Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 EALTA Europeiska sammanslutningen för prov och bedömning i språk www.ealta.eu.org.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 EALTA Europeiska sammanslutningen för prov och bedömning i språk www.ealta.eu.org."— Presentationens avskrift:

1 1 EALTA Europeiska sammanslutningen för prov och bedömning i språk www.ealta.eu.org

2 2 EALTAs uttalade målsättning EALTAs syfte är att verka för ökad förståelse av teoretiska principer för prov och bedömning i språk samt förbättring av och erfarenhetsutbyte kring prov och bedömning i Europa.

3 3 EALTAs riktlinjer för god praxis vid prov och bedömning i språk vänder sig i första hand till tre olika grupper: De som är engagerade i •lärarutbildning kring prov och bedömning •arbete med prov och bedömning i klassrummet •utveckling av prov vid nationella eller institutionella provenheter eller provcentra

4 4 För alla dessa grupper gäller ett antal allmänna principer: Respekt för de studerande/provtagarna Ansvar Rättvisa Reliabilitet Validitet Samverkan mellan berörda parter

5 5 EALTAs riktlinjer för god praxis vid prov och bedömning i språk.

6 6 Medlemmar i EALTA som är engagerade i lärarutbildning kring prov och bedömning bör klargöra följande för sig själva och andra berörda parter (lärarstudenter, verksamma lärare, och kursplaneutvecklare):

7 7 Exempel •Hur relevant är utbildningen för lärarstudenternas kommande bedömningsverksamhet? •Hur tydligt är principerna för prov och bedömning (t.ex. validitet, reliabilitet, rättvisa, återverkans- effekter) relaterade till de studerandes verksamhet? •Vilken är balansen mellan teori och praktik i utbildningen? •I vilken omfattning deltar de studerande i utveckling, utprövning och utvärdering av bedömningsmetoder?

8 8 EALTA-medlemmar som är engagerade i prov och bedömning i klassrummet bör klargöra följande för sig själva och andra berörda parter (särskilt elever/studenter och, så långt det är möjligt, föräldrar/målsmän):

9 9 Exempel •Vilket syfte har bedömningen? •Hur lämpliga är bedömningsmetoderna för eleverna? •Vilka ansträngningar görs för att säkerställa att bedömningsresultaten är tillförlitliga och rättvisa? •Vilken hänsyn tas till elevernas uppfattningar om bedömningsmetoderna? •Vilka åtgärder planeras för att förbättra elevernas lärande? •Vilket slags återkoppling får eleverna?

10 10 EALTA-medlemmar som är engagerade i provutveckling vid nationella och institutionella provenheter eller provcentra bör för sig själva och andra berörda parter (lärare, elever/studenter, allmänheten) klargöra och tillhandahålla svar på de frågor som listas nedan.

11 11 För att öka kvaliteten i bedömningssystem och bedömningspraxis uppmanas provutvecklarna vidare att föra en dialog med beslutsfattarna vid respektive institutioner och ministerier för att garantera att dessa beslutsfattare är medvetna om såväl god som dålig praxis.

12 12 Exempel •Finns det provspecifikationer? •Har provutvecklarna och uppgiftskonstruktörerna relevant erfarenhet av undervisning på den nivå som bedömningen avser? •Vilken utbildning har provutvecklarna och uppgiftskonstruktörerna? •Görs utprövningar av proven? •Tränas/Utbildas bedömarna inför varje bedömningsomgång?

13 13 Exempel •Är medbedömning rutin vid subjektivt bedömda prov? •Vilken är återverkanseffekten av proven? •Vilka rutiner finns för att säkerställa att proven följer ändringar i läroplanen/ kursplanen? •Är provnivån specificerad i förhållande till det europeiska ramverket för språk (CEFR)? •Vilka belägg presenteras i så fall för att styrka detta?

14 14 • Armeniska • Bulgariska • Danska • Engelska (Br.) • Estniska • Finska • Franska • Georgiska • Grekiska • Italienska • Katalanska • Lettiska • Litauiska • Luxemburgiska • Nederländska • Norska (bokmål + nynorsk) • Polska • Rumänska • Ryska • Slovenska • Spanska • Svenska • Tjeckiska • Turkiska • Tyska • Ungerska Översatta versioner av EALTAs riktlinjerna januari 2007

15 15 För den fullständiga versionen av EALTAs riktlinjer för god praxis vid prov och bedömning i språk och de olika översättningarna, se www.ealta.eu.org


Ladda ner ppt "1 EALTA Europeiska sammanslutningen för prov och bedömning i språk www.ealta.eu.org."

Liknande presentationer


Google-annonser