Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2005-10-19 11:221 UD-Workshop 2005-10-19 2005-10-20.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2005-10-19 11:221 UD-Workshop 2005-10-19 2005-10-20."— Presentationens avskrift:

1 2005-10-19 11:221 UD-Workshop 2005-10-19 2005-10-20

2 2005-10-19 11:222 Genomgång Grundstruktur Kurser, kursomgångar, beskrivningar Läroplaner (release) –Definition av läroplan Läroplaner (skärmbilder) –Innehåll i läroplan

3 2005-10-19 11:223 Organisation KTH Skola Avdelning Enhet Program Kurs Läroplan

4 2005-10-19 11:224 Behörighet Första versionen saknar behörighetskontroll Målet är att användare endast ser det man har behörighet till Behörighet styrs av organisation (skola, avd., grupp) –Programhandläggare –Kurshandläggare

5 2005-10-19 11:225 Kursträd styr behörighet Kurser Skola Avd GruKurser FO-Kurser Planerade Inrättade Fastslagna Nedlagda 1.., 2.., 3.. etc i november Huvudnivå för behörighet

6 2005-10-19 11:226 Grundbultar Ladok styr vilka program och kurser som kan publiceras –Planerade kurser kan läggas till planerade läroplaner –Den publicerade läroplanen visar inrättade kurser Kurs publiceras via en ”läroplan”

7 2005-10-19 11:227 Kursägare Program Process Skapa LP Skapa KOmg Lägga till KOmg Definiera KOmgGodkänn KOmg? Definiera KOmgSkapa KOmg Vem skall få skapa en kursomgång? Behöver vi skilja på vem som skapat en kursomgång? Ska kursägaren godkänna en kursomgångs planering?

8 2005-10-19 11:228 Kursfrågor Skall kurs kunna publiceras trots att beskrivning saknas? –Brott mot förordningen! Vilka andra data är nödvändiga? –Examinator? –Kursansvarig? Hur mycket skall systemet styra?

9 2005-10-19 11:229 Periodisering Terminer –Hösttermin och vårtermin –ÅÅÅÅ:N (tex innevarande termin 2005:2) Perioder –ÅÅÅÅ:N –Internt enligt EMIL (1-5 kalenderårsvis, nu 2005:5) –KTH-standard i gränssnitt (1-5 läsårsvis, nu 05/06:2) –HT omfattar två perioder, VT tre Veckor –Veckonumrering ÅÅÅÅ:NN (tex 2006:46)

10 2005-10-19 11:2210 Frågor om perioder Hur ska terminer presenteras? –H05/V06 eller 2005:2/2006:1 Hur vanligt kan det bli med program med omvänt läsår? –Nu 2006:1/2006:2 Hur långt innan resp efter en period kan en kurs börja/sluta och ändå höra till perioden? –Varför ska en kurs kunna falla utanför ramen?

11 2005-10-19 11:2211 Gränssnittet Save –Sparar ändrade uppgifter Save and insert –Sparar ett nytt objekt –Tex när man skapar en ny läroplan

12 2005-10-19 11:2212 ”Program” och ”läroplaner” Program Läroplan Allmänt valbart utbud Läroplan Vidareutbildningsutbud (KTH) Forskarutbildningsämne Läroplan Kan vi hantera allmänt valbart utbud som en läroplan?

13 2005-10-19 11:2213 Sök läroplan

14 2005-10-19 11:2214 Sökresultat

15 2005-10-19 11:2215 Editera läroplan

16 2005-10-19 11:2216 Kurspaket i läroplan LP LPKP Obligatoriska kurser Villkorligt valfria kurser Rekommenderade kurser Del 2Del 1 i termin x KOmg Läroplan för termin x

17 2005-10-19 11:2217 Skapa nytt kurspaket

18 2005-10-19 11:2218 Definiera kurspaket

19 2005-10-19 11:2219 Sök kursomgång

20 2005-10-19 11:2220 Lägg till kursomgång till kurspaket Funna kursomgångar med del i aktuell termin

21 2005-10-19 11:2221 Tillägg av kursomgång Man lägger till del av omgång –Del som ingår i läroplanens termin Reservationsvillkor –Reserverade platser –Platsgaranti –… Antal platser kommer kunna anges

22 2005-10-19 11:2222 Frågor Kurs som kan påbörjas närsomhelst –En kursomgång per termin? –Saknar startdatum/vecka/period Uppdelning av kurspaket i läroplan


Ladda ner ppt "2005-10-19 11:221 UD-Workshop 2005-10-19 2005-10-20."

Liknande presentationer


Google-annonser