Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FRÅN VÄSTERHAVET TILL VÄTTERNS STRAND

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FRÅN VÄSTERHAVET TILL VÄTTERNS STRAND"— Presentationens avskrift:

1 FRÅN VÄSTERHAVET TILL VÄTTERNS STRAND
Bild 1. Deltagande kommuner (aktörer) 33 st.

2 Övergripande Förhållningssätt
Datakunskap Benchmarking IT - Stöd Övergripande Förhållningssätt Organisationsutveckling Projektkunskap Bild 2. Den kommunala arbetsmarknadsverksamheten bör ha ett övergripande förhållningssätt , för att på bästa sätt möta lokala behov att aktivt samverka över förvaltningsgränserna. På detta sätt skapas nya möjligheter för de individer som är exkluderade från den reguljära arbetsmarknaden. Att se individens behov ur ett helhetsperspektiv, så att ”rätt insatser kan ges till rätt individ, vid rätt tillfälle”. Ett behov av en god baskunskap inom data, IT-stöd, marknadsföring, organisationsutveckling, ”benchmarking” och projektkunskap, ger både organisationen och individerna goda förutsättningar att nå den önskade utvecklingen. Presentationsteknik

3 Kommunikation/Ledarskap Förhållningssätt
Värdegrund Bemötande Mångfaldsutbildning Kulturkunskap Konflikthantering Jämställdhet Kunskap om Psykisk ohälsa Bild 3. Förhållningssätt: Här listas några rubriker som deltagande kommuner önskar kompetensutveckla för att möta framtida utmaningar samt skapa den samsyn som kan utgöra en god bas för ett framtida samarbete. Missbrukskunskap

4 Karriärcoachningsmetoder Open College Network
Fokusfrågor Vägledningsmetoder Metodik Regelverk AF/FK/IFO Motiverande samtal Pedagogik Karriärcoachningsmetoder Open College Network Arbetsförmågebedömning Socialt Företagande Kognitiv Beteende Terapi Bild 4. Fokusfrågor: Många kommuner står inför stora utmaningar och önskar skaffa en ”verktygslåda” av kompetenser och verktyg för att möta framtiden. Tema: Metodik och Pedagogik.

5 NÄTVERK Chefer Konsulenter Arbetsledare Administratörer
Utbildningsnätverk Ungdomsnätverk / UGA Finansiell samverkan Rehabilitering/ Arbetsförmågebedömning Introduktion / Integration Job-Fas 2 / Fas 3 / Sysselsättningsplatser Bild 5. Strategi: Att lokalisera och utveckla lokal kompetens, genom nätverkande på flera nivåer. Genom fokusgrupper, utveckla samverkan och skapa förutsättningar för en verksamhetsutveckling.

6 Bild 6. Alla yrkesgrupper inom de lokala arbetsmarknadsenheterna har gemensamma, liksom yrkesspecifika behov av kompetens. Detta behov kan ligga till grund för de delar av kompetensutvecklingsmodellen, som kan göras gemensam och de delar som kan ses som en specialisering.

7 KOMPETENSUTVECKLINGSMODELL
Bild 7. Här beskrivs en ”teoretisk” modell för hur kompetensutvecklingen skapar en gemensamt sammanhållen utbildningsgrund för alla medarbetare inom den lokala arbetsmarknadsenheten. Varje kommun bör ges möjlighet att välja mellan vilken/vilka typer av specialisering som motsvarar de lokala behoven.


Ladda ner ppt "FRÅN VÄSTERHAVET TILL VÄTTERNS STRAND"

Liknande presentationer


Google-annonser