Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Region Östergötland ITiS Kommunala kontaktpersoner i Vadstena 30/3 2001 •ITIS ÅR 2002, Platser 2001/2002 •Behov av skolledarutbildning ht 2001? •Extra.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Region Östergötland ITiS Kommunala kontaktpersoner i Vadstena 30/3 2001 •ITIS ÅR 2002, Platser 2001/2002 •Behov av skolledarutbildning ht 2001? •Extra."— Presentationens avskrift:

1 region Östergötland ITiS Kommunala kontaktpersoner i Vadstena 30/3 2001 •ITIS ÅR 2002, Platser 2001/2002 •Behov av skolledarutbildning ht 2001? •Extra stöd till arbetslag med funktionshindrade eleverExtra stöd •Kurser för specialpedagogerKurser •Handledarstöd, lärande samtalHandledarstöd •Dygnsinternat för Skolledare i majDygnsinternat •Årets ITiS-arbetslag 2001 anmälan före 2/4 •Pris för god skolmiljöPris för god skolmiljö •KK-pengar till arbetslagen (inga pengar 2002) •ITiS-lärardatorer •Elektroniska mötesplatser •Vad händer med ITiS i kommunerna?

2 region Östergötland ITiS platser år 2001/2002

3 •Tilldelade platser för år 2001 kan under vissa omständigheter flyttas till år 2002 Hör av dig till Sören snarast för att diskutera möjligheterna. •För extraplatser gäller samma villkor som för ordinarie platser •För ITiS-platser år 2002 kommer det inte att finnas några KK-pengar till arbetslagen

4 region Östergötland Skolledarutbildning ht 2001? •Synpunkter på vårens skolledarutbildning? •Vilket behov finns inför hösten 2001? –Anmäl behov senast den 1/6 2001 •Vad händer med arbetslag där skolledaren inte gått ITiS skolledarutbildning? –Kommunen har lovat staten ett aktivt skolledarengagemang i ITiS-satsningen? –Vilken närvaro krävs för att utbildningen ska anses fullgjord? –Kan ett arbetslag där skolledaren inte gått ITiS skolledarutbildning godkännas? •Hur kan vi öka skolledarengagemanget? •Seminarier?

5 region Östergötland Utbildning av specialpedagoger http://www.edu.linkoping.se/sortho/platser.htm http://www.edu.linkoping.se/sortho/platser.htm Utbildning av specialpedagoger I första hand de som arbetar konsultativt (Elektronisk kopia finns på reg. hemsida) ITiS handledare kan delta i utbildningen utöver det tilldelade antalet platser till kommunen. Ytterligare kurser kan behöva anordnas. Förslag på tider och platser önskas.

6 region Östergötland Handledarstöd •Regionala handledarinternat genomfört i Vadstena 5-6 mars 2001 www.edu.linkoping.se/sortho/0103/0305Program.htm www.edu.linkoping.se/sortho/0103/0305Program.htm •Erbjudande om kompetensutveckling för ITiS-handledare –Utbildning i ”Lärande samtal” ca 1 vecka erbjuds ITiS- handledare under hösten 2001 –Utbildningen kostnadsfri men kommunen står för ev. mistad lön och resor mm –Anmälan via kommunal kontaktperson till Sören senast 1/6 2001 •Planer för handledarna efter ITiS? –Finns några planer i kommunerna?

7 region Östergötland KK-pengarna –KK-pengar till arbetslag? •Används pengarna? •Hur kan man öka användningen? –KK-pengar till handledare? •Är slut efter två dygnsinternat •2000 kr/handledare från ITiS för 2001. •Kommunala pengar? –KK-pengar till skolledare •Erbjudande om två dygnsinternat våren 2001 Ytterligare liknande planeras till hösten 2001

8 region Östergötland Årets ITiS-arbetslag 2001 •Kriterier –arbetar elevorienterat, ämnesövergripande och problembaserat och som kan inspirera andra till efterföljd –genomför ett utvecklingsarbete som siktar mot en långsiktig skolutveckling där IT är integrerat i arbetsformer och arbetsätt –arbetslagets arbete har spridits till övriga arbetslag på skolan •Vilka kan delta? –Alla arbetslag som genomfört slutseminariet och vars arbete finns tillgängligt elektroniskt (ht 00/vt01) •Regionala priser –Liknande förra årets •Nationellt pris –Resa (prischeck om 10 000/person), Diplom

9 region Östergötland Årets ITiS-arbetslag prel tidplan •2/4 Handledarnas nomineringar till regional samordnare •20/4 Regional ”vinnare” tillkännages •23/4 Materialet hos kansliet •2/5 Materialet skickas till juryn •4/5 Materialet hos nationell jury •11/5 Juryn sammanträder denna dag •14/5 Vinnande lag meddelas •21/5 Nationell ceremoni

10 region Östergötland ITiS lärardatorer •Problem, kommunens ansvar? •Rutiner vid flyttning? •Ny kravspec. vt 2001 •Nya leverantörer ht 2001? •Övrigt?

11 region Östergötland Kommunbesök vt 2001 •Jag vill kommunvis träffa: - kommunal kontaktperson, - skolchef eller motsvarande - skolledare och handledare - gärna även någon politiker •Frågor att diskutera: 1. Hur går ITiS-satsningen? 2. Är arbetslagen ”riktiga” ITiS-lag? 3. Är skolledarna med? Hur? 4. Vad händer med 50-60%-delen?


Ladda ner ppt "Region Östergötland ITiS Kommunala kontaktpersoner i Vadstena 30/3 2001 •ITIS ÅR 2002, Platser 2001/2002 •Behov av skolledarutbildning ht 2001? •Extra."

Liknande presentationer


Google-annonser