Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Caroline Fruberg, Utvecklingsledare i Landstinget i Jönköpings län

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Caroline Fruberg, Utvecklingsledare i Landstinget i Jönköpings län"— Presentationens avskrift:

1 Caroline Fruberg, Utvecklingsledare i Landstinget i Jönköpings län
Nätverksträff, 5 dec 2013 Caroline Fruberg, Utvecklingsledare i Landstinget i Jönköpings län

2 Min hälsoplan är en e-hälsotjänst i Mina vårdkontakter som kan användas för att: Ge struktur i uppföljning och egenvård  Coacha patienterna med feedback och kommentarer. Få mer information vid uppföljningsbesök Få resultat över tid för att utvärdera insatser Patienterna följer och lär av sina resultat Generera påminnelser för egenvårdsaktiviteter. 1. Planering 2.Genomförande 3.Uppföljning

3

4 Motivation Smidigt Påminnelser Trygghet

5 Personalens nya roll Helhetsbild Kommunikation
Förändrade arbetsuppgifter Nya kunskaper

6 Livsstilsförändring i Västerbotten
Min hälsoplan för stöd vid tobaksavvänjning. Målsättning: nå nya målgrupper som annars inte söker hjälp ge fler alternativ till dem som ska bli rökfria inför operation erbjuda ett alternativ på distans ge ett utökat stöd till dem som går på gruppträffar

7 Fördelar för personal Fördelar för patient
Bra överblick och påminnelser Inrapportering både via dator och Smartphone. Kan kombinera kontroller med andra aktiviteter som motion Tätare kontakt med mottagningen Delaktiga och motiverade patienter Möjlighet till tätare kontakt Bättre underlag för uppföljning och bedömning av insatta åtgärder Bra verktyg vid rådgivande samtal

8

9

10 Lärdomar, framgångsfaktorer
Förbered patienten Konto i Mina vårdkontakter? Smartphone/Mobilt bankID Introducera Avsätt tid för introducering – visa/informera Skicka med bra informationsmaterial Testa själv Kommunicera internt Tänk igenom hur just ni vill använda Min hälsoplan

11 Tjänstens uppbyggnad Hälsoplaner Aktiviteter Aktivitetsmallar
Kan innehålla en eller flera aktiviteter Är kopplad till en mottagning i Mina vårdkontakter En patient kan ha flera hälsoplaner och på olika mottagningar. Aktiviteter Innehåller 1 eller flera frågor som bestäms i aktivitetsmallen. Individuella mål Individuell schemaläggning som genererar påminnelser. Aktivitetsmallar Byggs på 4 typer av frågor, minst 1 Mätningar, skattningar, Ja/Nej fråga, Fritextfråga

12

13

14

15

16 Grafer

17 Handlingsplan 2014 Jönköping hämtar hem tjänsten
Bredare införande i Landstinget i Jönköpings län CE-märkning Utveckling – smartare behörighetshantering, App 2.0 Uppstart i fler Landsting Samverkansavtal med fördelningsnyckel

18 Anslutning av ytterligare Landsting
Alla Landsting i Sverige har nyttjanderätt av tjänsten som ligger i Mina vårdkontakter Halland och Västerbotten går med f.o.m 1 feb 2013 med ca 8 mottagningar var. (diabetes och levnadsvanor) Fler landsting testar tjänsten under året. Driften för 2013 är betald av Jönköping och tillsammans med Halland och Västerbotten finansieras även en del utveckling under 2013. Under 2013 krävs inget bidrag till drift och utveckling från andra landsting som vill ansluta F.o.m 2014 delas drifts- och supportkostnaden mellan de landsting som använder tjänsten. I dagsläget beräknas denna ligga på sammanlagt ca /år.(Inkluderar även Videotjänsten vilken vi kommer försöka lägga som option i framtiden och kostnaden kan då bli lägre)

19 Fortsatt samverkan Flera ytterligare landsting har visat intresse eller börjat planera för testgruper Jämtlands läns landsting VGR Landstinget i Kalmar län Landstinget Västernorrland (Landstinget i Uppsala län) Fortsatt samverkan med projektet etjänster för stöd och behandling (eFSOB)

20 Demomiljön, öppen för alla att kolla in


Ladda ner ppt "Caroline Fruberg, Utvecklingsledare i Landstinget i Jönköpings län"

Liknande presentationer


Google-annonser