Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Charlotte Silén, Pedagogiska enheten, Hälsouniversitetet 2003

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Charlotte Silén, Pedagogiska enheten, Hälsouniversitetet 2003"— Presentationens avskrift:

1 Charlotte Silén, Pedagogiska enheten, Hälsouniversitetet 2003
Mål PBL Medvetet hantera och värdera sitt lärande ”Flygfärdig” för sitt yrke Beredskap att arbeta i grupp Charlotte Silén, Pedagogiska enheten, Hälsouniversitetet 2003

2 Charlotte Silén, Pedagogiska enheten, Hälsouniversitetet 2003

3 Charlotte Silén, Pedagogiska enheten, Hälsouniversitetet 2003
Helhet Delar Helhet Analys Syntes Utgångspunkt Problem områden Ämnen Charlotte Silén, Pedagogiska enheten, Hälsouniversitetet 2003

4 Problem-baserat lärande
Basgrupp 6-9 studenter Handledare Charlotte Silén, Pedagogiska enheten, Hälsouniversitetet 2003

5 Problem-baserat lärande
Föreläsningar Seminarier Fältstudier Resurspersoner Basgrupp Färdighetsträning Materiella resurser Praktik i yrkesområdet (ex, bibliotek) Charlotte Silén, Pedagogiska enheten, Hälsouniversitetet 2003

6 Verklighetsanknuten situation
Problembearbetning Självstyrt lärande Undersökning av situationen Undersökning av lärprocessen Formulering av inlärningsbehov Problemformulering Studier bearbetning av information Förklara, förstå och förhålla sig till situationen Förstå, hantera och värdera sitt lärande Charlotte Silén, Pedagogiska enheten, Hälsouniversitetet 2003

7 UTVÄRDERING Utgångs- punkt Problem- bearbetnings- process Lärprocess
(Beskrivning, situation) UTVÄRDERING Kommunikation Interaktion Grupprocess Beslutsfattande Återkoppling (Bearbetad efter Karin von Schilling, C Silén. 1993) Charlotte Silén, Pedagogiska enheten, Hälsouniversitetet 2003

8 Situation Basgruppstillfälle 1 Basgruppstillfälle 2 Studier Lärande
Problembearbetning med nya ”ögon”. Ögon man skaffat sig genom studier Problembearbetning med ”ögon” innan studier Charlotte Silén, Pedagogiska enheten, Hälsouniversitetet 2003

9 Problembearbetningsprocessen
Scenario Vad handlar det om? Klargör termer och begrepp 2. Fria associationer kring scenariot 9. Tillämpa (specifik nivå) 3. Systematisera i problemområden Utvärdera 8. Diskutera och värdera den inhämtade kunskapen (generell nivå) 4. Inventera & tillvarata gruppens kunskap Vad vet jag/vi, vad vet jag/vi inte? 6. Formulera inlärningsmål 5. Definiera problemställningar 7. Hämta in kunskap söka, prioritera, studera

10 Problembaserat lärande
Metod Ideologi Verklighetsanknuten, situation/fenomen Studentens lärande i centrum Studenten formulerar problem Undersökande förhållningssätt Charlotte Silén, Pedagogiska enheten, Hälsouniversitetet 2003

11 Teoretisk referensram lärande
Social konstruktivism Interaktion, konstruktion av kunskap Vuxenpedagogisk forskning Pragmatism – Självstyrt lärande Kognitiv psykologi Problembearbetning Metakognition Meningsfullt lärande Motivation, djupinlärning Charlotte Silén, Pedagogiska enheten, Hälsouniversitetet 2003

12 Att lära Forma sin egen förståelse och sitt kunnande En aktiv process
Charlotte Silén, Pedagogiska enheten, Hälsouniversitetet 2003

13 Charlotte Silén, Pedagogiska enheten, Hälsouniversitetet 2003
Information Bearbetning Kunnande Charlotte Silén, Pedagogiska enheten, Hälsouniversitetet 2003

14 Bearbetning Undersöka – ställa frågor – söka ”svar”, analysera, reflektera, använda sina sinnen Formulera, pröva, tillämpa, använda Värdera Charlotte Silén, Pedagogiska enheten, Hälsouniversitetet 2003

15 Charlotte Silén, Pedagogiska enheten, Hälsouniversitetet 2003
Förförståelse Föreställningar, uppfattningar Utgångspunkt för förståelse Bas för att skapa mening Charlotte Silén, Pedagogiska enheten, Hälsouniversitetet 2003

16 Återkoppling, bekräftelse
Motivation Variation Meningsfullt Roligt, spännande Återkoppling, bekräftelse Eget ansvar - självständighet Charlotte Silén, Pedagogiska enheten, Hälsouniversitetet 2003

17 Studentcentrerat lärande
Undersöka Förförståelse Motivation Pröva Charlotte Silén, Pedagogiska enheten, Hälsouniversitetet 2003


Ladda ner ppt "Charlotte Silén, Pedagogiska enheten, Hälsouniversitetet 2003"

Liknande presentationer


Google-annonser