Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1."— Presentationens avskrift:

1 1

2 Märit Säker, utvecklingsledare
Grundläggande eHälsa Märit Säker, utvecklingsledare

3 Grundläggande eHälsa Vad är eHälsa
Var hittar man information? - Insidan - Uppdragsguiden - Vårdguiden/ Mina vårdkontakter - WHO information på olika språk Rapp – hur kan jag kontrollera mina registreringar? Sammanhållen journalföring Avvikelsehantering E-post Tips & trix Framtiden – omvärldsbevakning Sammanfattning och reflektion

4 eHälsa – vad är det egentligen?
Vad betyder eHälsa för dig? Vad tänker du om begreppet, vad får du för associationer, hinder /möjligheter? Vad kan eHälsa tillföra Barnmorskeverksamheten, för patienten och för dig? Dialog, t.ex. bikupor, 2-3 minuter Vad betyder eHälsa för dig? Vad tänker du om begreppet, vad får du för associationer, hinder /möjligheter? Vad kan eHälsa tillföra vården, för patienten och för dig?

5 eHälsa är den struktur som håller samman patientens vårdprocesser i en hälso- och sjukvård som erbjuds av en mängd olika aktörer. eHälsa definieras som de digitala tjänster som ökar tillgängligheten till vården oavsett tid och plats, förbättrar samordningen av vårdinformationen och stärker patientens ställning i vården genom ökade möjligheter till delaktighet i vårdprocessen. Källa: Slutlig budget 2012 och planering 2013 – 2014 FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN, SLL

6 Kompetenslyftet eHälsa
Finansieras av EU via Europeiska socialfonden med 47,5 miljoner Genomförs under 2011 – 2013 inom Stockholms läns sjukvårdsområde med syfte att höja medarbetarnas eHälsa-kompetens Kompetens att använda elektronisk information och kommunikation inom vården. T.ex. Obstetrix, statistik- & uppföljning, insidan och egna webbsidor, Vårdguiden, Mina vårdkontakter, Uppdragsguiden m.m. 6

7 Några eHälso-tjänster idag…
Cellprovtagning, kallelse & provsvar Klamydiatest Hälsotester – beräkna BMI Frågetjänster Vårdguiden i mobilen Webbtidbokning (vårdcentral) Förnya recept (vårdcentral) Dialog: Vad använder vi hos oss idag? Inloggning med e-tjänstekort!

8 Nya förhållanden & behov
Önskemål från patienter eHälso-tjänster för ökad delaktighet webb-tidbokning, sms-påminnelse följa sin remiss kommer 2012 Ökat utbud av information via nätet Arbeta i sammanhållen journal

9 ”e-användandet” i Sverige
9 av 10 hushåll har Internetuppkoppling i hemmet Var annan 3-åring använder internet 5 av 10 barn mellan år har en egen profil på något socialt nätverk (t ex Facebook, Twitter, blogg m fl) = våra framtida vårdtagare/ medarbetare 7 av 10 kvinnliga internetanvändare söker efter hälsoinformation på nätet jämfört med 5 – 6 av 10 av männen Mina vårdkontakter har ca användarkonton och ca ärenden/månad i Stockholms län (sept 2011) Källa: Internetstatistik.se + Mina vårdkontakter

10 eHälsa - tillgängligt för alla?
Dialog: Personer med funktionsnedsättningar? Personer med annat modersmål än svenska?

11 Kompetensgap? Dialog: Genom seminarier vill vi lyfta fram vad som finns och i dialog gemensamt utvecklas. Kompetens kostar men inkompetens kostar ännu mer!

12 Var hittar vi information på webben?

13 WHO information olika språk
Dialog: Vad använder vi hos oss idag? 13

14 Hur kan jag kontrollera mina registreringar?

15 Paus

16 Att arbeta i en sammanhållen journal

17 Patientdatalagen Sök info om patientdatalagen på insidan
Att arbeta i en sammanhållen journal Patientdatalagen Sök info om patientdatalagen på insidan Handbok till SOSFS 2008:14, informationshantering och journalföring

18 Hur informerar vi våra patienter?
Att arbeta i en sammanhållen journal Hur informerar vi våra patienter?

19 Avvikelsehantering

20 Avvikelsehantering språktolkar

21 Pausgympa Pausövningar

22 E-post Bifoga & spara bifogad fil Skapa signatur
Skicka till flera personer Skapa mappar Ej på kontoret Mellanlagring

23 Var hittar föräldrarna information?
Dialog: Vad använder vi hos oss idag?

24 eHälsa i ”framtiden” Rökavvänjning via mobilen (smartphone) Dialog:
Vad använder vi hos oss idag? 24

25 Några tips & trix ni vill dela med er av?

26 Vad har vi gått igenom idag?
Vad är eHälsa Var hittar man information? - Insidan - Uppdragsguiden - Vårdguiden/ Mina vårdkontakter Rapp – hur kan jag kontrollera mina registreringar? Sammanhållen journalföring Avvikelsehantering E-post Tips & trix Framtiden – omvärldsbevakning Sammanfattning och reflektion

27 Sammanfattning Behov av specifik utbildning med anledning av dagens tema? Behov av nya / reviderade lokala rutiner? Vad skall föras vidare till APT? Kompetenslyftets hemsida på Intranätet

28 Reflektion efter seminariet…


Ladda ner ppt "1."

Liknande presentationer


Google-annonser