Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nyheter och på gång i NyA

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nyheter och på gång i NyA"— Presentationens avskrift:

1 Nyheter och på gång i NyA
Anders Lundholm, VHS Anders Mobjörk, VHS

2 Nytt i NyA september 2012 Anders Lundholm

3 Fokus idag: Gymnasieskola 2011 Högskoleprovet får två decimaler
Urval av övriga nyheter

4 Införandeprojekt Syftet med införandeprojektet och de införandeaktiviteter som utförs är att integrera den nya funktionaliteten med manuella rutiner och andra verksamhetsmässiga aspekter samt ge förutsättningar för att kunna använda den nya funktionaliteten. Information till sökande Information till användare (Lärosäten, VHS, Contact Center…) Handläggningsrutiner (VHS, VO) Databas- och tabelluppdateringar Samverkan med acceptanstest

5 Gy 2011 – vad kom i september? Nya kurser i (äldre) slutbetyg samt ”lösa” kurser. 2322 nya gymnasiekurser. Ny betygsskalor F-A, F-E. Nivåer och ekvivalenser – för utbyteskompletteringar, meritpoäng mm. Nytt sätt att lagra gymnasiekurser som kataloguppgift i NyA-databasen. Jätteskript som lade till / uppdaterade uppgifter automagiskt.

6 Gy 2011 – vad har vi gjort? Beslut från HSV kring tilläggskompletteringar för utländska betyg. Slå upp kurskoder. Några nya ekvivalenser. Några korrigeringar av nivåer, ekvivalenser.

7 Nationella modellbiblioteket
Nationella modellbiblioteket uppdaterat: Grundläggande behörighetsmodell, undantagsmodell. Alla särskilda behörighetsmodeller som ägs av VHS och avser områdesbehörigheter inkl undantag. Alla kravgrupper / kravgruppsgrupperingar kopplade till ovanstående modeller. Förteckning över ombyggda modeller m m: Utökad, förbättrad information kring modellbiblioteket kommer.

8 Gy 2011 – vad bör lärosäten tänka på?
Lokalt ägda kravgrupper som avser gymnasiekurser: Lägg till Gy 2011-kurser. Lägst betyg E. Uppdatera obehörighetsinformation. Lokalt ägda modeller / kravgruppsgrupperingar som helt / delvis avser nationella kravgrupper / kravgruppsgrupperingar. Uppdatera obehörighetsinformation? Lista som stöd.

9 Obehörighetsinformation

10 Högskoleprovet får två decimaler
Definition av urvalsgrupp: två decimaler, minvärde 0,05. Definition av meritvärderingsgrupp. Lägsta godtagbara resultat 0,05. Urvalsgrupp HP: VHS fixar. Andra urvalsgrupper som avser högskoleprovet: Respektive lärosäte får ta ställning till hur många decimaler, vilket min-värde som ska gälla. Tänk på omkörning av BM. Tänk på eventuella skeva inplaceringar.

11 NyA-webben Särskild behörighet och meritvärde på NyA-webben.
Ny roll: Institutionsanvändare – bedömning. Nyligen upptäckt brist: går inte att logga in om man har behörighet för jättemånga institutoner. Under utredning. Seminarium?

12 BM fångar upp sökalternativ med åk AA002
Tidigare: Åk AA002 "BM måste köras" måste i vissa fall fångas upp av handläggare, för att köra synkron BM. Nu: Ändrat så att den automatiska BM-körningen fångar upp och kör de sökalternativ som har åtgärdskod AA002 aktiv. Känt fel.

13 Endast superanvändare om inloggad för VHS
Tidigare: Handläggare med VHS-behörighet kan alltid handlägga sökalternativ oavsett organisation. Nu: Den som är inloggad för VHS får handlägga alla sökalternativ, oberoende av vilken lärosäte som äger sökalternativet. Den som är inloggad för ett lärosäte får handlägga sökalternativ som tillhör de lärosäten där handläggaren har behörighet. Exempel: Användare med behörighet för VHS, LU, MAH. • Om användaren är inloggad för VHS – kan handlägga sökalternativ för samtliga lärosäten. • Om användaren är inloggad för LU – kan handlägga sökalternativ som tillhör LU och MAH.

14 Beslut kan fattas per sökalternativ om att betalning/styrkande anses vara i tid
Handläggare kan fatta beslut om att ett sökalternativ ska undantas från att få sista anmälningsdatum framflyttat vid sent styrkt avgiftsfrihet/sen betalning. Då kommer sökalternativets ursprungliga anmälningsdatum att vara det som gäller, oavsett när sökande styrker avgiftsfrihet eller betalar anmälningsavgift. Om anmälningsdatumet tidigare har flyttats fram, kommer det att flyttas tillbaka till det ursprungliga anmälningsdatumet när beslutet fattas. Känt fel.

