Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ämnesträdet – vad har hänt?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ämnesträdet – vad har hänt?"— Presentationens avskrift:

1 Ämnesträdet – vad har hänt?
Anders Mobjörk, VHS

2 Upplägg Bakgrund – dagens ämnesträd
Mål och begränsningar för nytt ämnesträd Relation ämnesträd/söktjänst Det nya ämnesträdet Införandet av ämnesträdet – nästa steg

3 Vad har hänt? Arbetsgrupp för översyn av ämnesträdet Utsedd av SUHF
Våren 2010-våren 2011 Ordförande: Jörgen Tholin, högskolan Gotland Representanter från lärosäten, VHS och HSV Syfte: skapa en bättre ämnesstruktur för att ligga till grund för söktjänster för utbildningssökning

4 Dagens ämnesträd, bakgrund
Framtaget av högskoleverket för studera.nu hösten 2002 Byggdes på SCB:s lista över huvudämnen Ämnesträdet byggdes som en hierarkisk struktur på 5 nivåer där nivå 1-4 motsvarar SCB:s huvudämneslista och där nivå 5 utgjordes av ämnen som inte var huvudämnen Ämnesträdet förvaltades av högskoleverket fram till då VHS tog över sökfunktionen på studera.nu Ursprungligen ca 720 ämnesord år 2002, har ökat till 814 ämnesord i maj 2010

5 Dagens ämnesträd, problem
Databasstruktur, svår att underhålla Lätt att lägga till ämne Svårt/resurskrävande att ta bort ämne eller flytta ämne i strukturen Innehåll, låg datakvalitet ”Synonyma” ämnesord saknar koppling till varandra (kulturgeografi/samhällsgeografi) Inaktuella ämnesord Ologiska relationer Förankring? Förankrings-/beslutsgruppering med mandat från högskolesektorn saknas Sökandeperspektiv? Svårförståeliga ämnesord (vad är geomatik? vad är synkrotronljusbaserad vetenskap?) Skilda benämningar på ”samma” ämne (vad skiljer arkeoosteologi från historisk osteologi?)

6 Mål för ny ämnesstruktur
Fokus på sökande! ”Bättre” sökträffar! Syftet är stöd för sökfunktion(er) Förankrat i högskolesektorn Även under förvaltningen Lätt att förvalta/underhålla

7 Begränsningar Ska inte lista alla landets huvudområden/ämnen!
Sökande är primär målgrupp! Ska enbart innehålla ”ämneskategorier” Inga yrkesbeteckningar, t ex sjuksköterska Inga felstavningar/förkortningar, t ex , injengör, matte Inga ”vanliga” ord, t ex tand

8 Ämnesträd vs. söktjänst på antagning.se
Ämnesträdet – del av en helhet Två möjliga användningssätt Presenteras grafiskt som ”klickbar” sökhjälp Underliggande metadata i fritextsökning Kombineras med andra sökparametrar Yrkestitlar/examina Utbildningens titel Högskolans namn Osv…

9 Söktjänst på antagning.se
Synonymer Synonymer Ämnesträd Yrkesexamina Valfria nyckelord Söktjänst Antagning.se Övriga söktermer Titel Ort mm

10 Ny ämnesstruktur Utgår från HSV:s/SCB:s ämnesgrupper
Indelad efter SUN (Svensk UtbildningsNomenklatur) Drygt 300 ord Indelade i tre nivåer Koppling mellan ”synonyma” ämnesord Ex Kulturgeografi/Samhällsgeografi/Ekonomisk geografi En utbildning måste kunna märkas upp med flera ord Ett ord ska kunna förekomma under flera kategorier Ämnesord på engelska

11 Ämnesträdets innehåll – exempel

12 Förvaltningsorganisation
Grupp som ansvarar för innehållet utses av SUHF VHS sköter all operativ verksamhet inklusive kommunikationen med lärosätena Användningstester ska genomföras

13 Ämnesträdet – nästa steg
Vad behöver göras? Ta fram datastruktur för antagning.se (VHS) Etablera förvaltningsorganisation (SUHF och VHS) Uppdatera EMIL-schemat (EMIL-gruppen inom SIS) Anpassa lokala UDB och kringsystem (resp. lärosäte) Implementeringsprojekt startar hösten 2011 Ta fram tidplan Dialog och samordning med lärosäten och övriga myndigheter Samordna med EMIL 2.0


Ladda ner ppt "Ämnesträdet – vad har hänt?"

Liknande presentationer


Google-annonser