Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Upplevelser och växande kunskap med Skogen i Skolan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Upplevelser och växande kunskap med Skogen i Skolan"— Presentationens avskrift:

1 Upplevelser och växande kunskap med Skogen i Skolan
Skogen i Skolan, Nationella kansliet, tel: ,

2 Kopplar samman teori och praktik
Nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter Startade 1973 På skolans villkor Kopplar samman teori och praktik • Skogen i Skolan är ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter • Programmet startade redan 1973 • Verksamheten bedrivs på skolans villkor, det vill säga enligt gällande läro- och kursplaner. Detta har blivit ett framgångskoncept för Skogen i Skolan som många andra organisationer har tagit efter. • Skogen i Skolans pedagogiska idé bygger på att så långt som möjligt koppla samman teori med praktik (för det man lär med kroppen stannar i knoppen). Skogen i Skolan, Nationella kansliet, tel: ,

3 Vi arbetar för ökad förståelse för Sveriges viktigaste näring
Vi vill öka kunskaperna om, och intresset för, skogen och alla dess värden Vi arbetar för ökad förståelse för Sveriges viktigaste näring  Vi erbjuder skolan möjligheter till verklighetsstudier av skogen och skogsindustrin Vad vill skogen i Skolan? Skogen i Skolan samarbetar med många för att ge skolan bästa möjliga stöd. Vi har ett omfattande kontaktnät med skogsföretag, organisationer, forskare och myndigheter och kan hjälpa skolor att etablera kontakt med dessa. Skogen i Skolan, Nationella kansliet, tel: ,

4 Förståelse och kunskap
Skogen och naturen Sociala värden Skogsbruk Miljö Arter Industri Produkter Utbildningsvägar Skogens roll i samhället Skogen i Skolan, Nationella kansliet, tel: ,

5 Målgrupper Lärare Lärarstudenter Skolledare Studievägledare Elever
Skogen i Skolan, Nationella kansliet, tel: ,

6 Rikstäckande nätverk Skogsföretag Organisationer Forskare Myndigheter
Skolor Regionsamordnare, kontaktpersoner och styrgrupper i tio regioner fördelat över hela landet. Nationellt kansli Nationell verksamhet  Ledningsgrupp Umeå universitet utgör kansli Kansliets verksamhet: stödja regionerna, elektroniskt informationsbrev, webb, utvecklingsprojekt, marknadsföring, söka medel, nationellt och internationellt samarbete m.m. Regional verksamhet  11 regioner Styrgrupper i varje region Regionernas verksamhet: kurser för lärare, lärarstudenter, skolskogar, skogsdagar för elever, mässor, utställningar, hinderbanor, internationellt samarbete, studiebesök, prao m.m. Skogen i Skolan, Nationella kansliet, tel: ,

7 Intressenter Skogen i Skolan, Nationella kansliet, tel: ,

8 Verksamhet Gemensamt centralt material: Digitala medier såsom: webbplatsen nyhetsbrev och sociala medier - Facebook och Twitter Läromedel, faktablad, övningar Lokala aktiviteter Skolskogar Verklighetsnära studier Kompetensutveckling Skogen i Skolan, Nationella kansliet, tel: ,

9 Utomhuspedagogik Kunskaper - teori i praktik Upplevelser
Fysisk aktivitet Genom arbete i skolskogen kan barn, elever erhålla Kunskap, dvs. man kan omsätta teorin i praktiken Upplevelser – som kan underlätta det fortsatta lärandet Fysisk aktivitet – rörelse Skogen i Skolan, Nationella kansliet, tel: ,