15 Anmälningsalternativ utan studieavgiftskrav
Möjligt för handläggare att markera att anmälningsalternativ inte har någon studieavgift. Detta leder till att avgiftshanteringen sätter studieavgiftsstatus "Ej studieavgiftskrav" och att urval/efterplacering/inplacering aldrig kommer att sätta något studieavgiftsvillkor. Om markering görs måste studieavgiftsbeloppen anges till 0. Syftet med ändringen är att basårsutbildningar ska kunna hanteras korrekt när de ingår i en omgång med avgift. Inhubbling kommer senare.

16 Alla nyheter, kända fel m m
Nyhetslistor m m finns på

17 Alla nyheter, kända fel m m

18 Frågor?

19 På gång i NyA – kommande Anders Mobjörk, VHS

20 Utvecklingsspår och produktägare inom NyA
Utvecklingsarbetet är indelat i ett antal spår Varje spår har en Produktägare som ansvarar för spårets backlog Till varje spår är knutet en referensgrupp med relevanta intressenter Produktägarna ingår i produktägarforum tillsammans med huvudproduktägare (systemansvarig) Förvaltnings-plan Produktägarforum Backlog Backlog Backlog Referensgrupp Referensgrupp Referensgrupp

21 Utvecklingsspår inom NyA (fr.o.m 2013)
Sökandespåret (Antagning.se/Universityadmissions.se) Institutionsanvändarspåret (NyA-webben) Handläggningsspåret Produktionsstyrningsspåret Infrastruktur (arkitektur, teknik, grundläggande processer) Beda (betygsdatabasen)

22 Sökandespåret Meritvisningar: EMIL2-förändringar (februari 2013)
Högskoleprovets delprov (november 2012) Arbetslivserfarenhet på nytt sätt <år-mån-dag> (november 2012) Nya betygen enligt Gymnasieskola 2011 (februari 2013) EMIL2-förändringar (februari 2013) Visa behörighetskrav för program på grundnivå Visa upp det nya ämnesträdet ”Visningskonto” (februari 2013) Handläggare kan följa sökandes anmälan i samma vy som den sökande ser på Antagning.se/Universityadmissions.se

23 Institutionsanvändarspåret
Se uppgifter om sökande Förbättringar i dokumentfliken (november 2012) Ny flik för sökandes avgiftsstatus (februari 2013) Inloggning (november 2012) Inloggning som ”superanvändare” för lärosäte med behörighet för alla institutioner Excellistor (februari 2013) Ytterligare filtreringsmöjligheter och fler uppgifter att söka fram Bedömningar (februari 2013) Möjlighet att skriva ut den tabell man handlägger i excelformat

24 Produktionsstyrningsspåret (februari 2013)
Inaktualisera modeller Gamla och inaktuella modeller ska inte behöva dyka upp i samband med uppdatering av modeller (radering av modeller inte möjlig) Informationsuttag Markera/kopiera information om anmälningsalternativ som är kopplade till viss modell Markera/kopiera information om vilka modeller man har aktuella/inaktuella Övriga förbättringar Förbättrad ”Sammanfattande produktionsstatistik” Sortera ärendeköer på ankomstdatum för dokument Se alla träffar vid utsökningar (ej begränsning till 100)

25 Infrastruktur och basförvaltning (november 2012)
”Öppna sena sökande för efterplacering” Klickbara länkar i verifieringsrapporten Verifieringsrapporten visar tjänsteanteckningar för AA008 (avvaktar handläggarbeslut) samt om det förekommer sökande med F-nummer Klickbara länkar i verifieringsrapporten inför urval Nya vyer för anmälnings- och studieavgifter i NyA Open

26 Infrastruktur och basförvaltning (februari 2013)
Hämta och visa uppgift om huvudområde och fördjupningsnivå för kurser Hämtas från Ladok och visas i expertklient och NyA-webben Förbättringar för batchar ”Batchkedjor”, ange att olika batchar ska köras i viss ordning Köra om batchar om första körning skulle avbrytas Förbättrad körningsinformation från batchar

27 Övrigt (februari 2013) Gymnasieskola 2011
Gymnasial examen kan lagras och överföras via Beda Maskinell meritvärdering enligt de nya tillträdesreglerna Maskinellt stöd för meritpoäng för mellanårsbetyg EMIL 2 och nytt ämnesträd EMIL har blivit svensk standard Behörighetskrav hämtas in på nytt sätt och visas upp på sökandewebben Ny ämnesstruktur med nya koder Testmiljö för högskolorna finns nu uppsatt

28 Frågor?


Ladda ner ppt "Nyheter och på gång i NyA"

Liknande presentationer


Google-annonser