Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Information Leonardo Da Vinci

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Information Leonardo Da Vinci"— Presentationens avskrift:

1 Information Leonardo Da Vinci
Informationsdag för deltagare 14 januari 2014 Linda Blomberg och Ewa Hasselgren

2 Dagordning Kort information om programmet Westums arbetsstruktur
Förberedande aktiviteter Trepartsavtal Europass Slutrapporten/Ekonomi Erasmus + Frågor och diskussion

3 Leonardo Da Vinci Projektperiod juli juni 2015 = 24 månader Totalt 100 mobiliteter inom två projekt: IVT- Studerande. Praktik veckor praktik utomlands VETPRO- anställda. Erfarenhetsutbyte 1-6 veckor Mobilitetsprojekt

4 Westums roll- administrativt avlastande och med större möjligheter
Är huvudsökand, samordnande och lämnade in ansökan- 1 februari Länken mellan medlemmarna och FM. Administrativ och ekonomisk ansvar mot programkontoret. Följer upp och rappoterar resultatet. Samordnar och genomför förberedande aktiviteter

5 Deltagande kommuns roll
En ansvarig kontaktperson för Westum Hitta relevant partner och underhålla och förmedla kontakten, även för andra deltagare inom Westum. Vid ny partner skapa letters of intent Utifrån kriterier välja ut och stödja deltagarna Skicka in information om deltagaren till Westum (MT)

6 Deltagaren roll och ansvar
Hög personlig mognad, motivation och ansvar Tillsammans med lärare ha kontakt med handledaren och skapa trepartsavtal. Mall finns på Skicka in kvitton och lämna slutrapporten (elektronisk och underskrivet) Delta på förberedande aktiviteter vid behov Europass (skickas också till Ewa) Försäkring samt E111 kort Bokar och betalar din resa, boende och försäkring. Ersättning enligt Schablonbelopp kr. Delge andra sin kunskap

7 Syftet: Bygga kontakter mellan yrkesutbildningar/skolor/företag runt i Europa Lära om varandra, förutsättningar/begränsingar, arbetsätt och metoder Ta med sig ”best practise” och sprida sina lärdomar vidare inom Westum Möjlighet att utnyttja alla platser då flexibiliteten inom Westum är stor Ökad samverkan mellan regionala proffessioner, lärare/elever och mellan branscher.

8 Organisationer/verksamheten
Syftet: Genom Westums sätt att arbeta regionövergripande inom både yrkesvux och YH och med både studerande och anställda, inom en mängd olika branscher ger det en utvecklingmöjlighet för: Indivder proffessioner Organisationer/verksamheten Westum brancher Företagen

9 Deltagare i Leonardo Da Vinci
Uddevalla Munkedal Lidköping Falköping Kuskapsförbundet Väst Strömstad Laholm Orust

10 Westums Leonardo Da Vinci partner

11 Slutredovisning Westum slutredovisar 2015-07-31
Ta kopia av alla dina UTLÄGG/kvitton och skicka orginalen tillsammans med ett underskrivet exemplar av slutrapporten till: Ewa Hasselgren Campus Lidköping Fabriksgatan 4 53130 Lidköping

12 Slutredovisning Deltagarna får via Westum/MT länkar till deltagarrapporter som de ska fylla i och skicka tillbaka elektroniskt till verktyget. Deltagarrporterna ska även skrivas ut, undertecknas av deltagaren och lämnas till din organisation, inte till UHR.

13 Förberedande aktiviteter
Deltagarinformation Engelska dagskurs i hur du presenterar dig själv och din organisatin Ekonomi och administration i EU-projekt Italienska/spanska? Förslag??

14 Erasmus + Charter

15 Några ord…mer info efter 28 jan
Mobilitet (lärar-, elev- och studentutbyten, kompetensutveckling, fortbildning, studiebesök, erfarenhetsutbyten). Projektsamarbete (strategiska partnerskap och utvecklingsprojekt mellan skolor, lärosäten, utbildningsorganisationer med flera). Stöd för policyförändring (olika verktyg, metoder och arbetssätt för strategisk utveckling på europeisk policynivå). Ny inriktning och nya intentioner Programmet går ifrån individuella ansökningar till förmån för större gruppansökningar. Varje projekt kommer därmed att omfatta större områden, fler individer och fler aktiviteter. Den nya strukturen ger den sökande organisationen möjlighet att styra och anpassa projektmedel utifrån sina identifierade behov, samt möjlighet att sätta projekten i ett större sammanhang och i linje med ordinarie utvecklingsarbete.


Ladda ner ppt "Information Leonardo Da Vinci"

Liknande presentationer


Google-annonser