10 Skolskogen Ett avgränsat område som disponeras av skolan för lektioner och utevistelser Med markägarens tillstånd kan skolan få tillstånd att göra lite mer än vad allemansrätten tillåter: eldplats, bygga vindskydd och avverka några träd Idag 1025 registrerade skolskogar Skolskogen – ett avgränsat område där man kan förlägga lektioner, lek, utevistelse Skolan tar kontakt med markägaren som kan vara kommunen, privat ägare eller svenska kyrkan - en överenskommelse skrivs - markägaren och skolan kan då komma överens om vad man få göra. Kanske vill man bygga ett vindskydd, en eldstad, bygga ett fågeltron eller avverka några träd 970 registrerade skolskogar - på hemsidan kan min skola registrera vår skolskog Skogen i Skolan, Nationella kansliet, tel: ,

11 Flera skolskogar har egna hemsidor
Inspirerar skolans egna elever Inspirerar andra skolor Glöm inte heller att registrera din skolas skolskog i Skogen i Skolans skolskogsdatabas. Där kan du sedan logga in och uppdatera er profil med bilder och texter som visar vad just ni gör i er skolskog! Skogen i Skolan, Nationella kansliet, tel: ,

12 Webbplatsen Skolskogen Övningar - Förskola Läromedel Årskurs 7-9 Fakta
- Yngre åldrar - Äldre åldrar Läromedel Årskurs 7-9 Fakta Bildbank Skogen i Skolan, Nationella kansliet, tel: ,

13 Priser läromedel: Boken om skogen, Skogen och klimatet, Skogen och samhället, Skogens produkter: 30:-/st, vid köp av 25 exemplar eller fler 15:-/st Möjligheter i skolskogen: 50:-/st Mat i skolskogen: 75:-/st Beställ läromedel på: Prenumerera på nyhetsbrevet: Skogen i Skolan, Nationella kansliet, tel: ,

14 Mer än 150 övningar i övningsdatabasen
Våra övningar finns även på lektion.se Skogen i Skolan, Nationella kansliet, tel: ,

15 Här har vi vår skolskogslåda som är ett stöd och en hjälp för alla er som önskar förlägga lärande utomhus! Lådan innehåller: höjdmätare som man kan mäta höjden på träd med, en så kallad ludde, mätband, såg, kniv, rep, snören, snitselband, röjsnöre, första förband, läromedel, trätrissa med olika trädslag och dessutom en mängd roliga och givande övningar att arbeta med i skolskogen. Lådan finns att beställa om ni önskar och alla information finns på SiS webbplats. Skogen i Skolan, Nationella kansliet, tel: ,

16 Tidningsprojektet, skolår 7 - 9
Projektarbete: Eleverna tar fram en tidning om om skogen Utgår från handledning med tolv uppdrag Läraren och någon från ”skogen” ger förslag på reportagebesök och bistår med kunskaper Genomförs under en kortare period eller uppdelat över längre tid Detta arbetsmaterial går ut på att göra en tidning om skogen och som ger möjlighet att lära sig mer om hållbar utveckling och om skogens alla spännande användningsområden. I detta arbetsmaterial har eleverna möjlighet att: - arbeta självständigt och strukturerat - komma ut i arbetslivet och möta människor som arbetar i eller med skogen - få förståelse för hur viktig skogen är för oss människor - knyta kunskap till verkligheten och konkret fakta. I detta arbetsmaterial har du som lärare möjlighet att: - bestämma en inriktning som passar dina ämnesområden - arbeta ämnesintegrerat arbeta med ett arbetsmaterial som innefattar läroplansmålen - mäta de uppnåendemål eleven uppnått - planera och bestämma vilken omfattning och svårighetsgrad arbetet ska ha utifrån klassens och individens förutsättningar. Skogen i Skolan, Nationella kansliet, tel: ,

17 Kontakta Nationella kansliet
Verksamhetsledare Åsa Godeau Ansvarig digitala medier Gunilla Häggström Tel: Skogen i Skolan, Nationella kansliet, tel: ,

18 Kontakta din regionsamordnare
Det finns tio regioner inom Skogen i Skolan. På webbplatsen hittar du kontaktinformation till samordnaren i din region. Skogen i Skolan, Nationella kansliet, tel: ,


Ladda ner ppt "Upplevelser och växande kunskap med Skogen i Skolan"

Liknande presentationer


Google-annonser