Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Processer kring kurs UD-projektet 2004 Version 4.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Processer kring kurs UD-projektet 2004 Version 4."— Presentationens avskrift:

1 1 Processer kring kurs UD-projektet 2004 Version 4

2 2 Processer •Kurs –Bereda kurs –Inrätta kurs –Lägga ner kurs •Kursomgång –Planera kursomgång –Genomför kursomgång –Utvärdera kursomgång http://www.kth.se/info/kth-handboken/II/9/1.html

3 3 Problem •Enligt projektet 2001: –Kurs som inte ligger inom ett utbildningsområde –Kurs som ges för flera utbildningsområden –Kurser som inrättas löpande under året –Bristande feedback från kanslier till institutioner huruvida en kurs är godkänd –Bristande feedback från VoS när en kurs är inlagd i Ladok –Schema och SHB inte koordinerade –Sena ändringar av LoT koordineras inte •Enligt Mark- och vattenutredningen 2003 –Bristande återkoppling efter kursanalys –Hur hakar kurser i varandra? –Hur få studenter skall en kurs ges för? –Vem beslutar om att kurs skall ges?

4 4 Objekt Kurs- omgång Kurs Avdelning Kurs- ansvarig Examinator HuvudämneTyp o nivå Undervisnings- tillfälle Prov- uppsättning Kurs har: •Ägande institution •Kod •Kortnamn (nytt) •Svensk benämning •Svensk beskrivning •Engelsk benämning •Engelsk beskrivning •Poängtal •Betygsskala •ECTS-poäng •ECTS-betyg •….. Prov Kurspaket omgång Utbildnings- område Underv.- språk Distans, kväll etc. Institution Kurspaket Läroplan Undervisningsordning Lärare

5 5 Processkarta, översikt Bereda kursInrätta kursLägg ner kurs Planera kursomgång Genomför kursomgång Utvärdera kursomgång LoT Blankett via kansli till MP FoV via Stefan Östlund

6 6 Bereda kurs, institution Planera kursomgång för existerande kurs Utse arbetsgrupp Förslag till kurs Sammanställa krav Undersöka alternativ Ta fram kursbeskrivning Fyll i blankett för inrättande Beslut av prefekt Förslag till kurs för beslut på UN eller motsvarande Läroplan Finns en existerande kurs som uppfyller önskemålen? Ja Nej Läroplan Medverkan från kansli, studerande, andra program etc. Handläggare på institution huvudansvarig Riktlinjer för kursklassning Dialog med programansvarig Förbered förslag till förläggning av kursomgång i tiden Preliminär inläggning av kurs i Läroplanen

7 7 Aktiviteter under beredning •Sammanställa krav –Hur många studerande skall kursen planeras för? –Undervisningens omfattning? –Se hur olika klassningar slår på programnivå (?) –Klassningsprognos? •Undersöka alternativ –Söka liknande kurser, diskutera med kanslier –Se över behörighetsgivande kurser •Ta fram kursbeskrivning –Se över kedjan förkunskapsgivande-läsa vidare –Kopiera en existerande kursbeskrivning, ändra i den alt. skriva en ny –Förbered första kursomgång –Hitta ett förslag till placering i läroplanen

8 8 Inrätta kurs Bedömning, kontroll (UK) Inrättandeblankett från institution Förslag till text i UD Beslut Inläggning i läroplan Inläggning i Ladok (VoS) Frisläppande av text i UD E-post till berörda när kursen är klar. Namn mm låst i UD Kursen med i läroplan, möjlig att schemalägga Texten tillgänglig för läsning via studiehandbok Handläggare på kansli Internt på institution Ordförande GrU (för FoV) Programansvarig (för UN) Dekanus (för FN) Forskarutbildningsansvarig (för FoU) Uppdragsutbildning lokalt på institution

9 9 Aktiviteter under inrätta •Bedömning av beskrivande text i UD –Svenska och engelska •Bedömning av hur väl kursen fungerar med andra kurser –Behörighetsgivande kurser, förslag till undervisning •Beredning av beslut inför FN/UN/IS •Ladokblankett skrivs på av behörig person –Beror på typ av kurs •Ladokblankett till VoS, meddelande tillbaka när kursen finns i Ladok •Kursen frisläpps i UD av kansli •Kursen läggs till i läroplan, meddelande till schemaläggning

10 10 Planera kursomgång Beställning av kursomgång Beslut om genomförande Antagning Schema- läggning Kursen schemalagd Examinator, KA utsedda Dialog KA-PA Förväntat studentantal Kurstrender Åtgärder Tidigare kursanalys Uppdatering av UD Tidigare KO kursanalys Läroplan

11 11 Kursanalys AntagningStudierExamination Utvärdering Sammanställning av kvantitativa data Kursstart Teknologernas synpunkter Sammanställning och analys Delgivning av resultat Tidigare analys Lagrad kvitterad analys Sammanställning av kvalitativa data


Ladda ner ppt "1 Processer kring kurs UD-projektet 2004 Version 4."

Liknande presentationer


Google-annonser