Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kursrapporten Vad du behöver veta som lärare Ulf Holmgren december 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kursrapporten Vad du behöver veta som lärare Ulf Holmgren december 2011."— Presentationens avskrift:

1 Kursrapporten Vad du behöver veta som lärare Ulf Holmgren december 2011

2 Före kursen Börja med att läsa kursplanen Fundera på hur du ska utforma undervisningen för att målen skall uppfyllas Fundera på hur du examinerar lärmålen

3 Vid kursstart Låt studiegruppen utse en representant som granskar kursvärderingen efter kursens slut Anteckna denna students CAS- identitet abcd0001

4 Genomför kursen

5 Fråga studenterna efter kursen Gör en enkät som innehåller de tre universitetsgemensamma frågorna Fråga 1: Hur bedömer du som helhet kursens kvalitet? (1-2-3-4-5, där 1 anger lägsta betyg och 5 anger högsta betyg) Fråga 2: Hur många timmar per vecka (schemalagd undervisning samt arbete på egen hand eller tillsammans med studiekamrater) har du i genomsnitt ägnat åt dina studier på denna kurs? (ungefär ….. tim/vecka) Fråga 3. Hur bedömer du som helhet det bemötande du fått som student under kursens gång? (1-2-3-4-5, där 1 anger lägsta betyg och 5 anger högsta betyg)

6 Fråga dessutom studenterna… … för varje lärmål om det har behandlats på kursen med svarsalternativen Ja, Nej och Vet ej

7 Ställ sen frågor på allt annat du vill veta Vad var bra på kursen Vad var mindre bra Vad kan förbättras…

8 Förslag till förbättringar Diskutera synpunkterna i enkäten med studentgruppen eller med representanter för studentgruppen Vaska fram generella uppfattningar Ta fram förslag till förbättringar

9 Dags att skriva i kursrapporten https://www.kursrapport.umdc.umu.se/

10 Logga om med din CAS-identitet och ditt vanliga CAS- lösenord

11 Tryck först på menyalternativet ”kursrapport” och därefter på ”Fyll i kursrapport” Skriv sen in kurskoden!

12 Om ingen kurs hittas trots att du skrivit rätt kurskod, måste du gå till institutionens studiesekreterare och be denna att ”koppla din kurs till rätt ”kursrapportmall

13 Om det däremot ser bra ut så får du följande utseende – Klicka på rätt kurstillfälle – oftast finns flera kurstillfällen som alternativ

14 Kursrapporten innehåller sex flikar – Rapport, lärare, kursvärdering, sammanfattning, granskning och historik. Rapport

15 Övers i rapportdelen finns data för kurstillfället - kurskod, antal studenter, resultat med mera. Dessa siffror tas från ladok och uppdateras av studiesekreteraren innan arkivering.

16 Fyll i data i textrutorna. Spara när du är klar med fliken eller går ifrån datorn – om du loggas ut förlorar du data

17 Lärare

18 Kursvärdering Kursrapporten förutsätter att du genomför någon sorts enkät där du bland annat ställer de univeristetsge mensamma frågorna. Spara

19 Du har väl frågat om kursmålen har behandlats

20 Sammanfattning Under rubriken sammanfattning anger du de synpunkter som framkommit i diskussion med studentgruppen eller de studenter som utsetts att representera gruppen Spara

21 Granskning Under rubriken granskning anger du CAS- identitet för kursansvarig, den student som representerar gruppen (man kan införa flera granskare) samt den studieadministratör som uppdaterar Ladokdata för kursen samt som arkiverar en pdf-variant av kursrapporten

22 Historik Under fliken historik kan de se granskarnas namn samt sedermera vilka som godkänt eller tillfört justeringar i rapporten

23 Sen När du fyllt i kursrapporten Spara – rapporten får då epitetet ”Besvarad”! Skicka för granskning – granskarna får då ett mail om att det är klart att granska Granska! (När alla granskare har sagt OK kallas kursrapporten ”Fastställd” och kan sen inte ändras)


Ladda ner ppt "Kursrapporten Vad du behöver veta som lärare Ulf Holmgren december 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser