Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pedagogisk omsorg Februari – mars 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pedagogisk omsorg Februari – mars 2013."— Presentationens avskrift:

1 Pedagogisk omsorg Februari – mars 2013

2 Familjedaghem: Max 6 barn, i ett hem Flerfamiljsystem
Stadens riktlinjer Familjedaghem: Max 6 barn, i ett hem Flerfamiljsystem Övrig pedagogisk omsorg

3 Skollagen och Skolverkets allmänna råd
Skollagen: Barngruppen ska ha lämplig sammansättning och storlek Allmänna råden: Ger exempel på och preciserar vad som påverkar vad som är lämplig sammansättning och storlek

4 Utbildningsförvaltningen
Har som ansvarig myndighet för tillsyn och godkännande att tolka skollagen, de allmänna råden och stadens riktlinjer Förvaltningen har därför skapat kriterier för vad som är lämplig sammansättning och storlek i barngrupper i familjedaghem Förvaltningen kommer att skapa motsvarande kriterier för övrig pedagogisk omsorg

5 Utbildningsförvaltningens kriterier för barngruppers lämpliga sammansättning och storlek i familjedaghem Normalläge Antal under två år: 2 Antal under tre år: 3 Totalt antal: 6

6 Utbildningsförvaltningens kriterier för barngruppers lämpliga sammansättning och storlek i familjedaghem Undantag på plussidan Under en begränsad tid, normalt maximalt sex månader, kan ett familjedaghem beviljas utökning med ett barn i förhållande till ovanstående för att möjliggöra ett smidigt byte av barn i gruppen.

7 Utbildningsförvaltningens kriterier för barngruppers lämpliga sammansättning och storlek i familjedaghem Undantag på minussidan Om anordnaren erhållit bidrag för verksamhetsstöd för barn i behov av särskilt stöd kan ovanstående barnantal reduceras. Bostadens storlek och utformning kan också reducera ovanstående barnantal. Även utformningen av vikarieorganisationen kan reducera ovanstående barnantal. Utöver dessa omständigheter kan det finnas andra oförutsedda omständigheter som kan reducera ovanstående barnantal.

8 Samråd De flesta anordnare har godkännanden som säger att antalet barn ska fastställas i samråd med ansvarig handläggare Förvaltningens önskemål är att alla anordnare på sikt ska ha sådana godkännanden Utbyte av godkännanden kommer att ske med frivillighet För att få samrådet att fungera smidigt för båda parter tas en samrådsblankett fram

9 Samråd Samråd görs inför att man ska göra förändringar i barngruppen
Med utgångspunkt i egenkontrollblanketten (eller en tidigare samrådsblankett) anges vilka förändringar som planeras Håller man sig inom kriterierna är samrådet i praktiken an anmälan om att man gör en förändring Behöver man avvika från kriterierna måste man invänta besked från ansvarig handläggare innan man skriver in nya barn

10 Samarbete mellan anordnare – gott exempel
Fem verksamheter i Farsta arbetar i arbetslag och vikariesystem, d.v.s. alla vuxna och barn känner varandra väl. Alla fem verksamheter erbjuder öppet från 6.30  i det  egna hemmet, alltså lämnar alltid föräldern barnet i ”sitt” fdh. Inom gruppen har stängningar schemalagts i ett rullande system där föräldrarna kan hämta sitt barn i ett par, tre olika hem beroende på vem som tjänstgör. Det gäller tider senare än  Informerar tydligt om detta innan barnen skrivs in, d.v.s att öppethållande erbjuds inom ramtiden 6.30 – schemalagt i arbetslaget


Ladda ner ppt "Pedagogisk omsorg Februari – mars 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser