Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föräldrapenningtillägg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föräldrapenningtillägg"— Presentationens avskrift:

1 Föräldrapenningtillägg
Arbetare Föräldrapenningtillägg - FPT Föräldrapenningtillägg

2 Föräldrapenningtillägg - arbetare
Överenskommelse mellan Svenskt Näringsliv och LO Gäller fr o m Ersättning i samband med föräldraledighet Kvalifikationstid månader En ersättningsperiod fram till barnet är 18 månader 10 % av SGI upp till 10 prisbasbelopp AFA Försäkring administrerar och utbetalar ersättning Föräldrapenningtillägg

3 Föräldrapenningtillägg
Kvalifikationstid Förutsättningar Varit anställd minst 12 månader vid barnets födelse/adoption Anställning hos en eller flera arbetsgivare som varit bundna av försäkringen inom en ramtid av fyra år Kvalifikationstid räknas inte Frånvaro från anställningen utöver 6 månader i följd Undantag - sjukdom, arbetsskada, hel ledighet med lön, hel ledighet enl föräldraledighetslagen Föräldrapenningtillägg

4 Föräldrapenningtillägg
FPT - gäller inte vid Tillfällig föräldrapenning (”pappadagar”) Tillfällig föräldrapenning vid vård av sjukt barn Den som är arbetslös Föräldrapenningtillägg

5 Rätt till ersättning Under en ramtid av 4 år Gäller vid
Anställd minst 12 månader rätt till ersättning under max 60 dagar Anställd minst 24 månader rätt till ersättning max 180 dagar Gäller vid En sammanhängande föräldraledighetsperiod 18 månader efter barnets födelse Föräldrapenningtillägg

6 Storleken Ersättningen Baseras på föräldrapenning på sjukpenningnivå
10% upp till 10 pbb 90 % på lönedelar > 10 pbb Beräknas per dag och utgör 1/365 av underlaget Beräknas i proportion till uttaget av föräldrapenning Föräldrapenningtillägg

7 Föräldrapenningtillägg
FPT - exempel 90% FPT 60/180 dagar 10 prisbasbelopp 10% FPT 60/180 dagar Föräldrapenning månaders anställning under 4 år. Barnet föds/adopteras Barnet 18 månader Föräldrapenningtillägg

8 Föräldrapenningtillägg
Ansökan Ansökan Den försäkrade ansöker hos AFA Försäkring Anmälan ska ha inkommit inom 5½ år efter barnets födelse/adoption Föräldrapenningtillägg

9 Övergångsbestämmelser
Utbetalning kan även ske till en anställd vars barn fötts före 1/ om motsvarande förmån fanns tidigare enligt avtal och den anställde inte har förbrukat sin rätt enligt sådant avtal. Föräldrapenningtillägg


Ladda ner ppt "Föräldrapenningtillägg"

Liknande presentationer


Google-annonser