONSEKVENS KOSTNAD SAMTLIGA Sjuklön

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FÖRMÅN KONSEKVENS KOSTNAD SAMTLIGA Sjuklön"— Presentationens avskrift:

1 Anställning efter 65 år - lag - Försäkringsskyddet år 2014 (födda 1938 eller senare)
FÖRMÅN KONSEKVENS KOSTNAD SAMTLIGA Sjuklön Sjuklön gäller under anställning. Utbetald sjuklön. Sjukpenning En person som uppburit sjukpenning i 180 dagar efter 65 år kan Försäkringskassan pröva om rätt till sjukpenning ska upphöra. Fr o m 70 år kan sjukpenning utbetalas för sammanlagt högst 180 dagar. Ingen avgift fr o m ingången av det kalenderår arbetstagaren fyller 66 år. Sjukersättning Sjukersättning utbetalas ej efter 65 år. Arbetsskadeförsäkring Gäller under anställning. Livränta utges normalt till 65 års ålder. Om skadan inträffar från 65 års ålder kan livränta utbetalas fram till 67 år. Ålderspension Ingen åldersbegränsning. Intjänas vid en årsinkomst om minst kr. Fr o m ingången av det kalenderår arbetstagaren fyller 66 år betalas en pensionsavgift på 10,21 %. Arbetslöshetsförsäkring A-kassa utbetalas ej efter 65 år. Ingen avgift (arbetsmarknadsavgiften i arbetsgivaravgiften) fr o m ingången av det kalenderår arbetstagaren fyller 66 år.

2 Anställning efter 65 år - avtal - Försäkringsskyddet år 2014 (födda 1938 eller senare)
FÖRMÅN KONSEKVENS KOSTNAD Arbetare Avtalspension SAF-LO Pensionsintjänande t o m månaden innan man fyller 65 år. Fortsatt intjänande kan ske efter överenskommelse. Ingen premie fr o m ingången av den månad arbetaren fyller 65 år. Premiebefrielseförsäkring Gäller fram till 65 år. AGS TGL Gäller så länge anställningen kvarstår, oavbrutet (max 90 dagars avbrott) – ingen övre åldersgräns. TFA TFA gäller även efter 65 år. Omställningsförsäkring Föräldrapenningtillägg FPT Gäller så länge arbetaren har föräldrapenning på sjukpenningnivå. TJÄNSTEMÄN ITP 1 Efter 65 år rätt till ITP sjukpension under sjukpenningtid t o m 180e dagen. (90 dagars karens gäller) Ingen premie fr o m ingången av den månad tjänstemannen fyller 65 år. ITP 2 Gäller fram till 65 år. Inget pensionsintjänande i ITP 2 kan ske efter 65 år. Fortsatt intjänande kan ske efter överenskommelse i ITP 1. Gäller så länge anställningen kvarstår dock längst till 70 års ålder. Premie erläggs fram till 70 år. Ersättning för arbetsolycksfall kan utbetalas efter 65 år. Arbetssjukdom ska ha visat sig före 65 år för rätt till ersättning. Ingen premie fr o m ingången av det kalenderår tjänstemannen fyller 66 år. TRR


Ladda ner ppt "FÖRMÅN KONSEKVENS KOSTNAD SAMTLIGA Sjuklön"

Liknande presentationer


Google-annonser