Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.grkom.se ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND IT-piloternas utbildning Månad 1 Månad 2 Månad 3 Månad 4 Introduktion och utbildning,Praktik 3 dagar/vecka,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.grkom.se ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND IT-piloternas utbildning Månad 1 Månad 2 Månad 3 Månad 4 Introduktion och utbildning,Praktik 3 dagar/vecka,"— Presentationens avskrift:

1 www.grkom.se ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND IT-piloternas utbildning Månad 1 Månad 2 Månad 3 Månad 4 Introduktion och utbildning,Praktik 3 dagar/vecka, totalt ca 45 dagar Ca 20 dagarUtbildning, fortsättning, 1 dag/vecka, ca 15 dagar Söka Jobb 1dag/vecka Utbildningen för IT-piloterna ska pågå i fyra månader 1.a månaden innehåller grupporienterade aktiviteter, föreläsningar, seminarier och studiebesök. Under månad 2-4 kommer it-piloterna att göra praktik 3 dagar/vecka. Praktiken kommer att genomföras i hemkommunen och inom den verksamhet som ingår i projekten. Under hela utbildningsperioden kommer 1 dag per vecka att avsättas till söka-jobb aktiviteter. Denna dag kommer att hanteras av kommunens AME. När det gäller utbildningen så ska första månaden innehåll definieras och planeras innan start, när det gäller utbildningsdelen under månad två till fyra så kommer det att ges utrymme att planera dagarna i samarbete med deltagarna. Dessa utbildningsdagar ska utgå ifrån de behov och önskemål som gruppen kommer fram till. Det kan handla om komplettering av kunskap, diskussioner och reflektioner kring praktiken osv.

2 www.grkom.se ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND IT-pilot utbildning, innehåll Äldreomsorg: Introduktion motsvarande den som ges till semestervikarier Vård och omsorgskompetens Arbetsterapi – Sjukgymnastik – Rehabilitering Kunskap om sjukdomar Förståelse och kunskap kring personers begränsade möjligheter Hygienutbildning Sekretess Delegation Flyttkunskap, ergonomi Kunskap om kommunen Socialtjänstlagen - SoL Värdegrund Tystnadsplikt/sekretess Avvikelsehantering Tillbud och arbetsskador

3 www.grkom.se ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND IT-pilot utbildning, innehåll Pedagogik Bemötande och förhållningssätt Värdegrund Frågeställningar kring lärandesituationen Pedagogiska verktyg som är anpassade för både personal och brukare Inom detta område handlar det om att ge en ökad kunskap om vilka behov och begränsningar som kan finnas. Ungdomarna ska lära personalen att lära de äldre. IT-kunskap Datakunskap kopplat till behov Teknikhistoria Koppling till teknik rehab Arbete kring att inventera relevanta verktyg

4 www.grkom.se ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Metod Det är angeläget att lärandesituationen anpassas till gruppens behov och att formen för hur kunskapen förmedlas varierar. Det kan handla om: Föreläsning Grupparbete Diskussioner Studiebesök, ev tillsammans med de utsedda handledarna Inhämtande och sökande av kunskap; via internet, Intervju av äldre


Ladda ner ppt "Www.grkom.se ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND IT-piloternas utbildning Månad 1 Månad 2 Månad 3 Månad 4 Introduktion och utbildning,Praktik 3 dagar/vecka,"

Liknande presentationer


Google-annonser