Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Behöriga,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Behöriga,"— Presentationens avskrift:

1 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Behöriga, men inte intagna - Aktivitetslista 10 augusti 2005 Extra UC för att reda i den uppkomna situationen (500 ”övertaliga”) 2 september 2005 Punkt 11. Intagningssituation inför läsår 2005/2006 Utbildningschefsgruppen beslutade efter överläggning att vid Utbildningschefsgruppens möte den 14 oktober använda tiden mellan 13.00-16.00 för att diskutera kommande gymnasieorganisation, d.v.s. genomföra en ”aprildiskussion” redan i oktober.

2 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Behöriga, men inte intagna - Aktivitetslista 14 oktober 2005 Punkt 22. Kommande års gymnasieorganisation – en aprildiskussion i oktober Utbildningschefsgruppen beslöt efter överläggning att genomföra en simuleringskörning som bygger på tidigare års erfarenheter av elevernas val, för att ge möjlighet att se hur elevökningen kan fördela sig över program och skolor.

3 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Behöriga, men inte intagna - Aktivitetslista 2 december 2005 Punkt 3. Beslut och förutsättningar för kommande års gymnasieplanering. Utbildningschefsgruppen beslöt enas om att presenterat material, beslut och förutsättningar för kommande års gymnasieplanering, daterat 2005-11-17, används som underlag i arbetet med att planera för gymnasieskolans organisation i Göteborgsregionen.

4 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Behöriga, men inte intagna - Aktivitetslista 10 februari 2006 Punkt 11. Preparandgymnasium Göteborg aviserade önskemål om att få starta ett preparandgymnasium till hösten -06 för att plocka upp de behöriga elever som hoppar av valt program. Utbildningen kommer att skräddarsys för eleven och platserna kommer att vara sökbara för hela regionen. Utbildningschefsgruppen beslöt efter diskussion enas om att godkänna starten av ett preparandgymnasium i Göteborg.

5 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Behöriga, men inte intagna - Aktivitetslista 6 april 2006 Punkt 1. Dimensionering av gymnasieorganisationen hösten 2006 Information om hur gymnasieorganisationen preliminärt kommer att se ut 2006. Drygt 500 behöriga elever kommer inte att få någon plats, vilket är något högre än 2005. Det finns fler lediga platser 2006, men på fel program. Det är på de yrkesförberedande programmen som flest platser saknas.

6 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Behöriga, men inte intagna - Aktivitetslista 6 april 2006 – forts. Punkt 2. Nätverket för lärlingsutbildare, kommer att ha sitt första möte den 25 april, Utbildningscheferna åtog sig att utse en skolledare och en verksamhetsföreträdare från vardera kommun till nätverket. (Enligt beslut i Utbildningschefs- gruppen den 2 december 2005). Utbildningschefsgruppen beslöt enas om att komplettera uppdraget från 2 december 2005 för nätverket med att nätverket ska inrikta arbetet på att införa åtgärder tidigare än 2007 om möjligt redan inför lå 06/07, samt att formulera en plan för ett regionalt samarbete kring lärlingsutbildning.

7 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Behöriga, men inte intagna - Aktivitetslista 24 maj 2006 Underlag och hälsning skickad till samtliga UC 5 juni 2006 Underlag och hälsning skickad till samtliga UC 8 juni 2006 Tid för frågor och avstämning med UC, där Susanne Carlström och Anders Lysell deltog. Vikten av att bevaka denna fråga i resp. kommun betonades. 18 augusti 2006 Inplanerat möte


Ladda ner ppt "Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Behöriga,"

Liknande presentationer


Google-annonser