Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lag och avtal Översikt 2014-07 Översikt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lag och avtal Översikt 2014-07 Översikt."— Presentationens avskrift:

1 Lag och avtal Översikt Översikt

2 PRIVAT AVTAL LAG Översikt

3 Vad omfattas den anställde av?
ARBETARE Fora TJÄNSTEMÄN Collectum Arbetsskada TFA Sjukdom / ålderspension ITP planen Sjukdom AGS PRIVAT Dödsfall TGL (i Alecta eller annat valbart bolag) AVTAL Ålderspension Avtalspension SAF-LO LAG Dödsfall TGL Fora Arbetsskada TFA Arbetsbrist AGB/TSL Arbetsbrist AGE/TRR Föräldrapenningtillägg FPT Översikt

4 Basbelopp Prisbasbelopp (pbb) 44 400 kr 333 000 kr
1960 1990 2001 2010 2013 4 200 29 700 36 900 42 400 44 500 Inkomstbasbelopp (ibb) kr kr 1960 1990 2001 2010 2013 - 37 700 51 100 56 600 Översikt

5 Basbelopp - förändring
Prisbasbelopp Inkomstbasbelopp 2001 36 900 37 700 2003 38 600 40 900 2005 39 400 43 300 2007 40 300 45 900 2009 42 800 50 900 2010 42 400 51 100 2011 52 100 2012 44 000 54 600 2013 44 500 56 600 2014 44 400 56 900 Översikt

6 Inkomsttak ITP 1 Avtalspension SAF-LO Sjuklön enligt lag och avtal TFA
30 ibb kr/år ITP 2 10 ibb kr/år 10-taggare/Alternativ ITP 10 pbb kr/år Föräldrapenning 7,5 ibb kr/år Allmän pension 7,5 pbb kr/år Sjukpenning/sjukersättning Arbetsskadeförsäkring Tillfällig föräldrapenning Översikt

7 31,42% Arbetsgivaravgift Ålderspension 10,21 Sjukförsäkring 4,35
Föräldraförsäkring 2,60 Efterlevandeförsäkring 1,17 Arbetsskadeförsäkring 0,30 18,63 Arbetsmarknadsavgift 2,91 Allmän löneavgift 9,88 12,79 31,42% Översikt

8 Arbetsgivaravgift - avvikelse
Födda Avgift Procent 1937 och tidigare Ingen avgift Pensionsavgift 10,21% 1988 och senare Arbetsgivaravgift 15,49%* Nystartsjobb/särskilt nystartsjobb - ersättning för arbetsgivaravgift till arbetsgivare Översikt

9 av pensionskostnaderna i företaget
Särskild löneskatt 24,26% av pensionskostnaderna i företaget Översikt

10 Premier - arbetare Lön ≤ 426 750 kr/år % Lön > 426 750 kr/år %
Omställningsförsäkring* 0,30 AGS 0,00 TFA 0,01 TGL 0,10 FPT Avtalspension SAF-LO** pensionspremie premiebefrielseförsäkring 4,50 Totalt 4,91 Finansieras av överskott - 0,75 Total premie som faktureras 4,16 Lön > kr/år % - 0,01 30,00 0,00 30,01 * 0,60% för hängavtalsföretag ** Premien betalas fr o m månaden då arbetare fyller 25 år. Översikt

11 Premier - ITP 1 Lön ≤ 35 563 kr/mån % Lön > 35 563 kr/mån %
pensionspremie premiebefrielseförsäkring sjukförsäkring 4,500 0,088 0,050 TGL 0,200 TFA 0,010 TRR* 0,300 Lön > kr/mån % 30,000 0,528 0,275 0,000 0,010 0,300 Totalt % 5,148 31,113 * 0,70% för hängavtalsföretag Översikt

12 Premier - ITP 2 ITP 2 % Totalt % ITP (genomsnitt) TGL TFA 0,01 TRR*
ca 12,20 TGL ca 0,20 TFA 0,01 TRR* 0,30 Totalt % ca 12,70 * 0,70% för hängavtalsföretag Översikt

