Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Två pensionsplaner Premiebestämd ITP 1 Förmånsbestämd ITP 2

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Två pensionsplaner Premiebestämd ITP 1 Förmånsbestämd ITP 2"— Presentationens avskrift:

1 Två pensionsplaner Premiebestämd ITP 1 Förmånsbestämd ITP 2
Tjänstemän födda 1979 och senare Tjänstemän födda 1978 och tidigare

2 Vad är det som är bestämt på förhand?
ITP 1 ITP 2 Premien Arbetsgivaren vet sin pensionskostnad Den anställde vet inte vad pensionen kommer att bli Förmånen Arbetsgivaren har svårare att veta kostnaden vid ändringar Den anställde vet sin kommande pension

3 Premie varje månad till pension
från 25 år 4,5 % på lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp 30 % på lönedelar däröver. 30 % 7,5 inkomstbasbelopp motsvarar kr/mån 4,5 %

4 Premie varje månad till pension
Pensionspremien beräknas på ”kontant bruttolön”. Premien betalas månadsvis. 30 % i premie 7,5 inkomstbasbelopp motsvarar kr/mån 4,5 % i premie JAN FEB MARS APR MAJ JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DEC

5 ? - Du bestämmer själv försäkringens utformning
Traditionell eller Fondförsäkring? Välja bolag? Återbetalningsskydd? Familjeskydd ? -

6 Hur ska du placera pengarna?
Traditionell försäkring Fondförsäkring Garanti Avgift Inga garantier Hög risk Låg risk Avgift

7 Hälften i en trygg sparform
Traditionell pensionsförsäkring 50% 50 % Trygg sparform Du väljer fritt mellan Traditionell eller Fond

8 Valbara försäkringsbolag
Traditionell försäkring Fondförsäkring Alecta AMF Folksam Skandia AMF Danica Pension SEB Trygg Liv SPP Swedbank

9 Om du inte gör något val Traditionell pensionsförsäkring i Alecta
Garanterat belopp och avkastning Inget återbetalningsskydd/familjeskydd för din familj

10 Vad händer om jag dör? Du kan välja återbetalningsskydd Familjeskydd

11 Använda en del av premien till ett familjeskydd?
Välj 1, 2, 3 eller 4 prisbasbelopp Välj utbetalningstid på 5, 10, 15 eller 20 år. Beloppet betalas ut till make/maka eller sambo eller barn

12 Vad bestämmer hur stor ålderspensionen blir?
Storlek på premien tid Hur mycket premier har betalats in? Har efterlevandeskydd valts? Hur hög har avkastningen varit? Vilka avgifter tas ut? Hur lång tid ska ålderspensionen betalas ut? familjeskydd återbetalningsskydd

13 ITP2 – 2 ålderspensioner! Premiebestämd ITPK
2% av pensionsmedförande lön Förmånsbestämd Ålderspension Ålderspensionen = % x lönen x tjänstetid

14 ITPK Ålderspension 100 % Premiebestämd – 2% av pensionsmedförande lön
Du väljer fritt mellan Traditionell eller Fond

15 ITPK:s historia syns i ditt årsbesked
5 årig utbetalning Ingen uppräkning 1977 Egenpension 1990 Livslång utbetalning Flytträtt till upphandlande bolag 2008 ITPK upphandling UITPK ITPK val

16 Vilka inkomster ger kollektivavtalad förmånsbestämd ITP 2/ITPK-pension?
Fast lön + semestertillägg Provision, tantiem och liknande rörliga lönedelar inklusive semestertillägg Ersättning för regelmässigt skiftarbete, förskjuten arbetstid, jourtid eller beredskapstjänst inklusive semestertillägg Naturaförmåner i form av helt fri kost eller bostad Restidsersättning Max 30 inkomstbasbelopp.

17 Så räknas ITP-pensionen ut
Procent av slutlönen 30 ibb 20 ibb 7,5 ibb 32,5 % 65 % 10 % x 0,65% = x 10%= 59 025 eller kr/månad om minst 30 år i tjänstetid finns

18 För full ITP 2 krävs 360 månader
Godkänd tid när man arbetar när man är sjuk Tid med föräldrapenning

19 Ersättningar vid sjukdom
80 % 90 % 30 IBB 77,6 % 77,6 % 80 % 90 % ITPs sjukpension 32,5 % 20 IBB Sjuklön 80 % Sjuklön 90 % ITPs sjukpension 65 % Från arbetsgivaren ITPs sjukpension 10% Från Alecta 7,5 PBB Sjuklön 10 % ITPs sjukpension 10 % Lön Sjuklön 80 % Sjukpenning 77,6 % ITPs sjuk-pension 15 % K A R E N S D G 72,75 % Sjuk- eller aktivitets-ersättning 64 % Från arbetsgivaren Från Försäkringskassan Dag 2 _ 14 15 _ 90 91 _ 360 361 _ 365 366

20 Familjepension - Förmånstagare - make/a, barn 20 år
© Svenskt Näringsliv 2008 Familjepension 30 ibb kr/år Förmånstagare - make/a, barn 20 år Livsvarig pension 32,5 % 20 ibb kr/år 65% Möjlighet att avstå framtida premier Förstärka ITPK 7,5 ibb kr/år - 20

21 Tjänstegrupplivförsäkring TGL - ett skattefritt engångsbelopp vid dödsfall
6 pbb 3 pbb 55 år 64 år


Ladda ner ppt "Två pensionsplaner Premiebestämd ITP 1 Förmånsbestämd ITP 2"

Liknande presentationer


Google-annonser