Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 oktober -19 februari. Steg 1 Projektgrupp och tidskalkyl  Bilda en projektgrupp bestående av HR-lärare, ämneslärare, skolambassadören och rektorn (1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 oktober -19 februari. Steg 1 Projektgrupp och tidskalkyl  Bilda en projektgrupp bestående av HR-lärare, ämneslärare, skolambassadören och rektorn (1."— Presentationens avskrift:

1 1 oktober -19 februari

2 Steg 1 Projektgrupp och tidskalkyl  Bilda en projektgrupp bestående av HR-lärare, ämneslärare, skolambassadören och rektorn (1 oktober 2010)  Tidskalkyl för dem i projektet

3 Steg 2 Målformulering  Språk  Kulturutbyte  Arbetslivserfarenhet  Sprida sina kunskaper till andra elever  Marknadsföring av programmet och skolan

4 Steg 3 Utvärdering  Vilken metod ska vi använda för utvärdering?

5 Steg 4 Betyg, kursplaner och helgdagar  Översätta betyg och kurskriterier för handledaren på plats. Se http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_ en.php för översatta kursdokument och helgdagar för olika länder. http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_ en.php

6 Steg 5 Kommunikation  Fastställa den fortlöpande kommunikation till medarbetare genom ex. personalkonferens.

7 Steg 6 Tid och utrymme  Tjänstefördelningen; projektansvarig, mer tid i sin tjänst för förberedande besök och installeringsbesök. Behöver ha ett team runtomkring med andra arbetsuppgifter, ex. försäkringar, uppdatera hemsidan, vice projektansvarig, föräldrakontakt etc.  Ordna utrymme i schemat för elevernas kurser och frånvaro etc.

8 Steg 7 Vilka får åka?  Årskurs 3 elever  Kriterier: Inga IG-kurser, språkkunskaper, berätta om sina erfarenheter när de kommer tillbaka, initiativrika och självständiga, inte för hög frånvaro  Skicka in en formell anmälan  Intervjuer enligt urvalskriterier

9 Steg 8 APU-plats  Fastställa APU-platser  Specificera land

10 Steg 9 Förberedelsebesök  Projektansvarig lärare åker ner på ett förberedande besök

11 Steg 10 Finansiering  Upprätta en kostnadskalkyl för resor, uppehälle, förberedelser, administrationsavgift etc.  Vikariekostnad  Stipendier och bidrag för mindre välbeställda elever  Matbidrag för elever som inte äter i skolan, om kommunen betalar för skollunch

12 Steg 11 Letter of intent  Bör skrivas mellan skolorna eller APU-platserna

13 Steg 12 Elever, föräldrar och utvärderingsverktyg  Avstämningsmöte i projektgruppen för att fastställa ramarna inför ansökan

14 Steg 13 Deadline  Observera datumet 19 februari

15 Checklista Elevaspekter  Säkerhet  Boende  Försäkringar  Föräldraetablering  Vid sjukdom  Kulturförberedelser och språkkunskaper  Resor

16 Checklista Finansiering Förankring  Kollegor  Skolledning  Föräldrar Sociala medier  För kontinuerlig utvärdering Media  Upprätta kontakt och få ut information


Ladda ner ppt "1 oktober -19 februari. Steg 1 Projektgrupp och tidskalkyl  Bilda en projektgrupp bestående av HR-lärare, ämneslärare, skolambassadören och rektorn (1."

Liknande presentationer


Google-annonser