Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avtalsförsäkringar - tjänstemän avdelning 1 FÖRSÄKRINGBOLAGGÄLLER VIDVEM ANSVARAR FÖR ANMÄLAN? ITP 1 Alecta Collectum Collectum Sjukdom För tjänsteman.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avtalsförsäkringar - tjänstemän avdelning 1 FÖRSÄKRINGBOLAGGÄLLER VIDVEM ANSVARAR FÖR ANMÄLAN? ITP 1 Alecta Collectum Collectum Sjukdom För tjänsteman."— Presentationens avskrift:

1 Avtalsförsäkringar - tjänstemän avdelning 1 FÖRSÄKRINGBOLAGGÄLLER VIDVEM ANSVARAR FÖR ANMÄLAN? ITP 1 Alecta Collectum Collectum Sjukdom För tjänsteman med lön < 7,5 pbb utbetalas ersättning under sjukpenningtid för dag 91-360. För tjänsteman med lön > 7,5 pbb utbetalas ersättning från dag 91 längst till 65 år. Samtliga tjänstemän erhåller ersättning vid aktivitets-/sjukersättningstid. Ålderspension Ålderspensionen är premiebestämd. Arbetsgivaren betalar en premie om 4,5 % upp till 7,5 ibb/12 och 30 % på lönedelar över 7,5 ibb/12. Pensionen intjänas från 25 års ålder och längst till 65 år om inte annat överenskommits. Aktivt val av tjänsteman. Dödsfall Ersättning till efterlevande om den försäkrade valt ålderspension med återbetalningsskydd och/eller familjeskydd. Företaget Företaget/efterlevande TGL Enligt företagets valDödsfall Vid eget dödsfall utbetalas skattefritt engångsbelopp. Generella förmånstagare är make/a, barn, barnbarn, förälder. Skattefritt engångsbelopp vid make/sambos dödsfall om denne ej själv omfattades av egen TGL och att det vid dödsfallet finns barn under 17 år. Företaget/efterlevande TFA AFA FörsäkringArbetsskada Gäller vid arbetsskada i arbetet eller under färd till och från arbetet samt arbetssjukdomar. TFA betalar inkomstersättning vid arbetsolycksfall, kostnader samt ideella ersättningar. Den anställde TRR TrygghetsrådetArbetslöshet - Arbetsbrist Tjänsteman som blivit uppsagd p g a arbetsbrist, har möjlighet att få rådgivning och stöd av TRR (Trygghetsrådet). Dessutom kan tjänsteman, som är 40 år, har minst 5 års sammanhängande anställningstid i företaget (eller koncernen), få en kontant del, AGE. Företaget/anställd 2013-011/2

2 Avtalsförsäkringar - tjänstemän avdelning 2 FÖRSÄKRINGBOLAGGÄLLER VIDVEM ANSVARAR FÖR ANMÄLAN? ITP 2 Alecta Collectum Sjukdom För tjänsteman med lön < 7,5 pbb utbetalas ersättning under sjukpenningtid för dag 91-360. För tjänsteman med lön > 7,5 pbb utbetalas ersättning från dag 91 längst till 65 år. Samtliga tjänstemän erhåller ersättning vid aktivitets-/sjukersättningstid. Ålderspension Ålderspensionen är förmånsbestämd. ITPK är en premiebestämd pension och intjänas från 28 års ålder fram till 65 års ålder. Dödsfall Familjepension (förmånsbestämd) till efterlevande make/maka och barn om tjänstemannen har/haft lön > 7,5 ibb. ITPK-val Val av pensionssparande för tjänsteman fr o m 28 års ålder. ITPK-premien är 2 % av lönen. Dödsfall Ersättning till efterlevande om den försäkrade valt ålderspension med återbetalningsskydd och/ eller familjeskydd. Företaget Företaget/efterlevande TGL Enligt företagets valDödsfall Vid eget dödsfall utbetalas skattefritt engångsbelopp. Generella förmånstagare är make/a, barn, barnbarn, förälder. Skattefritt engångsbelopp vid make/sambos dödsfall om denne ej själv omfattades av egen TGL och att det vid dödsfallet finns barn under 17 år. Företaget/efterlevande TFA AFA Försäkring Arbetsskada Gäller vid olycksfall i arbetet eller under färd till och från arbetet samt arbetssjukdomar. TFA betalar inkomstersättning vid arbetsolycksfall, kostnader samt ideella ersättningar. Den anställde TRR Trygghetsrådet Arbetslöshet - Arbetsbrist Tjänsteman som blivit uppsagd p g a arbetsbrist, har möjlighet att få rådgivning och stöd av TRR (Trygghetsrådet). Dessutom kan tjänsteman, som är 40 år, har minst 5 års sammanhängande anställningstid i företaget (eller koncernen), få en kontant del, AGE. Företaget/anställd 2013-012/2


Ladda ner ppt "Avtalsförsäkringar - tjänstemän avdelning 1 FÖRSÄKRINGBOLAGGÄLLER VIDVEM ANSVARAR FÖR ANMÄLAN? ITP 1 Alecta Collectum Collectum Sjukdom För tjänsteman."

Liknande presentationer


Google-annonser