Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© LPA 2011 Nya lantbruksföretagare. © LPA 2011 Att bli lantbruksföretagare är ett val  lantbruksföretagarens arbete är självständigt och utmanande 

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© LPA 2011 Nya lantbruksföretagare. © LPA 2011 Att bli lantbruksföretagare är ett val  lantbruksföretagarens arbete är självständigt och utmanande "— Presentationens avskrift:

1 © LPA 2011 Nya lantbruksföretagare

2 © LPA 2011 Att bli lantbruksföretagare är ett val  lantbruksföretagarens arbete är självständigt och utmanande  lantbruksföretagarens yrke värdesätts  lantbruket tryggar tillgången på inhemska livsmedel  LPA säkerställer lantbruksföretagarens sociala trygghet ” En företagare är herre över sitt eget liv! ”

3 © LPA 2011 Att bli lantbruksföretagare är ett val  lantbruksföretagarna har en lika täckande social trygghet som löntagarna  det lönar sig också för unga företagare att utnyttja de här möjligheterna oberoende av gårdens storlek och produktionsinriktning  bara lantbruksföretagare får avbytarservice All verksamhet som beskattas som jordbruk hör till LPA-tryggheten.

4 © LPA 2011 Ny företagare En ny lantbruksföretagare måste själv se till att ta LFÖPL-försäkring inom 6 månader från att företagarverksamheten började. Deltidsodlare hör också till LFÖPL- försäkringen och tjänar in extra pension utöver den som tillväxer av lönearbetet. LFÖPL-försäkringen är mer än bara en pensionsförsäkring. Den ger trygghet vid inkomstbortfall, även under moderskaps- eller föräldraledighet, sjukskrivning och efter olycksfall.

5 © LPA 2011 LFÖPL för lantbruksföretagare För att få LFÖPL-försäkring måste man  ha fyllt 18 år  odla en åkerareal på minst 5 hektar eller bedriva skogsbruk eller  odla gården som delägare i en lantbrukssammanslutning eller i ett dödsbo eller  arbeta på gården som make/maka eller sambo till en LFÖPL-försäkrad

6 © LPA 2011 Försäkringen tryggar utkomsten Avbytar- service Ny företagare Arbets- pensioner och rehabilitering Olycksfalls- ersättningar Sjuk- dagpenningar Studiepenning Moderskaps- och föräldra- penning

7 © LPA 2011 Att bli ny företagare Det vanligaste sättet att bli lantbruks- företagare är att föräldrarna överlåter gården till ett barn (generationsväxling). Utkomsten måste tryggas för dem som slutar. Det gäller att överväga om - det finns ett lämpligt pensionsalternativ - annan förvärvsverksamhet kan fortsätta - avträdelsestöd kunde vara rätt alternativ. Om avträdarna inte söker avträdelse- stöd behöver den nya företagaren inte ingå odlingsförbindelser.

8 © LPA 2011 Att tänka på inför en generationsväxling  ska generationsväxlingen göras stegvis eller genom ett enda gårdsköp  ska odlingen av gården fortsätta som huvudsyssla eller bisyssla  produktionsinriktningen och investeringarna under den närmaste tiden  var och hur avträdarna ska bo och få sin utkomst  finansieringen av gårdsköpet  köpevillkoren och skattepåföljderna. Det är viktigt att börja planera i tid och att be om råd av sakkunniga.

9 © LPA 2011 Företagare genom avträdelsestöd Avträdelsestödet (AVSTÖ) är avsett att trygga avträdarens utkomst när  gården säljs till en förvärvare (generationsväxling)  åkrarna säljs som tillskottsmark till en närbelägen gård, före 2012 även möjligt att arrendera ut åkrarna (överlåtelse som tillskottsmark)  en 56–63-årig avträdare inte har annan pension. Den nuvarande avträdelsestödslagen gäller till utgången av 2014.

10 © LPA 2011 AVSTÖ-generationsväxlingsgården  gården måste vara ekonomiskt livskraftig och det visas genom en särskild kalkyl  gården måste uppfylla de krav som gäller miljön, hygienen och djurens välfärd. Om villkoren inte uppfylls kan förvärvaren förbinda sig att utveckla gården så att villkoren uppfylls.

11 © LPA 2011 Krav på förvärvaren En generationsväxlingsförvärvare (AVSTÖ)  ska vara under 40 år  ska ha lantbruksutbildning  övriga inkomster under 60 000 euro/år  avger en odlingsförbindelse. Förvärvaren kan ha jordbruket som huvud- eller bisyssla.

12 © LPA 2011 Tillskottsmark genom avträdelsestöd Krav på en förvärvare av tillskottsmark  en bebyggd gård sedan tidigare  LFÖPL-försäkrad  under 50 år  avger en odlingsförbindelse. Flera olika förvärvare kan köpa åkrar av en avträdelsestödsgård, men varje förvärvares åkermark måste öka med minst 2 hektar. Det finns inga krav på livskraft eller storlek för köparens gård.

13 © LPA 2011 Uppgift 1 Sök svaret på LPA:s webbsidor  Vad förbinder sig den som övertar en avträdelsestödsgård att göra?  Hur definieras en ekonomiskt livskraftig gård? Sök på andra webbsidor Vilka förmåner eller ekonomiska stöd finns för den som övertar gården vid en generationsväxling? (Jord- och skogsbruksministeriet > www.mmm.fi,www.mmm.fi ELY-centralerna, banker, rådgivningsorganisationer, skattemyndigheterna > www.vero.fi)www.vero.fi

14 © LPA 2011 Uppgift 2 - Fundera på vilka faktorer som du tror att garanterar en lyckad generationsväxling. - Varför är lantbruksutbildning viktig för en ny företagare?


Ladda ner ppt "© LPA 2011 Nya lantbruksföretagare. © LPA 2011 Att bli lantbruksföretagare är ett val  lantbruksföretagarens arbete är självständigt och utmanande "

Liknande presentationer


Google-annonser