Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett utvecklingsprojekt i Landstinget i Jönköpings län

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett utvecklingsprojekt i Landstinget i Jönköpings län"— Presentationens avskrift:

1 Ett utvecklingsprojekt i Landstinget i Jönköpings län
Presentation om Min hälsoplan 2.0

2 Min hälsoplan är en e-hälsotjänst i Mina vårdkontakter som kan användas för att: Ge struktur i uppföljning och egenvård  Coacha patienterna med feedback och kommentarer. Få mer information vid uppföljningsbesök Få resultat över tid för att utvärdera insatser Patienterna följer och lär av sina resultat Generera påminnelser för egenvårdsaktiviteter. 1. Planering 2.Genomförande 3.Uppföljning

3 Om Min hälsoplan - projektet
Projektet startade i november 2011där verksamhet från två team och en patient varit med i utveckling och design. Under början av hösten 2012 testades prototypen av 5 team Dialysmottagning 2 diabetesmottagningar Vårdcentral (FAR) Rehabiliteringsenhet Under senare delen av hösten utvecklades versionen 2.0 Release 1 februari 2013 Sjukgymnast-team mfl. startar i samband med detta

4 Tjänstens uppbyggnad Hälsoplaner Aktiviteter Aktivitetsmallar
Kan innehålla en eller flera aktiviteter Är kopplad till en mottagning i Mina vårdkontakter En patient kan ha flera hälsoplaner och på olika mottagningar. Aktiviteter Innehåller 1 eller flera frågor som bestäms i aktivitetsmallen. Individuella mål Individuell schemaläggning som genererar påminnelser. Aktivitetsmallar Byggs på 4 typer av frågor, minst 1 Mätningar, skattningar, Ja/Nej fråga, Fritextfråga

5 Motivation Smidigt Påminnelser Trygghet

6 Personalens nya roll Helhetsbild Kommunikation
Förändrade arbetsuppgifter Nya kunskaper

7 Fördelar för personal Fördelar för patient
Bra överblick och påminnelser Inrapportering både via dator och Smartphone. Kan kombinera kontroller med andra aktiviteter som motion Tätare kontakt med mottagningen Delaktiga och motiverade patienter Möjlighet till tätare kontakt Bättre underlag för uppföljning och bedömning av insatta åtgärder Bra verktyg vid rådgivande samtal

8 Funktionsbeskrivning

9 1. Planering Skapa aktivitets-mallar
1. Planering 2.Genomförande 3.Uppföljning Skapa aktivitets-mallar Patient och vårdgivare gör planering tillsammans

10 Skapa aktivitetsmallar?
En aktivitetsmall utformar man för att bestämma vilka parametrar/frågor/värden som ska följas upp för en viss patientgrupp. Frågorna i mallen utformas så att patienten själv kan svara utifrån egenvårdsaktiviteter. Frågorna i mallen kan vara kopplade till en aktiv handling, (exempelvis fysisk aktivitet eller att ta blodtryck) eller en upplevelse (exempelvis smärtskattning eller motivation i tobaksavvänjning)

11 Exempel på uppföljningsmallar
Mallarna kan utformas av alla användare i Min hälsoplan. De kan sedan läggas på tre olika nivåer Mottagningens egna mallar Länsgemensamma mallar Nationella mallar

12 4 typer av frågor Det finns fyra stycken frågetyper som man bygger mallarna av. Dessa går att blanda hur som helst och det finns ingen begränsning i hur många som kan läggas in i en och samma mall. Mätning: Patienten svarar genom att ange ett negativt eller positivt siffervärde, med eller utan decimal, i en bestämd enhet. Skattning: Patienten svarar genom att skatta ett värde på en skala mellan två värden. Vilket som är högsta och lägsta värdet bestämmer mottagningen själv. Likaså vad de betyder. Ja/Nej – fråga: Patienten svarar ja eller nej på en given fråga. Textfråga: Patienten svarar i fritext på en given fråga. För mätningar går det att ställa in en individanpassad målnivå för patienten att förhålla sig till, exempelvis 30 min motion om dagen eller blodsockervärde mellan 4-8 mmol/l.