13 Premier - tjänstemän ITP 1 ITP 2 Totalt % 5,148 31,113 Totalt %
≤ kr/mån > kr/mån ITP* 4,638 30,803 TGL 0,200 0,000 TFA 0,010 TRR** 0,300 max 30 ibb ITP ca 12,20 TGL ca 0,20 TFA 0,01 TRR** 0,30 Totalt % 5,148 31,113 Totalt % ca 12,70 * Sjuk- och premiebefrielseförsäkring ingår ** 0,70% för hängavtalsföretag Översikt

14 Maximal kostnad - ITP 2 < 7,5 pbb 7,5 pbb-7,5 ibb 7,5 ibb-30 ibb
Sjukförsäkring 0,050 0,275 Premiebefrielseförs. 0,401 Ålderspension 5,700 (max) 47,000 (max) ITPK 2,000 Familjepension - * Utjämning 0,650 Totalt % 8,450 8,675 * 50,326 * tillkommer premie familjepension Översikt

15 Organisation - arbetare
Fora Avtalspension SAF-LO Omställningsstöd AGB TGL AGS TFA FPT Förs. bolag Före- taget AMF TSL AFA Försäkring Omställningsstöd och AGB ingår i omställningsförsäkringen som gäller för företag med kollektivavtal Översikt

16 Organisation - tjänstemän
Collectum Fora ITP 2 ITP 1 Omställ-ningsavtal TGL TFA Ålders- pension Familje- pension Ålders- pension Sjuk- pension Premie- befrielse Risk ITPK Företaget Alecta Försäkringsbolag Alecta Alecta AFA Försäkring TRR Bliwa Folksam LF Movestic SEB Trygg Liv SEB Trygg Liv Fond Skandia Liv Företaget PRI Pensionsgaranti Översikt

17 ”Frikretsen” Omfattas ej av kollektivavtal Företagare VD i AB 2014-07
Översikt

18 samt i företaget verksam make/a till företagaren
Vem är ”företagare”? Bolagsform Enlig försäkringsvillkoren EF Ägaren själv HB Samtliga delägare AB Företagare som själv eller tillsammans med make/a, barn och/eller föräldrar äger minst 1/3 av aktierna samt i företaget verksam make/a till företagaren Översikt

19 Skyldighet att teckna försäkring
Medlem Svenskt Näringsliv Företag Företag Förbundsavtal t ex t ex MAF - IF Metall MAF - Unionen Hängavtal med t ex IF Metall Hängavtal med t ex Unionen Försäkringsavtal med Fora skall tecknas för samtliga anställda AFA-försäkringarna, Omställningsförs och Avtalspension SAF-LO för arbetare TFA för tjänstemän Försäkringsavtal skall tecknas för samtliga anställda AFA-försäkringarna, Omställningsförs och Avtalspension SAF-LO för arbetare ITP -TGL - TFA - TRR för tjänstemän Översikt

20 Retroaktiva premier för arbetsgivaren
Garanti Avtalsförsäkringarna garanterar samtliga anställda som omfattas av ”erkänt” kollektivavtal rätt till ersättning även om arbetsgivaren underlåtit att upprätthålla försäkringsskyddet Retroaktiva premier för arbetsgivaren Översikt

21 Finansieringssystem Fördelningssystem Fonderat system Inkomstpension
Tilläggspension Avgifter Utbetalningar pensionsålder Fonderat system ITP/Avtalspension SAF-LO Premiepension fond fond Avgifter Utbetalningar pensionsålder Översikt

22 Lönebegrepp - pensioner
Allmän pension Avtalspension SAF-LO ITP 2 Arbetsinkomst Annan ersättning - sjukpenning föräldrapenning a-kassa skattepliktiga förmåner Minst kr Pensionsmedförande lön - kontant bruttolön per år Pensionsmedförande lön - månadslön x 12,2 - provision, tantiem etc - skifttillägg, jourersättning - restidsersättning - semesterlön på rörliga lönedelar - helt fri kost och logi Max 7,5 ibb Inget tak Max 30 ibb ITP 1 Pensionsmedförande lön - kontant utbetald bruttolön per månad Inget tak Översikt

23 Lönebegrepp - sjukdom Sjuklön Sjukpenning Sjukersättning Lön
Lön beräknad 12 månader framåt (SGI x 0,97) Bruttoinkomst (PGI) Anställningsförmåner enligt kollektivavtalet Översikt

