Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ver 1.0 Välkommen till Från kurs – klubb Planering – Rekrytering – Kurs Bosön 2003-11-14 Kursledare Thomas Larsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ver 1.0 Välkommen till Från kurs – klubb Planering – Rekrytering – Kurs Bosön 2003-11-14 Kursledare Thomas Larsson."— Presentationens avskrift:

1 Ver 1.0 Välkommen till Från kurs – klubb Planering – Rekrytering – Kurs Bosön 2003-11-14 Kursledare Thomas Larsson

2 Ver 1.0 Vad vi ska gå igenom idag! •Mål •Från kurs till klubb •Planering av kursen –Bridgekursens ekonomi –Rekrytering till kursen •Genomförande av kursen •Uppföljning / utvärdering

3 Ver 1.0 Dela upp er i lag! •Ni ska nu bilda lag med fyra spelare i varje. Dessa lag ska vara mixade och inte från samma grupper, ort eller distrikt. •Sätt igång! •Döp ert lag!

4 Ver 1.0 Mål •Vilka mål har klubben med kursen? •Vilka mål har eleverna med kursen? •Vilka mål har läraren med kursen? •Lagarbeten

5 Ver 1.0 Förbundets mål ÅrAntal kursareAntal som fortsatt •99/001521371 •00/011248411 •01/021736664 •02/031501712 •03/04695?

6 Ver 1.0 Från kurs till klubb •I särklass det svåraste vi har att göra med. •Hur får vi kursdeltagarna att stanna på klubben? •Vilka argument finns det att tala om ett medlemskap i förbundet? •På vilket sätt ska klubben marknadsföra sig gentemot denna målgrupp?

7 Ver 1.0 Hur får vi deltagarna att stanna på klubben? •Vad har vi att erbjuda? Vad vill de ha? –Glädje - bemötande –Delaktighet - ansvar –Klubbkänsla –Utveckling •Lagarbete. Diskutera olika förslag i dessa områden. Om det saknas områden lägg till det själv.

8 Ver 1.0 Planering av kursen •Ett styrelsebeslut. Börja alltid där så att klubben blir delaktig i kursen och att den är förankrad i styrelsen. Försök få en budget från styrelsen. •Tillsätt en utbildningskommitté. •Skriv visionen – målformuleringen styrelsen! •Gör en projektplan. •Gör en tidsplan – budgetuppföljning.

9 Ver 1.0 Utbildningskommitténs arbete •Vad behöver planeras inför kursstart? •Vad ska ligga på kommitténs arbete och vad ska ligga på bridgeläraren. •Kommittén bör ligga utanför styrelsens ordinarie arbete och består av minst 2 personer. Helst fler som är med och hjälper till, definitivt personer utanför styrelsen. •Lagarbeten

10 Ver 1.0 Bridgekursens ekonomi •Hur rekryterar man elever? •Kursavgift •Lokal / hyra •Antal deltagare – lärare •Andra inkomstkällor •Klubbens ekonomi

11 Ver 1.0 Rekrytera •Rekrytera 30 personer till en kurs i din ort. •Skriv ner minst 5 sätt. •Vilken metod ger flest elever / är billigast – dyrast? •Laguppgifter

12 Ver 1.0 Rekrytera mera •I häftet Idébank att genomföra en kampanj finns många fler idéer hur du kan gå tillväga.

13 Ver 1.0 Marknadsföring •Ett flumord •En åtgärd •En sätt att få ut sitt budskap till presumtiva bridgekursdeltagare •Budskap. Lär dig bridge. •Bästa metod? Mun mot mun? •Bästa marknadsföringen blir att säga till sina kamrater ”lär dig bridge, här har du kursen”.

14 Ver 1.0 Kursavgifter •Psykologiskt rätt? •0 eller 1800 kronor? •Landsort – storstad?

15 Ver 1.0 Lokaler •Finns en lämplig lokal? •Behöver BL några hjälpmedel? •Skulle det höja statusen att byta lokal? •Ska lokalhyran påverka kursens budget?

16 Ver 1.0 Total ekonomi •Hemuppgift för BL. Vart ska eventuella kursavgifter gå? Till klubben, till läraren, delas mellan dem? •Hur fungerar det i din klubb? •Om vi ger mer pengar, får vi bättre lärare då? •0 eller 500 kr per gång? •Lagarbeten: Reflektera över detta!

17 Ver 1.0 Genomförande av kursen •En hjärtesak för hela klubben. •Se till att aktiviteter under kursens gång finns, t.ex. vår / höstfest där deltagarna är inbjudna att spela i egen grupp.

18 Ver 1.0 Stödja bridgeläraren •På vilket sätt kan andra funktionärer stödja bridgeläraren på klubben? •Lagarbeten

19 Ver 1.0 Uppföljning •Vi har nu gått igenom även uppföljningen efter kursen. •Finns det några nya infallsvinklar? •Vad vill man som klubb utvärdera?

20 Ver 1.0 Mina uppgifter •Om du har några frågor. •Thomas Larsson, Rikskonsulent •070-999 52 79 •tla@bridgefederation.se


Ladda ner ppt "Ver 1.0 Välkommen till Från kurs – klubb Planering – Rekrytering – Kurs Bosön 2003-11-14 Kursledare Thomas Larsson."

Liknande presentationer


Google-annonser