Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tjänstemän Arbetsbrist Trygghetsrådet 2014-01 TRR Trygghetsrådet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tjänstemän Arbetsbrist Trygghetsrådet 2014-01 TRR Trygghetsrådet."— Presentationens avskrift:

1 Tjänstemän Arbetsbrist Trygghetsrådet TRR Trygghetsrådet

2 Omställningsavtalet - syfte
Underlätta omställningsproblem för både anställda och företag när arbetsbrist uppstår TRR Trygghetsrådet

3 Företag utan kollektivavtal kan ej omfattas
Vem omfattas? Tjänstemän anställda i Kollektivavtalsbundna företag Hängavtalsanslutna företag (inom PTK-området) Undantag VD, företagare Företag utan kollektivavtal kan ej omfattas TRR Trygghetsrådet

4 Omställningsavtalet Omställningsstöd Avgångsersättning (AGE)
Åtgärder som underlättar att få nytt arbete för de som blivit eller riskerar att bli uppsagda pga arbetsbrist Ersättning till tjänstemän som blivit uppsagda pga arbetsbrist 0,3% (0,7% hängavtalsföretag) Uttas via faktura från Fora TRR Trygghetsrådet

5 Vem omfattas? Omställningsstöd Avgångsersättning
Anställd minst 16 tim/v under 1 år 40 år avgångsdagen Uppsagd p g a arbetsbrist eller 5 sammanhängande år i företaget/koncernen Tjänsteman som på arbetsgivarens initiativ och på grund av arbetsbrist slutar sin anställning - prövning sker av TRR Minska arbetstiden med minst 20% Anställd minst 5 tim/vecka Gäller till längst 65 år TRR Trygghetsrådet

6 Omställningsstöd - vem får?
Anställd minst 16 tim/v under 1 år Uppsagd p g a arbetsbrist eller Tjänsteman som på arbetsgivarens initiativ och på grund av arbets- brist slutar sin anställning - prövning sker av TRR Gäller till längst 65 år TRR Trygghetsrådet

7 Avgångsersättning - vem får?
Uppsagd p g a arbetsbrist (tillsvidareanställd)* 40 år avgångsdagen 5 sammanhängande år i företaget/koncernen Anställd minst 5 tim/vecka Minska arbetstiden med minst 20% Gäller till längst 65 år * Tillfällig ändring 29/ – 29/8 2014 Tjänsteman som på arbetsgivarens initiativ och på grund av arbetsbrist slutar sin anställning kan erhålla AGE ersättning TRR Trygghetsrådet

8 Omställningsstöd - exempel
Individuella samtal för råd, stöd och vägledning Program och aktiviteter för personlig utveckling Ekonomiskt stöd vid - start av eget - praktisk/kompetenshöjande utbildning - kostnader i samband med nytt arbete TRR Trygghetsrådet

9 Omställningsstöd - alternativ
Företag och fack kan komma överens om undantag från omställningsstöd - premiereducering - 0,12 % - överenskommelsen registreras hos TRR Företaget kan köpa omställningsprogram från annan leverantör - max kr per medarbetare Den uppsagde kan begära hjälp i annan form än från TRR - prövning sker av TRR TRR Trygghetsrådet

10 AGE AGE grundande lön = ITP-planen (exkl sem tillägget)
Garantinivån 70% (inkl a-kassa) sänks till 50% efter 6 mån Ersättningsperioder 6-18 mån TRR Trygghetsrådet

11 AGE - grundande lön 12 x fast kontant månadslön
Provision , tantiem mm (3 senaste årens genomsnitt) Regelbundet skifttillägg, jourersättning mm Helt fri kost och logi TRR Trygghetsrådet

12 Arbetsbrist - exempel Förutsättning Ersättning Lön heltid
kr/mån Ålder 62 år Ersättning A-kassa 680 kr x 22 dagar kr/mån Lön under kr/mån - ingen ersättning från AGE TRR Trygghetsrådet

13 AGE - tid Avgångsdagen Utbetalas i Ers nivå % inkl a-kassa 40-44 år
6 mån 70 45-59 år + 6 mån 50 60-65 år + 12 mån För 70% krävs en månadslön på minst kr För 50 % krävs en månadslön på kr Max kr under 6 månader Förskottsutbetalning TRR Trygghetsrådet

14 AGE - garantinivå Lön 40 000 kr 70% 50% Garanti 28 000 kr 20 000 kr
A-kassa 680 kr/dag x 22 kr AGE kr 5 040 kr Garantinivå 50% efter 6 månader (inkl a-kassa) TRR Trygghetsrådet

15 AGE – under arbetslöshetstid
Aktivt arbetssökande med rätt till arbetslöshetsersättning Deltar/deltagit i arbetsmarknadspolitiska åtgärder Utbildning ”Överhoppningsbar tid” - tillfälliga anställningar - sjukdom - semester - eller annan paus i arbetssökandet TRR Trygghetsrådet

16 Ansökan Hur? När? Anmäl via www.trr.se arbetsgivaren och tjänstemannen
har ansvar för att ansökan sker till TRR snarast efter uppsägningen senast inom två år från avgångsdagen Anmäl via TRR Trygghetsrådet


Ladda ner ppt "Tjänstemän Arbetsbrist Trygghetsrådet 2014-01 TRR Trygghetsrådet."

Liknande presentationer


Google-annonser