Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till : Tryggare ekonomi på äldre dar. Vad är…… Ingen försäljning – Bara fakta www.gilladinekonomi.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till : Tryggare ekonomi på äldre dar. Vad är…… Ingen försäljning – Bara fakta www.gilladinekonomi.se."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till : Tryggare ekonomi på äldre dar

2 Vad är…… Ingen försäljning – Bara fakta www.gilladinekonomi.se

3 Informatörsutbildning Samarbetspartners Tryggare ekonomi på äldre dar

4 Informatörsutbildning En femtedel av livet… 4 2013- 05-10 GDE Senior

5 Informatörsutbildning Vad får jag för ”löneförhöjning” som pensionär? Privat pension Tjänstepension Allmän pension 5 2013- 05-10 GDE Senior

6 Informatörsutbildning Omräkning av allmän pension Sker varje årsskifte Inkomst- och tilläggspension följer löneutvecklingen. Här kan bromsen slå till. Premiepensionen följer värdet på dina fonder Garantipensionen följer prisutvecklingen (PBB)

7 Informatörsutbildning Omräkning av tjänstepension Förmånsbestämda tjänstepensioner har ofta en indexjustering en gång per år. Det finns också äldre tjänstepensioner som uppräknas efter särskilda beslut hos pensionsförvaltaren. Premiebestämda tjänstepensioner är beroende av hur förvaltningen gått och justeras en gång per år. När utbetalningarna startar gör bolagen antaganden om hur pensionskapitalet kommer att växa. 7 2013- 05-10 GDE Senior

8 Informatörsutbildning Jobba mer på äldre dar Det går i regel bra att vara pensionär och att fortsätta att jobba ändå. A-kassan man försämras eller försvinna. Skattefördelar från det år du fyller 66 år.

9 Informatörsutbildning Kommunal inkomstskatt Om man tjänar 45 000 kr/år börjar man betala kommunal inkomstskatt. Storleken på den kommunala skatten styrs av vilken kommun man var bosatt i den 1 november året innan. Den 1 nov 2012 bodde vi i Järfälla Kommun, 31,88 % kommunalskatt för hela 2013.

10 Informatörsutbildning Jobbskatteavdrag För personer som fyllt 65 år vid årets början. -100 000 kr20% 100 000 kr -300 000 kr1 5 000 kr + 5% 300 000 kr -30 000 kr Finns med i skattetabellerna.

11 Informatörsutbildning Skattereduktion för rot- och rutarbete Preliminär skattereduktion – betalat halva arbetskostnaden till utföraren Maximalt avdrag – 50 000 kr per person och år Slutlig skattereduktion – bestäms när den slutliga skatten räknats ut Skattereduktionen får kvittas mot: - statlig skatt - kommunal skatt - fastighetsavgift/-skatt

12 Informatörsutbildning Försäljning av privatbostad Redovisas för det år köpekontraktet är underskrivet. 22/30 av vinsten beskattas Uppskov med beskattning av vinsten 50% av förlusten är avdragsgill I Skatteverkets broschyrer ”Försäljning av bostadrätt” (SKV 321) och ”Försäljning av småhus” (SKV 379) finns mer att läsa.

13 Informatörsutbildning Utgifter på äldre dar Vilka inkomster och utgifter har du idag? Kan du få ytterligare inkomster? Hur ser din ekonomi ut på kort och på lång sikt?

14 Informatörsutbildning Är du egenföretagare? Egenavgifter Har du fyllt 65 år vid årets ingång betalar du egenavgifter med 10,21%, istället för 28,97%. 10,21% i egenavgifter har du också om du är under 65 år men har tagit ut hel ålderspension och premiepension under hela året. Detta kan du göra från och med den månad du fyller 61 år.


Ladda ner ppt "Välkomna till : Tryggare ekonomi på äldre dar. Vad är…… Ingen försäljning – Bara fakta www.gilladinekonomi.se."

Liknande presentationer


Google-annonser