Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NyA och de gemensamma antagningsprocesserna

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NyA och de gemensamma antagningsprocesserna"— Presentationens avskrift:

1 NyA och de gemensamma antagningsprocesserna
Susanne Wadsborn Taube och Pierre Bastin Pass 2 D

2 Förberedelser för antagning
Överföring av utbildningsutbudet från lärosätena till studera.nu Förbereda antagningsomgången Information till sökande och SYV Alla inblandade Exempel på förbereda an.omgång, se nästa bild, bygga och koppla modeller

3 Anmälan Anmälan via studera.nu
Anmälan via pappersblankett (ca 1 procent) Alla handlingar till gemensam postmottagare Stora volymförändringar En gemensam anmälningsblankett, rak anmälan, 20 anmälningsalternativ, alla koder sätts lokalt (LIU ), all information till sökande via

4 Studera.nu – här börjar det
Högskoleverkets portal i samarbete med VHS och 35 universitet och högskolor. Både HSV och VHS lägger ut information på förstasidan. Vi publicerar främst informationen i högerspalten; om Antagning. HSV har det övergripande ansvaret för studera.nu.

5 Hitta utbildning – till anmälan

6 Hitta utbildning: Steg för steg
Nivå: De alternativ som går att kryssa i är sökbara. De andra är utgråade.

7

8 VT2007 var första gången som antagningssystemet NyA användes fullt ut för antagning till både kurser och program Utbudet av program och kurser på engelska på har ökat kraftigt sedan 2007 Sedan VT2008 är det möjligt att göra en webbanmälan även utan svenskt personnummer Sedan HT2008 även anmälan till utbildningar och kurser på avancerad nivå

9 Sökande med utländska meriter
Totala antalet sökande med utländska meriter till utbildningar som startade kan det bli över

10 Beredning Postöppning, skanning av anmälan och samtliga handlingar
Registrering av betyg och övriga handlingar Hämtning av slutbetyg från betygsdatabasen (BEDA) Hämtning av resultat från högskoleprov Hämtning av meriter från samtliga lärosäten

11 Beredning Några siffror 2008 E-post 234 700 Telefon 189 700
Skannade sidor                                           - Anmälningar                  - Kompletteringar       2  - Svarskort                   

12 BM Maskinell prövning av behörighet Maskinell beräkning av meritvärden
Vi kommer att berätta mer om manuell bm senare.

13 Handläggning efter BM Arbetet sker i olika ärendeköer som kan ordnas efter behov och söktryck Virtuella organisationer Vi kommer att berätta mer om detta senare. Bedömning av inskannade dokument och registrerade meriter För respektive ärende granskas endast de åtgärdskoder som finns i vald ärendekö

14 Virtuella organisationer
IK-VO – handlägger meriter i lokala antagningsomgångar (fram till 2010) IKHT och IKVT enligt samma tidtabell som mastersantagningen. Start inför HT2008. Handläggare från U/H, inga överenskommelser. Produktionsledare VHS och U/H Ak-VO – handlägger meriter i mastersantagningen höst och vår. Start inför HT2008. Handläggare från U/H, överenskommelser med lärosäten. Produktionsledare VHS och U/H

15 forts. Virtuella org. Grund-VO – handlägger meriter i ST-, HT- och VT-omgångarna. Start inför VT2007. Handläggare från U/H och VHS, överenskommelser med lärosäten. Produktionsledare VHS Olika grupperingar deltar i arbetet med att styra organisationerna löpande under antagningsomgångarna

16 Urval Gemensamt urval Urvalsgrupper Skiljekriterier vid lika meriter
- HP - Kön - Lottning I framtiden blir det ev även lokala antagningsomgångar Poängregler vid urval, 140 p totalt varav 30 p antagen, dvs 110 reserv +30 antagen eller 140 reserv

17 Handläggning efter urval
Efterantagning Upprättning och inplacering Listor och statistik


Ladda ner ppt "NyA och de gemensamma antagningsprocesserna"

Liknande presentationer


Google-annonser