Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildningsdatabasen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildningsdatabasen"— Presentationens avskrift:

1 Utbildningsdatabasen
Projektstatus september 2005 Presentation på utbildningshandläggarmöte Uppdaterad beträffande öppna presentationer

2 Projektmål Ersätta studiehandboken, vidareutbildningsdatabasen och forskarutbildningsdatabasen Uppfylla kravspecifikationen från 2004 Förse studera.nu och NyA med underlag Stödja den studieadministrativa processen

3 Projektplan Under utvecklingen: Import fr SHB Import fr SHB och FoV-db
Utvecklingsperioder om 2 eller 3 veckor Öppna presentationer av resultatet: 26 augusti 16 september 7 oktober 28 oktober (?) Import fr SHB Import fr SHB och FoV-db Release 1 Release 2 Release 3? Senast 1 nov Grundläggande funkt. Program Planera kurs Läroplaner Senast 1 feb Kursinformation Kursplaner Utbildningsplaner Externa gränssnitt

4 Principer Ladokinformation hanteras i Ladok
Endast visning i UD Kurser och program måste vara inrättade för att de skall publiceras i externa gränssnitt Alla benämningar hämtas från Ladok Information uppdateras och godkänns av olika personer Språkgranskning skall kunna införas Två språkversioner, svenska och engelska

5 Konfiguration Ladok Ladok open Import-funktion Polopoly internt
Studie-handboken Polopoly db Vidareutbildnings-databasen Polopoly internt Polopoly publikt Forskarutbildnings-databasen UDB Export-funktion Andra KTH-system Studera.nu, NyA mfl

6 Polopoly Står för de grundläggande funktionerna
Bygger webbsidor (xhtml) Intern hantering av information Skiljer på intern och publik del Kommer att användas för hela kth.se

7 Processer Läsårsvis (2 terminer i taget)
Förra årets kursbeskrivning Program-inrättande Kurs-inrättande 9 5 3 2 Kurs-beskrivningar 6 Publicering Läroplan, FoV-utbud Kurs-omgångar Förra årets LoT 1 4 Förra årets läroplan kan editeras och sparas som årets Nya program måste inrättas innan de kan publiceras I läroplanen kan man planera in nya kurser men dessa måste inrättas innan publicering Den beslutade läroplanen innebär beställningar på kursomgångar Kurser måste inrättas för att man skall kunna hantera kursomgångar Efter inrättande kan man lägga upp en kursbeskrivning som kommer att gälla för den planerade kursomgången Utgångspunkten är att alla kursomgångar som gavs föregående år skall upprepas i år Kursomgången definierar även schemaunderlaget (kompletterad med underlagsinformation) Kursbeskrivningar gäller tills de ersätts, om man inte lägger upp en ny publiceras alltså föregående års Förra årets KO 7 Schema-läggning 8

8 Kurser Planerade kurser Nyinrättade kurser (i Ladok) Inrättade kurser
Finns endast underlag för inrättande Preliminär kursomgång kan kopplas till planerad läroplan Nyinrättade kurser (i Ladok) Saknar historiska kursomgångar i UD Inrättade kurser Införda i UD Nedlagda kurser Nedlagdmarkerade i Ladok


Ladda ner ppt "Utbildningsdatabasen"

Liknande presentationer


Google-annonser