13 Exempel på innehåll i några mallar

14 Ja/Nej fråga Skattning

15 Dagligt blodsocker Mätningar

16 Mätning Mätning Skattning

17 Mätning Skattning

18 Mätning

19 Utforma dina mallar själv och bestäm ordningen
Ni bestämmer Utforma dina mallar själv och bestäm ordningen

20 Planera aktiviteterna för patienten/brukaren
Använd de färdiga mallarna Anpassa målvärden och schemaläggning Kombinera flera aktiviteter för att skapa en hälsoplan

21 Planera Ställ in målvärden Bestäm startdatum
Minuter Ställ in målvärden Bestäm startdatum Välj vilka rapporteringsdelar som ska vara med Schemalägg hur ofta aktivitet ska inträffa

22 Redigera hälsoplanen Redigera målvärden, rapporteringsdelar och schema
Avaktivera aktiviteter och hälsoplaner Planera fler aktiviteter

23 2. Genomförande Påminnelse Rapportering 1.Planering 2.Genomförande
1.Planering 2.Genomförande 3.Uppföljning Påminnelse Rapportering

24 Påminnelsestöd för att utföra aktiviteter
Påminnelser skickas via push-notis i Min hälsoplan appen Tiden för påminnelser är kopplade till schemaläggningen Mallarna kan redigeras eller tas bort så länge de inte används för en patient.

25 Rapportera på aktiviteter
Patient/Brukare kan rapportera på aktiviteter både genom appen och på webben Rapportering kan göras till och med en vecka efter att aktiviteten inträffade Rapporteringen blir direkt synlig för vårdpersonalen på mottagningen.

26 Min Hälsoplan 2.0 är byggd i Responsiv Design

27 Påminnelser via push-notiser
Ingen persondata eller patientinformation visas i meddelandet Notifikationen kan när som helst avaktiveras i telefonens inställningar

28 Inloggning med Mobilt e-legitimation

29 Rapportera på aktiviteterna direkt i mobilen
Blodsocker Stavgång Värde Tid: 30 min 6 Blodsocker Värde: 4 – 8 mmol/l Stavgång Tid: 30 min

30

31 Eller rapportera i Min hälsoplan på webben

32 Återkoppling till vårdpersonal
3.Uppföljning 1.Planering 2.Genomförande 3.Uppföljning Återkoppling till vårdpersonal Grafer

33 Återkoppling till vårdpersonal
Personalen får på startsidan en översikt över de senaste rapporteringarna där tidsintervallet kan ställas in av den egna mottagningen. Personalen har möjlighet att kommentera en rapportering samt ge beröm genom en ”gillla” knapp.

34 Patienter Aktivitetsmallar Rapportering utanför intervall | Blodsockervärde

35 Grafer Både patient/brukare och personalen på mottagningen kan titta på rapporteringar i grafer. Varje mätpunkt i diagrammet är klickbar och ytterligare information (så som fritextkommentar) kan visas upp. Det går att zooma in på ett specifikt intervall i grafen Data från alla rapporteringar går att skriva ut vid behov

36 NY BILD Följ rapporterade värden i grafer över tid
Promenad (kilometer) NY BILD

37 Anslutning av ytterligare Landsting
Alla Landsting i Sverige har nyttjanderätt av tjänsten som ligger i Mina vårdkontakter Halland och Västerbotten går med f.o.m 1 feb 2013 med ca 8 mottagningar var. (diabetes och levnadsvanor) Fler landsting testar tjänsten under året. Driften för 2013 är betald av Jönköping och tillsammans med Halland och Västerbotten finansieras även en del utveckling under 2013. Under 2013 krävs inget bidrag till drift och utveckling från andra landsting som vill ansluta F.o.m 2014 delas drifts- och supportkostnaden mellan de landsting som använder tjänsten. I dagsläget beräknas denna ligga på sammanlagt ca /år.(Inkluderar även Videotjänsten vilken vi kommer försöka lägga som option i framtiden och kostnaden kan då bli lägre)

38 Fortsatt samverkan Flera ytterligare landsting har visat intresse eller börjat planera för testgruper Jämtlands läns landsting VGR Landstinget i Kalmar län Landstinget Västernorrland (Landstinget i Uppsala län) Fortsatt samverkan med projektet etjänster för stöd och behandling (eFSOB)

39 Demomiljön, öppen för alla att kolla in


Ladda ner ppt "Ett utvecklingsprojekt i Landstinget i Jönköpings län"

Liknande presentationer


Google-annonser