24 WWW finfa.se fora.se afaforsakring.se tsl.se collectum.se alecta.se
trr.se finfa.se Översikt

25 Lag Händelse Ersättning Sjukdom
sjuklön sjukpenning aktivitets- / sjukersättning Arbetsskada arbetsskadeförsäkring Allmän pension inkomst- / premiepension tilläggspension garantipension Efterlevandepension omställningspension förlängd omställningspension barnpension Arbetslöshet arbetslöshetsförsäkring - grundbelopp - inkomstrelaterad Översikt

26 Arbetare - avtal Händelse Förutsättning Sjukdom AGS Arbetsskada TFA
Ålderspension Dödsfall Avtalspension SAF-LO TGL Arbetsbrist Omställningsförsäkring Föräldraledighet FPT Översikt

27 Tjänstemän - avtal Händelse Förutsättning Sjukdom Ålderspension
Dödsfall ITP Arbetsskada TFA TGL Arbetsbrist Omställningsavtal Översikt

28 Översikt - arbetare ASL AGS TFA TGL Omst. förs. FPT
Avtalspension SAF-LO (temp / livsvarigt) Allmän pension Premiebestämd Förtida uttag ASL 25 år 55 år 65 år 90 dagars kvalifikationstid AGS Arbetstid samt färd till och från arbetet TFA 8 tim/vecka Nedtrappning TGL 55 år Omst. förs. Omställningsstöd AGB 40 år Minst 12 mån anställning FPT Översikt

29 När och hur? - arbetare Att tänka på Nyanställning Sjukdom Arbetsskada
anmäl samtliga nyanställda arbetare till Fora Sjukdom sjukanmälan till FK vid sjukdom > 14 dagar intyg anställningsförhållande vid sjukersättning - informera vilka försäkringar som gäller fram till 65 år Arbetsskada skyldighet att anmäla till FK intyg anställningsförhållande till AFA Försäkring Dödsfall Pension respektive bolag kontaktar arbetaren ca 3 månader före pensionering Information vilka försäkringar som ingår i anställningen pensionsval enligt utskick från Fora Föräldraledighet - intyg anställningsförhållande till AFA Försäkring Översikt

30 Översikt - tjänstemän ITP 1
ITP (temp / livsvarig) Sjukförsäkring Premiebestämd Förtida uttag Allmän pension ITP 1 18 år 25 år 55 år 65 år Arbetstid samt färd till och från arbetet TFA Nedtrappning TGL 18 år 55 år 70 år Omställningsstöd AGE TRR 40 år Översikt

31 Översikt - tjänstemän ITP 2
ITPK (temp / livsvarig) ITP (temp / livsvarig) Sjukförsäkring Förmåns / premiebestämd Allmän pension ITP 2 18 år 28 år 55 år 62 år 65 år ITP ålderspension ITP familjepension > 7,5 ibb ITPK Förtida uttag Slut- betalning Arbetstid samt färd till och från arbetet TFA Nedtrappning TGL 18 år 70 år 55 år Omställningsstöd AGE TRR 40 år Översikt

32 När och hur? - tjänstemän
Att tänka på Nyanställning ITP 1 anmäl till Collectum samtliga tjänstemän fr o m 18 år oavsett anställningsform rapportera utbetald bruttolön varje månad Nyanställning ITP 2 tillsvidare-/provanställning fr o m 18 år tidsbegränsad anställning - anmäl efter 3 kalendermånader Sjukdom sjukanmälan till FK vid sjukdom > 14 dagar sjukanmälan till Collectum vid sjukskrivning mer än 90 dagar vid sjukersättning - informera vilka försäkringar som gäller fram till 65 år Arbetsskada skyldighet att anmäla till FK intyg anställningsförhållande till AFA Försäkring Dödsfall anmäl till TGL bolag Pension respektive bolag kontaktar tjänstemannen ca 3 månader före pensionering Information vilka försäkringar som ingår i anställningen och förmånstagarförordnande i TGL ITP 1 och ITPK-val enligt utskick från Collectum Översikt


Ladda ner ppt "Lag och avtal Översikt 2014-07 Översikt."

Liknande presentationer


Google-annonser